Personvernerklæring for Tjenestetorget Finans

Sist oppdatert: 11.10.2021

Tjenestetorget Finans AS (org.nr. 922 188 106, "Tjenestetorget Finans") er opptatt av å ivareta ditt personvern. I denne personvernerklæringen ønsker vi å gi deg en bedre forståelse av hvilke personopplysninger vi samler inn om deg, hva vi bruker dem til og hvilke rettigheter du har. Når det i denne personvernerklæringen vises til "du" eller "deg", siktes det til personer som bruker våre tjenester, med mindre noe annet fremgår av sammenhengen.

Vi opptrer som finansagent for ulike finansforetak, slik som banker. Du kan lese mer om vår virksomhet her https://tfinans.no/om-oss. Som finansagent opptrer vi i noen sammenhenger som behandlingsansvarlig og i noen sammenhenger som databehandler for finansforetakene. Du kan lese mer om vår behandling som behandlingsansvarlig i denne personvernerklæringen. Finansforetakenes behandling av personopplysninger er omtalt i deres personvernerklæringer.

Hvis du har spørsmål til erklæringen eller til vår bruk av opplysninger om deg, kan du ta kontakt med oss: [email protected] 


1. Hva behandling av personopplysninger innebærer

En personopplysning er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dersom du er en fysisk person, for eksempel en som sender inn en lånesøknad, eller en medsøker, vil alle opplysninger om deg være personopplysninger.

Behandling av personopplysninger er kort sagt enhver befatning med personopplysninger. Dette kan for eksempel være innsamling, lagring, bruk, utlevering eller sletting av personopplysninger. 

2. Hvilke personopplysninger vi behandler, og hva vi bruker dem til

2.1 Utfylling og oversendelse av lånesøknad

Vi tilbyr en tjeneste hvor vi hjelper deg med å sammenligne lån og lånevilkår fra ulike finansforetak. Vi hjelper også til med å fylle inn lånesøknader og fremskaffe nødvendig dokumentasjon og med å oversende dette til relevante finansforetak. Dette er en tjeneste vi tilbyr, og for å bruke denne tjenesten må du godta brukervilkårene våre https://tfinans.no/bruksvilkar. For å kunne levere tjenesten i henhold til brukervilkårene må vi behandle personopplysninger om deg og den du eventuelt vil søke lån sammen med. Det skjer på følgende måte:

Du fyller inn et søknadsskjema via nettsiden vår eller via telefon. Da oppgir du ulike typer informasjon om deg selv og om en eventuell medsøker:

 • Grunnleggende informasjon som navn og kontaktinformasjon, fødselsnummer, om du er norsk statsborger eller ikke, eventuelt hvor lenge du har bodd i Norge, utdanningsnivå og sivilstand.
 • Informasjon om inntekt og lån/gjeld.
 • Informasjon om husstanden.
 • Informasjon om lånet du vil søke, f.eks. hva du vil låne til, hvor mye du vil låne, egenkapital og tilleggssikkerhet.

Etter at vi mottar skjemaet, vil våre automatiserte systemer innhente kredittopplysninger om deg, f.eks. opplysninger om betalingsanmerkninger, fra ulike oppslagstjenester. Vi bruker oppslagstjenestene Experian AS, Every Norge AS og Eiendomsverdi AS. Basert på informasjonen fra søknadsskjemaet og fra oppslagstjenestene analyserer og evaluerer våre automatiserte systemer din og din medsøkers kredittverdighet og omstendighetene rundt lånet du søker om.

Deretter gjennomgår og vurderer våre rådgivere søknadsskjemaet og informasjonen som er samlet inn. De tar også kontakt med deg og veileder/rådgir deg videre i prosessen. 

Du tar avgjørelsene om hvorvidt det skal sendes inn lånesøknader til de aktuelle finansforetakene.

