5 min lesetid
Sist oppdatert: 08 desember 2023

Hva er avdragsfrihet og hvordan påvirker det lånet ditt?

Hva er avdragsfrihet? Det betyr at man i en periode ikke betaler avdrag på lånet, men kun renter og omkostninger. Her er det du bør vite om avdragsfrihet.
Fyll ut låneskjema

Uforutsette hendelser kan gi en ustabil økonomi i perioder. Da kan det være vanskelig å få betalt det man skylder. I andre tilfeller kan det være du ønsker å prioritere andre kostnader.

Dette er en midlertidig løsning, ettersom det kan bli en kostbar en. Det er nemlig slik at når man utsetter nedbetalingen av selve lånet, vil den totale kostnaden på lånet også øke.

Du vil også måtte betale høyere terminbeløp når perioden med avdragsfrihet er over. Dette er fordi at nedbetalingstiden forblir den samme, selv om man velger avdragsfrihet.

Det betyr at om du for eksempel har en nedbetalingstid på 25 år, og har 3 års avdragsfrihet, må du betale ned lånet ditt på 22 år, i stedet for 25 år. 

For noen kan avdragsfrihet være en absolutt nødvendighet, men du bør likevel være klar over konsekvensene, før du velger å søke om avdragsfritt lån.

Kan du få et billigere boliglån?
Vi hjelper deg med å sjekke om du kan få et bedre boliglån enn du har i dag. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Utsetter nedbetalingen av selve lånet

Terminbeløp er det beløpet du betaler til banken hver måned. I terminbeløpet har vi både avdrag, renter og omkostninger.

Det er avdraget som utgjør tilbakebetalingen av selve lånet. Mens rente kan sees på som en leiekostnad for å lånet.

Når man betaler avdrag på lånet vil lånet krympe fra måned til måned, og renteandelen av terminbeløpet blir lavere.

Dersom du får innvilget avdragsfritt boliglån, vil ikke lånet krympe. Og siden man ikke endrer nedbetalingstiden ved avdragsfrihet, får man kortere tid og betale lånet på.

Skal du endre nedbetalingstiden på boliglånet, er dette en endring i låneavtalen. Som vil si at det er en form for refinansiering.

Endring av nedbetalingstid vil dermed utløse et gebyr, koster avdragsfrihet ikke noe ekstra utover at rentene løper lenger.

Regler for avdragsfrihet

Under 60 % belåningsgrad er det som ofte gir mer fordeler hos bankene. Da kan man for eksempel få bankens beste rente eller et rammelån.

Det er da også denne belåningsgraden du må regne med å være innenfor, for å kunne få avdragsfrihet.

Unntaket er situasjoner hvor betjeningsevnen din plutselig har blitt forverret, og du trenger avdragsfrihet på boliglånet for å klare deg økonomisk.

Dette i seg selv trenger ikke være en garanti for at du får så lang avdragsfrihet som du tenker å søke om. Da du skal betale ned lånet på kortere tid, med økte terminbeløp, vil banken vurdere betjeningsevnen også.

Stresstesten for betjeningsevne er at du økonomien din skal tåle en tenkt økning i rente på 3 prosent, og minimum 7 prosent. I tillegg til at du da skal ha råd til grunnleggende livsopphold.

Vær oppmerksom på den totale kostnaden på lånet

Siden rente regnes ut fra hvor mye du skylder til en hver tid, vil avdragsfrihet gjøre den totale kostnaden på lånet høyere. Ettersom rentene løper på det samme beløpet lengre enn det ville gjort.

Hvis man i en kort periode ikke betaler avdrag på lånet, vil ikke dette nødvendigvis gi den store uttellingen for verken den totale kostnaden på lånet eller hvor høye terminbeløpene blir etterpå.

Skulle det likevel være snakk om lenger tid, kan du heller se på om det heller lønner seg å endre nedbetalingstiden på lånet. Ettersom du da får lavere terminbeløp, men får betale avdrag og la lånet krympe.

Om du for eksempel øker med fem år, vil dette gi deg lavere terminbeløp gjennom hele lånets nedbetalingstid. Dette vil også øke den totale kostnaden for lånet, siden rentene løper lenger enn først planlagt.

Trengte du lavere terminbeløp fordi du har det trangere økonomisk en periode, kan du enkelt betale inn ekstra på lånet når du har mulighet igjen, fremfor å endre nedbetalingstiden tilbake.

Slik at du beholder de lave terminbeløpene til en periode du skulle trenge det igjen.

Hvordan søke om avdragsfrihet?

Om du har blitt permittert, eller trenger avdragsfrihet for å løse en økonomisk krise, kan du ta kontakt med banken din for å høre om dette er noe de tilbyr. Du finner ofte et elektronisk skjema du kan fylle ut på bankens hjemmeside. 

Som tidligere nevnt, må man i utgangspunktet ha under 60 prosent belåningsgrad på boligen, for å søke om avdragsfrihet på lån.

Men er det plutselige faktorer som gjør deg ute av stand til å betale avdrag, bør du kontakte banken så fort du kan. Slik at dere kan finne en løsning sammen.

Bare husk at selv om man slipper å betale avdrag i en periode, så er dette en midlertidig løsning.

Sliter du med høye månedskostnader og lav inntekt, er et annet alternativ til avdragsfrihet å søke om refinansiering for å sjekke om du kan få bedre vilkår og rente.

Fordeler og ulemper ved avdragsfrihet på boliglånet

Dersom du har avdragsfrihet på et lån, kan dette frigjøre mye kapital, noe som er gunstig i perioder med endring i arbeidssituasjon eller samlivssituasjon som har gått utover din økonomiske situasjon.

Det er også en effektiv måte å spare penger på, i tillegg til at du får skattefradrag på alle rentekostnader du har. Men er det lønnsomt nok?

Avdragsfrihet bør kun være forbeholdt korte perioder i livet. Om du har mulighet til å betale avdrag, anbefaler bankene deg å gjøre dette.

I avdragsfrie perioder sitter du på en risiko. Om du kjøpte bolig da boligprisene var på sitt høyeste, og de plutselig faller igjen, kan en høy belåning føre til at du sitter igjen med et større lån enn det boligen faktisk er verdt.

En annen ting å være oppmerksom på, er renteøkning. Om rentene plutselig øker, vil du ende opp med et mye dyrere lån. 

Dyrt boliglån? Sjekk om du kan få ned de månedlige kostnadene

Mange betaler renter og omkostninger som er høyere enn de behøver på boliglånet sitt. Noe som gjør at de kan spare mye på å flytte boliglånet til en annen bank.

Vi kan hjelpe deg med refinansiering av boliglånet, slik at du kan få lavere renter, slik at du kan få ned de månedlige kostnadene.

Du finner søknadsskjema for refinansiering av boliglån rett under denne teksten. Vi forhandler lån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.

Har du forbrukslån eller annen dyr gjeld, kan det være en god idé å refinansiere disse. Slik at du får frigjort penger du ellers ville betalt i renter og omkostninger.

Du kan benytte deg av vår sammenligningstjeneste for refinansiering uten sikkerhet her. Denne er også gratis og uforpliktende.

Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], dersom du har noen spørsmål om refinansiering av boliglånet ditt.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.

Spørsmål og svar om avdragsfrihet