Ny eier må betale dokumentavgift

Dokumentavgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen på tinglysingstidspunktet. Det er ikke noen regler for hvem som må betale avgiften, men oftest er det en avgift som skal betales av kjøperen.

Avgiften går til staten og er for tinglysing av dokument som overfører grunnbokshjemmel til fast eiendom. I noen tilfeller kan man få fritak for dokumentavgift ved overføring. Dette kommer vi tilbake til.

Siden dokumentavgiften er en av kostnadene ved kjøp av bolig, kan man legge den til innverdien. Dermed får du dette trukket av fra skatten dersom du får skattepliktig gevinst ved salg av bolig.

Vi har laget en dokumentavgift-kalkulator for å gjøre det enkelt for deg å se hvor høy dokumentavgiften blir. Enten du skal selge eiendom, eller er en nysgjerrig kjøper.

Kalkulatoren fungerer enkelt og greit slik at du legger inn kjøpesummen for boligen. Deretter regner den automatisk ut dokumentavgift på 2,5 prosent.

Dokument som overfører hjemmel til fast eiendom

Det er tinglysing av dokument som overfører grunnbokshjemmel for fast eiendom, som utløser dokumentavgiften. Det kan være greit å vite hvorfor akkurat slike dokument er relevant.

Tinglysing er noe man gjør for å få rettslig vern for en rettighet. I forbindelse med overføring av grunnbokshjemmel for fast eiendom, er det eierskap som er rettigheten.

Grunnboken er et offentlig register som inneholder tinglyste rettigheter og heftelser i eiendom. Deriblant hvem som har hjemmel til eiendommen, altså hjemmelshaver.

Som hjemmelshaver, har du rettslig vern som eier av eiendommen. Det gjør at ingen kan selge, ta pant i eller tinglyse dokumenter relatert til eiendommen, uten ditt samtykke.

Men har du et lån med pant i boligen, kan pantehaver kreve boligen solgt for å få dekket det du skylder. Dette er i tilfeller hvor lånet blir misligholdt

Fritak for dokumentavgift

I all hovedsak skal det betales dokumentavgift på 2,5 prosent når tinglysing av dokument som overfører grunnbokshjemmel for fast eiendom.

Likevel finnes det noen få unntak, hvor man ikke må betale dokumentavgift.

Her er en liste over noen ulike fritak for dokumentavgift hos privatpersoner:

  • Det skal ikke betales dokumentavgift ved overføring av andeler i borettslag (andeler i borettslag regnes ikke som fast eiendom).

  • Det skal ikke betales dokumentavgift i forbindelse med arv etter dødsfall. Forskudd på arv gir ikke fritak.

  • Ektefeller kan fritt overføre eiendom mellom seg under ekteskapet, ved dødsfall eller ved separasjon eller skilsmisse.

  • Samboere har kun fritak fra dokumentavgift dersom det er ved samlivsbrudd. Skjer overføring under samlivet, må du betale dokumentavgift ved overføring.

  • Innløsing av festetomt.

  • Overføring av selvstendig og nytt bygg som ikke er tatt i bruk før.

  • Fast eiendom på Svalbard.

Du kan lese mer utfyllende om fritak for dokumentavgift på Kartverket sine nettsider.

Egenkapital må dekke dokumentavgift

Når du ser gjennom boligannonser vil du se at prisen for en bolig er mer enn bare prisantydning. Det er 15 prosent av totalprisen som må dekkes av egenkapital.

Med andre ord må du inkludere fellesgjeld og omkostninger i regnestykket for hvor mye egenkapital du trenger.

Når banken regner ut hvor mye du kan låne, trekkes gjerne dokumentavgiften fra egenkapitalen din. Siden det er egenkapitalen som må dekke avgiften.

Dokumentavgiften er ikke noe banken normalt gir lån til. Det er heller ikke lurt å ta opp et lån til dokumentavgift, ettersom lånet vil øke gjelden din og gjøre at du kan låne mindre til selve boligen.

Vi har også en egenkapital-kalkulator som du kan legge inn boligpris, fellesgjeld og omkostninger, og sjekke hvor mye egenkapital du trenger.

Dokumentavgift når man kjøper seg inn i bolig

Er man samboere som ikke er gift, vil man kun få fritak for dokumentavgiften ved samlivsbrudd. Dersom den ene ønsker å kjøpe seg inn i boligen til den andre, vil man derfor måtte betale dokumentavgift som ved ordinært boligkjøp.

Så lenge det er snakk om selveier, og ikke boretsslag.

Man kan unngå dokumentavgiften dersom man velger å fylle ut et pantedokument med urådighetserklæring, fremfor tinglysing av skjøte.

En tinglyst urådighet vil gi noe likt vern som ved tinglysing av skjøte, men ikke fullstendig.

Dette vil gi den som kjøper seg inn dårligere vern, enn om man tinglyser eierandelen sin.

For eksempel om samboeren din skulle misligholde sin gjeld, vil det være vanskeligere å få sin andel under et eventuelt tvangssalg.

Før dere velger en slik løsning, krever det at dere har full åpenhet mellom hverandre, og godt innsyn i hverandres økonomi.

Skal du kjøpe bolig? Få hjelp til å forhandle boliglån

Det er kostnader knyttet både til kjøp av ny bolig og salg av den gamle. En ting du kan gjøre for å få ned kostnader, er å få et boliglån med lavere rente.

Søker du boliglån via oss, får du hjelp til å forhandle lån på vegne av deg med banker vi samarbeider med.

Alle våre tjenester er gratis og helt uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å sjekke om vi kan finne et godt lånetilbud for deg.

Ta høyde for dokumentavgiften i forbindelse med kjøp av ny bolig, slik at egenkapitalen dekker det du trenger.

Har du spørsmål om boliglån? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Fyll ut låneskjema

Spørsmål og svar om dokumentavgift