Dersom du bestemmer deg for å sende inn lånesøknad, sender vi over utfylt søknad og nødvendig dokumentasjon om deg og medsøkeren til de aktuelle finansforetakene. Våre rådgivere er kontaktpunktet for dialogen mellom deg og finansforetak frem til det eventuelt inngås en låneavtale. Når vi korresponderer med finansforetakene, behandler vi også personopplysninger. Dette omfatter kontaktinformasjonen til de relevante ansatte hos finansforetakene, og innholdet i korrespondansen med dem. Grunnlaget for å behandle opplysningene om de ansatte hos finansforetakene, er en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å kunne levere tjenestene våre til søkeren og medsøkerne. Opplysninger i korrespondansen som gjelder søkeren og medsøkeren, behandles også for å kunne levere tjenestene i henhold til brukervilkårene våre. 

2.2 Opplysningsplikt

Som finansagent har vi en plikt til å opplyse deg om vår rolle og vår kompetanse. Dette følger av § 86 i finansavtaleloven. Du finner informasjon om dette på vår nettside. I tillegg kan vi gi deg noe informasjon om dette når vi er i dialog med deg vedrørende din lånesøknad, og din kontaktinformasjon brukes da til å kunne gi deg informasjonen. 

2.3 Provisjonsoppgjør

Vi får betalt fra finansforetakene vi opptrer på vegne av. Provisjonen regnes ut basert på hvor mange lånekunder vi formidler til finansforetakene, og betingelsene for lånet. Det er derfor nødvendig at vi og finansforetakene utveksler personopplysninger om hvilke lånesøkere som blir kunder hos dem, og på hvilke betingelser. Denne behandlingen av personopplysninger er basert på en interesseavveining, hvor både vi og finansforetakene har en berettiget interesse i å sørge for at provisjonen blir riktig beregnet og utbetalt.

2.4 Markedsføring

a) Markedsføring i Google-tjenester rettet mot brukere av våre tjenester

Vi bruker Google Customer Match for å gi brukere av våre tjenester relevante annonser om våre ulike tjenester. Google Customer Match fungerer ved at vi sender sterkt pseudonymiserte kundelister (basert på e-postadresse eller telefonnummer) som Google matcher med sine brukere. Deretter presenterer Google sluttbrukere for annonsørens budskap i forbindelse med google-søk, på Youtube eller i Gmail. Google er i vilkårene for tjenesten forpliktet til ikke å benytte opplysningene til andre formål enn å levere tjenesten, ikke dele med tredjeparter, ikke bruke data til å bygge profil på sluttbruker og å slette kundedata fra annonsøren etter at tjenesten er levert.

Det rettslige grunnlaget for bruken av personopplysninger i tilknytning til Customer Match er vår berettigede interesse i å tilby tilpasset markedsføring til brukere som er kunder både hos oss og hos Google.

Du kan lese mer om Google Customer Match her: https://support.google.com/googleads/answer/6379332?hl=en

Hvis du ikke ønsker denne type annonser fra oss kan du reservere deg hos Google: https://www.google.com/settings/ads, eller ved å kontakte oss (se nedenfor).

b) Markedsføring rettet mot besøkende av våre nettsider

Vi bruker remarketing-tjenester fra Google, Bing, og Facebook, similar audience og lookalike campaigns fra Google og Facebook, og custom combination fra Google. Tjenestene er basert på bruk av informasjonskapsler på vår nettside, som gjør det mulig for Google, Facebook, og Bing å levere annonser om vårt konserns tjenester. Vårt konserns tjenester tilbys gjennom Tjenestetorget, Tjenestetorget Finans, og Anbudstorget. Du samtykker til bruken av informasjonskapsler så lenge du ikke reserverer deg mot dette, noe du blant annet kan gjøre gjennom innstillinger i din nettleser. Du kan avvise eller slette cookies gjennom innstillingene i nettleseren på den enheten du benytter. Under punkt 0.3 finner du ytterligere informasjon om vår bruk av cookies, og en liste over cookies vi bruker på nettsiden vår. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i tilknytning til denne markedsføringen er våre berettigede interesser i å tilby tilpassede annonser om konsernets tjenester.

c) Markedsføring på tvers av våre tjenester hos Tjenestetorget, Tjenestetorget Finans, og Anbudstorget

