Boliglån-kalkulator – beregn boliglån

Kanskje du har funnet drømmeboligen, eller har såvidt begynt å lete. Uansett spør du deg nok om «hvor mye kan jeg låne» og hva koster boliglånet. Med en boliglånskalkulator er det enkelt å få en pekepinn.

For å beregne boliglån, kan man ta utgangspunkt i at man ikke kan ha lån større enn fem ganger sin egen inntekt. Etter du har ganget årsinntekten din med fem, trekker du fra all gjeld du har. 

I tillegg er du nødt til å ha 15 % egenkapital av totalprisen.

Med vår boliglånskalkulator kan du se hvor mye ønsket lånebeløp med en gitt nominell rente vil koste deg hver måned med en nedbetalingstid som passer til størrelsen på lånet. 

Da regnes effektiv rente omtrentlig av vår lånekalkulator. Du kan enten bruke priser som er satt som standard, eller velge selv.

Dersom du allerede er boliglån-kunde, så kan du sjekke hva du sparer i måneden om renter eller gebyrer går ned. Kanskje er ikke banken din så konkurransedyktig som du tror, og du kan få bedre rente på ditt lån i andre banker.

Søk boliglån helt enkelt gjennom vår lånekalkulator. Da får du et konkret lånetilbud med forslag til nedbetalingsplan. Med utgangspunkt i din inntekt, gjeld, egenkapital eller annen sikkerhet du kan stille. 

Det er helt uforpliktende og gratis å motta lånetilbud.

Egenkapital - boliglån-kalkulator

Som nevnt er det krav til minst 15 % egenkapital når du skal få lån til å kjøpe bolig. Det er enkelt å regne ut, og du trenger ikke nødvendigvis en lånekalkulator til det.

Det du gjør er at du tar hva du har i egenkapital og deler på 15 %. Deretter ganger du med 100. Så finner du ut hva du har nok til å få i lån. Så må du ta høyde for at du ikke kan få lån fem ganger egen årsinntekt.

Regneeksempel:
Du har egenkapital på 300.000 kroner.

300.000 kroner / 15 % * 100 = 2.000.000

Du har da egenkapital nok til et lån på 2.000.000. Dermed kan du totalpris på bolig være 2.300.000 kroner dersom du har en årsinntekt på 400.000 og ingen gjeld.

Annuitetslån-kalkulator

Den vanligste formen for lån er det som kalles annuitetslån. Her har man like store terminbeløp hele låneperioden. Det er forholdet mellom avdrag og renter som endrer seg hver gang du gjør en ny betaling til banken.

Vår boliglånkalkulator tar utgangspunkt i denne formen for lån og gir deg derfor en månedskostnad tiltenkt annuitetslån.

Renter du må betale regnes ut etter hvor mye du skylder til enhver tid. Derfor vil rente-delen av terminbeløpet stadig synke ved hver innbetaling. 

Med kortere nedbetalingstid vil man altså betale mindre i renter og gebyrer totalt. Men det er ikke sikkert at det lønner seg å betale ekstra ned på boliglånet. Man pleier å si at man bør sette pengene der det er høyest rente. 

Derfor prioriterer man gjerne kredittkort-gjeld eller forbrukslån, da disse gjerne har høy rente-kostnad. Har du en lav belåningsgrad på boligen, kan det også hende at du vil drive med sparing til for eksempel pensjon. 

Hvor aksjefond gjerne trekkes frem som et godt alternativ til å betale ned ekstra på lån. Men det kommer naturligvis an på hvor du ligger an i livet.

En serielån-kalkulator har en noe annerledes prosess. Terminbeløpet er ulikt hver måned, men avdragene er like store. Dermed er det kun renter som endrer seg. 

Månedsbeløpet blir mindre per måned fordi renter synker gradvis med at lånet minker.

Vi har både en annuitetslånkalkulator og en serielånkalkulator du kan benytte deg av.

Lånekalkulator - hus

Når du skal bruke en huslånkalkulator er det viktig at du tar for deg alle kostnader. Da blir resultatet så presist som mulig.

Altså er det ikke kun prisantydning, eller boligens verdi, du må ta med i beregningen, men totalsummen.

Utover prisen for selve boligen, kommer dokumentavgift, fellesgjeld og felleskostnader.

Hvis du for eksempel har en låneramme på 3 millioner, og en bolig har prisantydning på 2.500.000.

Da er det lett å tenke at man har 500.000 kroner å slingre på i en budrunde.

Men la oss si at denne boligen har så mye som 1.000.000 kroner i fellesgjeld. Boligens andel med gjeld blir da din gjeld. 

Som nevnt kan du ikke ha lån over fem ganger din egen inntekt.

Dermed måtte du hatt en låneramme på minst 3.500.000 fra banken for å kunne kjøpe akkurat denne boligen. Dette til tross for at du overtar et eksisterende lån og ikke i praksis søker om et nytt.

Hvordan bruke vår lånekalkulator – bolig

I vår boliglån-kalkulator, har vi gjort det ganske enkelt å få et estimat på hvor mye månedskostnadene på lån blir.

Du starter med å fylle inn hvor mye du trenger å låne. Det er krav om 15 % egenkapital ved boligkjøp. Dessuten er det en regel om at man ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger sin egen inntekt.

Når du skal fylle inn beløp i lånekalkulator, kan du først gange din egen inntekt med fem, og trekke fra gjelden din. Det er det maksimale beløpet.

Dette er såklart gitt at du har tilstrekkelig egenkapital, eller annen form for sikkerhet. For eksempel i en annen eiendom.

Deretter fyller du inn nedbetalingstid. Noen banker tilbyr opp til 30 år nedbetalingstid for boliglån.

Bruker du kortere tid blir det mer å betale hver måned. Mens totalt vil kostnad for renter bli mindre når du bruker kortere tid på lånet. Fordi du betaler høyere avdrag.

Til slutt kan du legge inn nominell rente, og andre priser for å ha lån. Slik som etableringsgebyr og termingebyr. Dette brukes til å estimere effektiv rente.

Dette er som sagt bare et estimat. En bank kan gi deg andre renter enn hva de markedsfører seg med, eller hva man finner i en boliglånskalkulator.

Det er en rekke individuelle faktorer som vurderes. Å få et konkret tilbud om lån, med konkret nedbetalingsplan med avdrag, renter og annen kostnad vil hjelpe deg med å få oversikt.

Du kommer enkelt til vårt skjema via lånekalkulator. Da hjelper vi deg med å forhandle lån. Slik at du får et tilbud med hvor mye du kan låne, samt hvilken rente du får. 

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende for deg. I tillegg til nytt lån, omfatter den dessuten finansieringsbevis eller refinansiering av lånet du har i dag.