Annuitetslån-kalkulator: samme terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden

Annuitetslån er navnet på en form for nedbetaling av lån. Dette er den vanligste og mest utbredte.

Det som kjennetegner annuietslån er at du betaler samme terminbeløp gjennom hele lånets løpetid, forutsatt at renter og gebyrer er uendret. 

Mens i et serielån så endrer terminbeløpet seg fra måned til måned, mens avdrag er likt gjennom hele perioden. Så lenge renter og gebyrer er uendret.

Terminbeløp inneholder renter og avdrag. I tillegg til termingebyr.

I terminbeløpet i et annuitetslån endrer forholdet mellom renter og avdrag seg gjennom lånets løpetid. I starten betaler du mest renter, mens denne delen blir mindre mot slutten.

Med vår lånekalkulator foretar beregning av annuitetslån. Du kan også velge fanen for beregning av serielån.

Skal du sjekke nedbetalingsplanen i kalkulatoren, får du best utbytte på større skjermer.

Flytende rente vil endre terminbeløpet

Selv annuitetslånet om man sier man har det samme terminbeløpet gjennom hele nedbetalingstiden, vil det endre seg dersom renten endrer seg.

Øker eller synker renten, vil dette påvirke terminbeløpet ditt. Du kan sjekke kostnad for lånet ved ulik rente i vår annuitetslån-kalkulator.

Har man flytende rente, svinger renten sammen med markedet. Øker den, vil terminbeløpet øke også, mens nedbetalingstid forblir den samme.

Derfor er et av kriteriene for å få lån, at økonomien din må kunne tåle en tenkt økning i renter på minst 3 prosent, og minst 7 prosent rente.

Dersom renten øker, kan det være et godt tidspunkt å sjekke tilbud på lån hos andre banker. Penger du sparer, kan du for eksempel sette av til å betale ned lånet raskere eller spare til dårligere tider.

Hva bør du velge av annuitetslån og serielån?

Når du skal søke lån vil du automatisk søke om et annuitetslån. Dersom du ønsker serielån, må du spesifisere det.

Men hva bør du velge av annuitetslån og serielån? Det kommer an på økonomien din, og hva du foretrekker.

Et serielån vil ha lavere kostnader totalt, fordi du betaler ned selve lånet raskere. Dermed blir beløpet som banken beregner renter fra mindre raskere.

Men siden serielån har høyere terminbeløp i starten, er det en lånetype for de som har en solid økonomi.

Dersom du har råd til å betjene et serielån, kan et alternativ være at du velger et annuitetslån med kortere nedbetalingstid.

Mens et annuitetslån vil gi deg bedre forutsigbarhet, ettersom du får samme terminbeløp gjennom hele nedbetalingstiden. Så lenge ikke renten på lånet endrer seg, som nevnt over.

Å ha lavere terminbeløp vil også kunne gi deg mer fleksibel økonomi. For eksempel kan du spare opp til en solid bufferkonto. Det vil for eksempel være billigere å bruke oppsparte midler enn om du skulle ha behov for avdragsfrihet en periode.

Du må derfor vurdere din egen økonomi og dine behov sammen med banken, om du tenker å velge mellom annuitetslån og serielån.

Kan man bytte til serielån senere?

Det er mulig å bytte til serielån ved en senere anledning. Økonomien din kan ha bedret seg, samtidig som lånet har krympet.

Du må likevel være oppmerksom på at endringer i nedbetalingsplanen gjerne vil bety at du må betale gebyrer.

Skal du endre boliglånet ditt, kan du også sjekke om du kan få et bedre tilbud hos noen andre. For eksempel kan det å få ned 0,5 % i rente på et boliglån på 2 millioner kroner utgjøre 10.000 kroner i året.

Husk at når du søker lån hos banker, vil standarden alltid være annuitetslån. Serielån må du si fra om, dersom du ønsker det.

Sammenlign effektiv rente

Når du skal sammenligne lån, uansett hvilken type lån det er, er det effektiv rente du bør se på.

Effektiv rente inneholder nemlig nominell rente, iberegnet termingebyr og andre kostnader. Derfor blir det det beste bildet på hvor mye lånet faktisk kommer til å koste deg.

Hvor høy rente du må betale, avgjøres av risikoen banken har med å ikke få tilbake penger de har lånt ut.

Det vil si at desto bedre inntekt og egenkapital du har, og desto mindre gjeld, desto bedre rente kan du få.

Få hjelp til å forhandle annuitetslån

Skal du søke lån, vil du naturligvis ha et så godt tilbud som mulig. Slik at du kan bruke mer penger på avdrag og mindre på rente.

Vi forhandler boliglån på vegne av deg med banker vi samarbeider med. Dette er en tjeneste vi gjør for deg helt kostnadsfritt. Tilbud du mottar er også uforpliktende.

Du kan enkelt søke om boliglån her, eller via knappen i kalkulatoren øverst på siden. En av våre rådgivere vil sette i gang arbeidet så raskt som mulig, og kommer tilbake til deg med det beste tilbudet vi får til for deg.

Når du søker lån, er det annuitetslån som er standard. Er det slik at du ønsker serielån, må dette spesifiseres gjennom søknadsprosessen.

Har du spørsmål om søknaden din eller lån? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Spørsmål og svar om annuitetslån-kalkulatoren