Vi bruker enkelte av tjenestene beskrevet i punkt a) og b) til markedsføring av tjenestene til konsernselskapene, dvs. Tjenestorget AS (Tjenestetorget.no), Tjenestetorget Finans AS (Tfinans.no) og Anbudstorget.no AS (Anbudstorget.no). Hvert selskap er behandlingsansvarlig etter personvernregelverket for innhenting av personopplysninger på egne nettsider. For markedsføring på tvers av våre nettsider opptrer de tre selskapene som felles behandlingsansvarlige. Har du spørsmål vedr. behandling av personopplysninger kan du ta kontakt med det respektive selskap. Se kontaktinformasjon angitt i selskapenes personvernerklæringer.

d) Nyhetsbrev og direkte markedsføring

Vi tilbyr et nyhetsbrev om sparing og privatøkonomi, herunder om de tjenestene vi tilbyr. Nyhetsbrevet er åpent for alle, og man kan melde seg på via vår nettside. For å melde deg på må du oppgi din epostadresse. Dersom du ikke lenger vil motta nyhetsbrev, kan du når som helst melde deg av ved å trykke på avmeldingslenken som står i nyhetsbrevene, eller ved å kontakte oss. Dersom du melder deg av, sletter vi epostadressen din fra vår nyhetsbrevliste. Selv om du melder deg av, kan det tenkes at vi må lagre og bruke epostadressen din for å kontakte deg i andre sammenhenger, for eksempel fordi du har oppgitt den epostadressen som kontaktinformasjon for lånesøknaden din.

2.5 Besvare dine henvendelser

Du kan ta kontakt med oss via telefon eller epost om du har spørsmål, ønsker hjelp eller vil gi oss en tilbakemelding. Vi får da se kontaktinformasjonen du bruker for å henvende deg til oss (eks. navn, epostadresse, telefonnummer). Utover dette bruker vi den informasjonen du oppgir i forbindelse med din henvendelse. Vi ber om at du ikke oppgir mer informasjon enn det som er nødvendig for å besvare henvendelsen din, og at du så langt det er mulig unngår å oppgi sensitiv informasjon. 

Grunnlaget for at vi behandler disse personopplysningene om deg, er ditt samtykke til at vi hjelper deg med henvendelsen din, og en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å behandle denne informasjonen til å forbedre og videreutvikle våre tjenester.

2.6 Opplæring av våre ansatte

Vi gir våre ansatte opplæring i bruk av våre systemer, i produktene vi skal formidle og hvordan de best kan veilede og følge opp søkerne og medsøkerne. I noen tilfeller bruker vi enkelte tidligere saker som referansesaker. Grunnlaget for dette er en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å sørge for en god og relevant opplæring av våre ansatte. Opplysninger brukt med formål for opplæring av ansatte slettes umiddelbart etter at opplæringen er ferdig. 

2.7 Regnskap og bokføring

Vi har noen rettslige forpliktelser knyttet til regnskap og bokføring. For å oppfylle disse forpliktelsene kan det være nødvendig å bruke og lagre noen personopplysninger om deg og din eventuelle medsøker. Disse opplysningene gjelder særlig de opplysningene vi bruker for å sørge for riktig provisjonsoppgjør. Du kan lese mer om provisjonsoppgjøret over. 

2.8 Rettskrav

Vi streber etter å gjøre våre kunder og samarbeidspartnere fornøyde med våre tjenester. I noen tilfeller kan det likevel oppstå rettslige tvister. I slike tilfeller kan det bli nødvendig å behandle personopplysninger om deg eller din eventuelle medsøker. Dette kan særlig være aktuelt dersom du eller medsøker er part i tvisten, eller dersom tvisten ellers gjelder din lånesøknad eller låneavtale. Det kan da bli nødvendig å bruke og dele disse opplysningene med tredjeparter, for eksempel motparten, prosessfullmektiger, tilsynsmyndigheter og/eller domstoler. Grunnlaget for dette er en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare oss mot rettskrav. 

2.9 Sikkerhet

Vi jobber kontinuerlig med å tilby sikre tjenester til våre brukere. Det kan bli nødvendig å behandle personopplysninger om deg for å avdekke og håndtere sikkerhetshendelser og misbruk av tjenestene. Grunnlaget for dette er en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å sørge for trygge og sikre tjenester. 

