cmyk_SB1_SMN_verti_bw_pos Group 14 Group 14 Faa-tilbud-paa-forsikringer-Tjenestetorget Brukt-av-mer-enn-800000-fornoeyde-brukere-Tjenestetorget
8 min lesetid
Sist oppdatert: 08 juni 2021

Hvor mye kan jeg låne?

Enten du ønsker å kjøpe bolig, ny bil eller hytte, lurer du kanskje på hvor mye du kan låne fra banken. Det finnes en del regler og krav du må etterfølge. Når bankene vurderer lånesøknaden din, ser de på ulike momenter, slik som blant annet betalingsevne, egenkapital og sikkerhet. 
Fyll ut låneskjema

Hva ser banken etter?

Om det er første gang du skal ta opp et lån, er det greit å lese seg opp på hva slags krav og forventninger som stilles i forkant. Banken må kunne se at du klarer å betjene lånet ditt, at du har en stabil økonomi, samt sikre at økonomien din ikke raser sammen som følge av lånet ditt. 

Det er en del ting du må tenke på, slik som å få så god rente og vilkår som mulig, samt en nedbetalingsplan som gjenspeiler din betalingsevne. Du må altså ha rom nok i økonomien din til å kunne dekke alle utgifter, i tillegg til å betale renter og avdrag på lånet. 

Før du kommer så langt, er det greit å vite om du i det hele tatt innvilger kravene til å få lån. Ikke minst hvor mye du kan låne. 

De ulike bankene har som regel en boliglånskalkulator, denne kan du finne på hjemmesidene deres. Her kan du enkelt beregne hvor mye du kan låne, eller hvor mye boliglånet vil koste. 

Betalingsvilje

Om du har betalingsanmerkninger og inkassosaker, vitner dette om dårlig betalingsvilje. Det er derfor bankene foretar en kredittvurdering av deg, slik at de får en oversikt over økonomien din. 

For å unngå å låne bort store beløp til noen med betalingsproblemer, sjekker altså banken historikken din. Du får mest sannsynlig ikke lån dersom du har betalingsanmerkninger, med mindre det er snakk om refinansiering av eksisterende lån, eller omstartslån.

Hvor mye kan jeg få i lån?

Hvor mye kan jeg låne til bolig? 

Boliglånsforskriften stiller krav til hvor mye gjeld du kan ha for å søke om lån. Regelen er at du kan ha inntil fem ganger inntekt i samlet gjeld.  Her ser banken på all gjeld, slik som studielån, billån og forbrukslån og annen gjeld. Når dette er vurdert, står du igjen med hvor mye du kan låne. 

Kan man låne mer enn 5 ganger inntekt?

Om du har økonomi som tilsier at du tåler at renten øker med 5%, kan bankene gjøre et unntak. Det er for øvrig en fleksibilitetkvote på innvilging av slike lån. I dag gjelder denne kvoten 10% av lånesøknadene, og kun 8% i Oslo. 

Hvor mye kan jeg låne med egenkapital? 

Hvor mye egenkapital trenger du? I dag sier boliglånsforskriften at banken minst skal kreve 15 prosent i egenkapital. Du kan altså med andre ord låne maksimalt 85 prosent av hva boligen koster. 

Hvor mye kan jeg låne med kausjonist? 

Om du ikke har spart nok egenkapital, kan for eksempel foreldrene dine stille som kausjonister. Dette betyr at de blir medansvarlige for en del av lånet som de har stilt sikkerhet for, i sin egen bolig. Hvis du ikke klarer å betale, vil dermed den delen av lånet falle over på foreldrene dine. 

Hvor mye kan jeg låne i forhold til inntekt?

Det avhenger av flere faktorer, men inntekten er den viktigste. En husholdning med høy inntekt vil kunne ta opp et lån på maksgrensen på fem ganger inntekt, der en lavinntekts-husholdning kanskje bare får lån på halvparten. 

Hvordan få boliglån med lav inntekt? 

1 januar 2020, fikk myndighetenes boliglånsforskrift en endring som kommer førstegangskjøpere til gode: Bankene kan nå også ta med pengene du har stående på BSU-kontoen når de skal beregne gjelden du kan ha. Du må fortsatt ha minst 15 prosent egenkapital, men penger i BSU-kontoen tas med i beregningen. 

Om du har lav inntekt, kan du fortsatt få boliglån, dersom du har god økonomisk kontroll og gode sparemidler. Trenger du noen som hjelper deg på vei, har du også mulighet til å få noen til å stille som realkausjonist for den egenkapitalen du måtte mangle, eventuelt som medlåntaker. 

Beregne boliglån

Mange stiller seg spørsmålet: "Hvor mye kan jeg få i boliglån?" Beregn boliglån ved å bruke en lånekalkulator. 

Enten du skal søke om lån for første gang, eller refinansiere eksisterende lån, bør du finne ut hva lånet vil koste. Med lånekalkulatoren kan du beregne hva månedskostnaden blir, se endring per måned hvis renten endres, samt få oversikt over nedbetalingsplan. Du kan også teste din låneevne for å få en pekepinn på hvor mye du kan ha i samlet boliglån.  

Du kan finne ut av hva du kan få i lån ved å gange dine inntekter med fem (før skatt), deretter trekke fra all gjeld. Egenkapitalkrav er på 15%. Det betyr altså at du kan få lån på inntil 85% av kjøpssum, eller inntil 60% for sekundærbolig i Oslo. 

Som nevnt tidligere, er det viktig at du i fremtiden kan tåle at renten går opp med 5%. Banken tar altså ikke høyde for at du kun betjener lånet med dagens rente. 

