Få hjelp ved tvangssalg av bolig

Med refinansiering med sikkerhet, kan du få hjelp til å stoppe tvangssalg av bolig. Du vil også få ned rentene på gjelden din, og gjøre den håndterlig igjen.
 • Vi hjelper deg å finne gode låneløsninger
 • Du sparer tid og penger
 • Helt uforpliktende og kostnadsfritt for deg
Fyll ut låneskjema

Se hva våre kunder sier om oss

Slik hjelper vi deg

 • 1
  Søknad
  Fyll ut søknaden og last opp dokumentasjon
 • 2
  Gjennomgang med rådgiver
  En rask og grundig gjennomgang av søknaden med en dyktig og personlig rådgiver
 • 3
  Du mottar tilbud fra banken
  Sammen velger vi en fornuftig og bærekraftig løsning som passer din situasjon

Spørsmål om din søknad?

Kontakt oss, og våre rådgivere vil gjøre sitt ytterste for å svare på dine spørsmål og hjelpe deg videre i søkeprosessen.

Fått begjæring om tvangssalg?

Tvangssalg av bolig betyr at boligen din at boligen din selges ufrivillig. Dette skjer etter vedtak fra tingretten. Grunnen er at du har gjeld som du har misligholdt, og salget går til å betale ned gjelden.

Dersom banken har pant i boligen din, kan de kreve at boligen selges med tvang. Dette er dersom du etter flere varsel fortsetter å misligholde gjelden din.

Dersom du har en leilighet i et sameie, kan manglende betaling av felleskostnader også føre til tvangssalg av eierseksjonen din.

Mener du kreditoren din ikke har godt nok grunnlag for begjæring om tvangssalg? Da kan du sende inn en klage for å anke vedtaket. Fristen er én måned.

Dersom grunnlaget er godt nok, kan du forsøke å stoppe tvangssalg av bolig ved å refinansiere misligholdt gjeld.

Lavere pris på boligen ved tvangssalg

I de fleste tilfeller vil et tvangssalg av bolig gi deg lavere pris enn ved et ordinært salg. Dette er det flere grunner til.

For eksempel har ikke kjøper de samme rettighetene som ved et vanlig boligsalg. De har ikke tilgang til å tegne eierskifteforsikring. Dessuten har de færre rettigheter rundt det å klage på eventuelle feil og mangler ved boligen.

Dessuten er det ikke tradisjonelle budrunder, og det kan gå lang tid før man får vite om man er vinner av budrunden. Budet skal nemlig stå i seks uker, og deretter stadfestes av tingretten. Etter dette har du som eier mulighet til å anke.

Dette kan øke terskelen for å legge inn bud for en del boligkjøpere. For de som er aktivt på leting, kan det dukke opp boliger de ikke får bydd på, fordi budet de allerede har gitt er juridisk bindende.

Prisen kan svinge mest i områder hvor boligmarkedet ikke er like hett som i de store byene.

Slik foregår et tvangssalg av bolig

Etter du har misligholdt lån, vil du bli varslet om konsekvenser. Banken må sende deg varsel om at du står i fare for at det vil bli tatt rettslige skritt mot deg.

Kan du fremdeles ikke betale, vil det iverksettes en begjæring om tvangssalg av bolig. Tingretten vil oppnevne en medhjelper som skal bistå for å få boligen solgt, og denne legger ut bolig for salg.

Tingretten er den som skal avslå eller godta dersom det kommer inn bud på boligen.

Det kan være mulig for deg å bo i boligen frem til den nye eieren tar over, men dette forutsetter at du samarbeider med megleren som skal selge boligen. For eksempel ved å gi dem tilgang til å fotografere og visninger.

Etter boligen er solgt vil noe av pengene fra salget gå til å dekke omkostninger og rettsgebyr. Deretter går resten til kreditor tilsvarende det du skylder. Er det noe til overs når gjelden er nedbetalt, går dette til deg.