2.10 Hvor lenge behandles personopplysninger, lagring og sletting.

Vi behandler personopplysningene så lenge det er nødvendig for å bistå/veilede og følge opp din lånesøknad, og yte økonomisk rådgivning. Vi vil slette personopplysningene innen en uke etter at du opplyser oss om at du ikke lenger ønsker våre tjenester, eller dersom samtykke til behandling av særskilte kategorier personopplysninger blir trukket tilbake. Vi vil uansett slette opplysningene når det har gått 5 år etter siste utførte oppfølgning av deg. Vi beholder dine kontaktopplysninger i inntil 10 år, med mindre du reserverer seg særskilt mot dette.

3. Deling av opplysninger

Vi deler opplysninger med og får opplysninger fra oppslagstjenester i forbindelse med utfyllingen og oversendelse av lånesøknad. Dersom vi sender lånesøknaden din til de finansforetakene vi opptrer som finansagent for, deler vi også opplysninger med disse finansforetakene. Du kan lese mer om dette i punktet " Utfylling og oversendelse av lånesøknad" over.

Dersom vi overdrar våre tjenester og tilhørende virksomhet til et annet selskap i samme konsern eller til en tredjepart, vil vi overføre opplysninger, herunder personopplysninger, til dette selskapet.

Vi bruker underleverandører, og noen av disse må behandle personopplysninger for å kunne levere tjenestene sine til oss:

 • Experian AS – utførelse av kredittsjekk. 
 • Eiendomsverdi AS – informasjon om eiendommer du eier som sikkerhet for lånet det søkes om.
 • Evry Norge AS – oppslag og verifisering av data bankene trenger for å vurdere din lånesøknad.
 • Gjeldsregisteret AS - oppslag og verifisering av usikret gjeld.
 • Intility AS – drift av PCer og epostsystemer. 
 • Hostersi – drift av servere 
 • SIA Meeka – drift og utvikling av våre interne systemer
 • Getresponse – utsendelse av nyhetsbrev
 • Trustpilot Aps – sender deg epost på vegne av oss
 • Nexmo – sender deg SMS på vegne av oss

I forbindelse med tjenestene vi leverer, er vi underlagt ulike regelverk. Vi kan derfor være rettslig pålagt å samarbeide med og dele informasjon med ulike offentlige myndigheter. Dette gjelder for eksempel overfor tilsynsmyndigheter som Datatilsynet, Forbrukertilsynet og Finanstilsynet.

4. Nærmere om informasjonskapsler (cookies)

 

5. Dine rettigheter

Søkere, medsøkere, kontaktpersoner hos finansforetak og andre vi behandler personopplysninger om, har rettigheter i personopplysninger som gjelder seg. Hvilke rettigheter man har, varierer fra situasjon til situasjon.

Du kan blant annet ha følgende rettigheter:

 • Innsyn: Rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg, samt få en kopi av opplysningene.
 • Retting: Rett til å få rettet uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.
 • Sletting: Rett til å få slettet opplysninger som ikke lenger er nødvendige eller ikke er lovlige å behandle.
 • Dataportabilitet: Rett til å få en kopi av personopplysninger som du har gitt oss for å få dem overført til en annen tjenestetilbyder.
 • Begrense behandling av personopplysninger: Rett til å begrense hele eller deler av behandlingen frem til begrensningen av behandlingen oppheves.
 • Protestere mot behandling av personopplysninger: Rett til å motsette seg videre behandling av personopplysninger på grunn av din særlige situasjon eller dersom behandlingen knytter seg til direkte markedsføring.
 • Trekke samtykke tilbake: I de tilfellene vår behandling av personopplysninger er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke samtykket tilbake.

Du har alltid rett til å klage vår behandling av personopplysninger om deg inn til tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Vi ber likevel om at du kontakter oss før du sender en klage til tilsynet.

I tilfellene der våre samarbeidspartnere opptrer som behandlingsansvarlig, må du ta kontakt med dem direkte dersom du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter.