Brukervilkår for Tjenestetorget Finans

Tjenestetorget Finans AS (org.nr. 922 188 106, heretter "Tjenestetorget Finans", "vi" eller "oss") opptrer som finansagent for ulike finansforetak, og vi hjelper kunder med sammenligning og formidling av lånetjenester. Disse brukervilkårene gjelder for bruken av våre tjenester, herunder for bruken av nettsiden tfinans.no.

Personer som bruker våre tjenester, herunder søkere og deres medsøkere, må godta brukervilkårene. Ved å ta i bruk våre tjenester godtar du følgende brukervilkår:

1. Vår rolle

Vi opptrer som finansagent for ulike finansforetak, slik som banker. Vi samler inn, bruker, lagrer og utveksler opplysninger om deg for å kunne hjelpe deg med å fylle ut lånesøknad og for å kunne innhente lånetilbud fra finansforetakene vi opptrer på vegne av. Vi gir veiledning, men vi tar ingen avgjørelser om lånesøknader eller lånetjenester. Vi får betalt fra finansforetakene vi opptrer som finansagent for. Tjenestetorget Finans skal ikke ta betalt fra deg for å levere tjenestene.

2. Dine rettigheter og plikter

Det er frivillig å bruke tjenestene våre. Du kan ikke bruke tjenestene dersom du er under 18 år. 

Dersom du fyller inn og sender oss et lånesøknadsskjema, godtar du at vi innhenter en kredittvurdering av deg. Du er selv ansvarlig for å vurdere og avgjøre om du vil sende inn en lånesøknad og tilhørende dokumentasjon til aktuelle finansforetak.

Du skal etter beste evne gi oss riktige og fullstendige opplysninger. Du skal kun oppgi opplysninger om deg selv og om andre som har gitt tillatelse til det, eller som du ellers har grunnlag for å gi opplysninger om.

Du skal bruke tjenestene våre i samsvar med disse brukervilkårene og gjeldende lover, forskrifter og praksis. Du må ikke bruke tjenesten på en måte som er straffbar, lovstridig, sjikanerende, falsk, skadelig eller diskriminerende eller som krenker våre eller tredjeparters rettigheter. Du skal ikke bruke nettsiden vår slik at det skader, forstyrrer eller ødelegger tjenestens funksjonalitet eller sikkerhetssystemer.

Dersom gjeldende lover og forskrifter åpner for å sende gjenpart elektronisk uten at det innhentes eksplisitt samtykke, kan gjenpart sendes elektronisk til deg til den epostadressen du har oppgitt til oss.

Dersom du ikke lenger ønsker å bruke våre tjenester, kan du ta kontakt med oss. Vi vil da innen rimelig tid avslutte behandlingen av din henvendelse.

3. Immaterielle rettigheter

Du får ingen rettigheter til varemerker, logoer, handelsnavn, domener, know-how og andre immaterielle rettigheter knyttet til Tjenestetorget Finans og våre tjenester. Tjenestetorget Finans' immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten skriftlig godkjenning fra oss.

4. Overdragelse

Dersom vi overdrar våre tjenester og tilhørende virksomhet til et annet selskap i samme konsern eller til en tredjepart, har vi rett til å overføre opplysninger, herunder personopplysninger, til dette selskapet.

5. Ansvar

Våre tjenester leveres "som de er". Den veiledningen vi tilbyr i forbindelse med våre tjenester, herunder vurderinger og evalueringer vi utarbeider, er ikke forpliktende eller bindende og innebærer ingen tilsagn eller garantier om lån, bestemte lånevilkår eller annet. Vi er ikke ansvarlige for skader eller tap som følge av at du inngår eller ikke inngår avtale med et eller flere av finansforetakene vi samarbeider med. Nettsiden vår leveres uten garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, og det kan forekomme feil eller unøyaktigheter.

6. Brudd på brukervilkårene

Ved mistanke om at du har brutt disse vilkårene, kan vi midlertidig nekte deg å bruke tjenestene våre. Dersom det viser seg at du har brutt disse vilkårene, kan vi beslutte å nekte deg å bruke tjenestene våre midlertidig eller permanent.

7. Behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysninger om deg og andre i forbindelse med at vi tilbyr tjenestene våre. Vår behandling av personopplysninger er nærmere beskrevet i vår personvernerklæring tfinans.no/personvern. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen før du tar i bruk våre tjenester

8. Endringer

Vi kan oppdatere disse brukervilkårene fra tid til annen. Det skjer ved at vi oppdaterer vilkårene på denne siden. Vi vil varsle vesentlige endringer ved å sende deg en epost og/eller på nettsiden. Dersom du ikke godtar vilkårene, må du avslutte bruken av Tjenestene.

9. Tvisteløsning

Eventuelle tvister mellom deg og Tjenestetorget Finans skal søkes løst i minnelighet mellom partene. Brukervilkårene er underlagt norsk rett, og Oslo tingrett er verneting.

Last ned vilkår for bruk