Hovedregelen er at alle lån skal nedbetales, og det er mulig å sitte igjen med restgjeld etter tvangssalget. Dette avhenger av hvilke avtaler som har blitt gjort.

Hva skjer med restgjelden etter tvangssalg av bolig?

Det er ikke umulig at boligen blir solgt for mindre enn det du skylder, og i tilfeller som det vil det være restgjeld.

Med tanke på at du ofte vil få lavere pris når boligen blir tvangssolgt, og at en del av pengene fra tvangssalget vil gå til saksomkostninger, øker risikoen for restgjeld.

I noen tilfeller kan du bli fritatt hele eller deler av restgjelden, men dette er om det er gjort en avtale om det i forbindelse med gjeldsordning.

Kreditor har rett til å kreve restgjelden dekket fra deg, ved at de får et vedtak fra en domstol om at de kan kreve inn pengene du skylder.

Om det er såkalt uprioritert gjeld, kan denne bli slettet. Dette gjelder primært usikret gjeld, slik som forbrukslån og kredittkort. Men det er også mulig at det kan bli tatt pant i andre eiendeler for å få dekket restgjeld.

Altså bør du forsøke å stoppe tvangssalg eller gjeldsordning. Som nevnt kan du refinansiere gjelden for å stoppe tvangssalg.

Hvordan unngå tvangssalg

Det er i flere tilfeller mulig å stoppe tvangssalg, og her er noen av måtene du kan gjøre det på:

 • Det å selge boligen frivillig vil gi deg høyere salgssum enn om boligen blir solgt med tvang. Da minsker risikoen for at du sitter igjen med restgjeld etter salg, men du sitter uten boligen.

 • Du kan forsøke å forhandle med kreditorer for å se om det finnes en løsning dere kan bli enig om, og en nedbetalingsplan.

 • Du kan søke om refinansiering med sikkerhet i boligen. På den måten kan du få ned renten på gjelden din og gjøre den håndterlig, samtidig som det er en mulighet for deg å sitte igjen med boligen.

I alle tilfeller er det blant annet viktig at du tar grep raskt. Enten om du søker hjelp fra en spesialistbank, eller om du forsøker å forhandle med kreditorer og/eller namsmannen.

Få hjelp til å unngå tvangssalg av bolig

Dersom du står i fare for at boligen selges med tvang, kan du få hjelp til å forsøke å beholde boligen.

Mangler du tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig for å kunne dekke det du skylder, er det også mulig å søke refinansiering med kausjonist.

Tjenestetorget Finans jobber med ulike spesialistbanker som gir refinansiering med pant i boligen. Du søker enkelt med skjema rett under teksten, eller øverst på siden.

Tjenesten vi tilbyr er gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å la oss sjekke om vi kan hjelpe deg med å stoppe tvangssalg og beholde boligen.

Har du spørsmål om refinansiering eller om søknaden din? Ta kontakt med oss på telefon 66 77 01 01 eller e-post [email protected], så hjelper vi deg så raskt som mulig med å finne en løsning.

Fyll ut låneskjema

Fyll ut låneskjema

Spørsmål og svar om tvangssalg av bolig

 • Hva skjer ved tvangssalg av bolig?

  Det starter med misligholdt gjeld. Etter forsøk på innkreving av pengene vil du få varsel om tvangssalg av bolig. Begjæring om tvangssalg vil settes i gang dersom du fremdeles ikke betaler, og tingretten vil oppnevne en medhjelper til salget. Etter boligen er lagt ut for salg, er det tingretten som godtar eller avslår bud som kommer inn.

 • Hvor mange varsler får man før tvangssalg av bolig?

  Det er tilstrekkelig med én varsel før begjæring om tvangssalg.

 • Kan man stoppe tvangssalg av bolig?

  Det er mulig å stoppe tvangssalg av bolig ved å betale kravet. For de fleste vil det være vanskelig å finne penger nok til det. Da vil refinansiering av bolig være løsningen, ettersom det nye lånet vil betale ned de gamle.