Når det kommer til leiligheter, finnes det gjerne fellesgjeld, denne går også med i beregningen av lån.  Et eksempel her er: Hvis en leilighet har en prisantydning på 2.1 millioner kroner og en fellesgjeld på 900.000 kroner, er lånebeløp på 3 millioner kroner. Da må du stille med en egenkapital på 450.000. 

Bankenes lånekalkulator gir deg altså en pekepinn på hva du kan få. Det mest konkrete lånebeløpet får du derimot kun ved å sende en søknad. Da får du også svar på hvilke betingelser og rente du får. 

Nedbetalingstid 

Når du tar opp lån, er banken som oftest fleksibel med hvor lang nedbetalingstid du kan få. En grunnregel er at jo lenger nedbetalingstid du har, jo lavere månedsbeløp må du betale, men dette betyr også at den totale rentekostnaden blir høyere, og lånet blir dyrere totalt sett. 

Mange unge som er i etableringsfasen velger å gå for en lang nedbetalingstid, da dette er mer gunstig for livssituasjonen der og da. Det er fullt mulig å endre nedbetalingstid etter hvert. 

Usikker på hvor mye du kan få i lån?
Vi har et samarbeid med flere banker, og hjelper deg gjerne med å sjekke hvor mye du kan låne.
Nedbetalingstiden er 1-30 år, Eks: Nominell rente 1,69 % gir effektiv rente 1,75 %, 2 mill. over 25 år, kostnad kr 467.058, totalt kr 2.467.058

Kjøpe bolig sammen?

Det kan være tøft å komme inn på boligmarkedet alene. Det kan derfor lønne seg å gå sammen som par om man kjøper bolig for første gang. Å kjøpe sammen kan for noen være den eneste inngangsbilletten til et tøft boligmarked, der boligprisene er svært høye. 

Hvor mye kan vi låne?

Når du søker lån sammen med en annen, legges inntektene - og gjelden deres sammen. Kravet på en egenkapital på minst 15% gjelder fortsatt. 

Det er ikke gitt at begge parter får likt beløp i lån, eller kan spytte inn likt i egenandel. Om en av partene har mer kapital enn den andre, vil man ta en større del av lånet, og derfor også eie en større del av boligen. 

Bestem eierandel

Det er lurt å bestemme og fordele eierandel før man inngår et samboerskap, slik at det blir rettferdig. Mange nedbetaler likt på lånet, selv om de eier ulik andel av boligen. Det er ikke alltid like lurt. Om forholdet eller vennskapet skulle ta slutt, vil ikke denne fordelingen være særlig gunstig for den som eier minst av boligen. Et tips er å sørge for at eierandelen din er samstemt med den andelen du bidrar med. 

Om den ene tjener mer enn den andre parten, er det en mulighet at den som tjener mest får en større eierandel, samt betaler mer på boliglånet. Et annet alternativ er å ha separate lån, der lånestørrelsen baseres ut i fra hvor mye egenandelen var på i utgangspunktet for hver part. 

Det er også mulig å endre på eierforholdet etter hvert, dersom for eksempel den ene parten som opprinnelig betalte minst, spytter inn en større sum underveis i samboerskapet. 

Samboerkontrakt

Samboere har ikke samme, skriftlige regelverk å lene seg på, slik som et ektepar har. Det er derfor viktig med en samboerkontrakt, der dere kan dokumentere og fordele eierandel, og ikke minst fordele verdier dersom samboerskapet skulle ta slutt. Dette for å gjøre situasjonen mer oversiktlig og mindre ubehagelig. 

Hvor mye kan jeg låne til bil? 

Har du funnet bilen du vil ha, men vet ikke hvordan du skal finansiere den? Da kan du ta opp et billån.

Du kan få billån uten egenkapital, men du vil som regel få et høyere lånebeløp og lavere rente dersom du kan stille med en egenandel. Foruten dette gjelder de samme reglene som for boliglån; du kan ha fem ganger inntekten din i samlet gjeld. Noen banker har også et krav om at bilen bør være ferdig nedbetalt før den er ti år gammel. 

Du kan enten velge å gå til din bank, eller et finansieringsselskap. Så og si alle banker tilbyr billån med pant i bilen (billån med sikkerhet i bilen). Om du har mulighet til å ta pant i fast eiendom, kan lånet bli billigere, da boliglån har en gunstigere rente. 

Hvor stort beløp du kan få i lån, avhenger av økonomien din, hva du har i gjeld, hva du kan stille med av sikkerhet og type bil. Bruktbil er som oftest vanskeligere å få finansiert enn en splitter ny bil. 

Om du velger en miljøvennlig bil, kan dette også ha utslag for lånebeløpet du kan få, da dette kan bli billigere. Da må bilen gå under visse kriterier (hybrid, elbil, biogass). 

Forbrukslån 

Enkelte velger å ta opp et lån uten sikkerhet om det har dukket opp uforutsette utgifter, eller om man ønsker å samle utestående kreditter til et lån for å unngå gebyrer for flere lån, samt redusere renteutgifter. 

Bankene tilbyr som regel inntil 500 000 kroner i forbrukslån, og ettersom banken ikke tar pant i noen av eiendelene dine ved et slikt lån, er det også en høyere rente.  Du kan nedbetale så raskt du ønsker, men maksimalt over 5 år.

Fyll ut låneskjema

 

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er avdelingsleder og fagansvarlig for boliglån i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Oslo universitet godt med.
Fyll ut låneskjema