Eierandel - bolig-kalkulator

Lurer du på hvor mye hver av dere bør eie av felles bolig? Med vår eierandelkalkulator kan du få en pekepinn på hvor mye dere eier hver.

I kalkulatoren kan dere fylle inn ulik egenkapital og ulik andel av lånet. Dermed får dere en prosentvis fordeling som kan være en pekepinn for dere.

Dette er naturligvis ingen fasit, det er til syvende og sist dere som må velge hvor mye hver enkelt skal eie. Det er ikke i banken det blir bestemt hvem som eier hva. Det er i skjøtet.

Det som derimot banken bestemmer, er hvor mye lån dere får. Samt hvor høy rente dere betaler. Våre rådgivere hjelper dere gjerne med å forhandle boliglån på vegne av dere, helt gratis og uforpliktende.

Dere kan søke boliglån her. Vil dere ha et estimat på hvor mye dere kan låne, eller hvor mye lånet kommer til å koste dere? Sjekk ut vår boliglånskalkulator her.

Tenk over dette når dere kjøper bolig sammen

Å gå sammen som par, venner, familie eller annet for å kjøpe bolig, er et stort steg. Det er viktig at dere har en avtale som er rettferdig for alle parter. Ta for eksempel stilling til disse tingene når dere skal avtale eierandel i boligen:

 • Hvor mye lån skal hver av dere være ansvarlig for?
 • Hvor mye egenkapital stiller hver av dere?
 • Er det andre utgifter som bør være med i eierbrøken?

Dere i mellom kan ha egne ordninger for ting. Om det for eksempel er slik at den ene betaler mest på boliglånet, så kanskje den andre betaler mest for dagligvarer. Dette kan dere diskutere når dere finner ut av eierbrøken.

Setter dere opp et felles budsjett kan dere fordele kostnadene i husholdningen slik at det blir rettferdig eierandel for begge.

Skriv samboerkontrakt

Samboere uten felles barn har ikke like sterke rettigheter som ektefeller.

Det vil si at om det skulle oppstå et samlivsbrudd, er ikke fordelingen av eiendeler og økonomien deres like godt regulert av lovverket.

Etter mange år som samboere kan man ha en overlappende økonomi, og det er vanskelig å skille fra hverandre. Skulle den ene parten falle bort, kan den gjenlevende stå på bar bakke. Fordi avdødes familie har sterkere arverett.

En skriftlig samboerkontrakt sikrer dere begge, dersom det skulle skje noe med en av dere. Men det er også fint å være enige om hva som skal skje ved et eventuelt brudd.

Å skrive samboeravtale er altså noe dere bør gjøre når dere deler store verdier, og deler på faste utgifter. Særlig om dere har barn bør dere ha en samboerkontrakt.

Dere kan ordne kontrakten sammen med advokat, men også uten. Den er gyldig og bindende når begge har signert. Husk at oppbevaring bør skje på et trygt sted.

Skal dere kjøpe bolig sammen, eller den ene skal kjøpe seg inn i den andres bolig? Da må dette meldes til Statens kartverk, med hvor stor andel av boligen dere eier.

Kjøpe bolig med ulik egenkapital

Ta et eksempel hvor person 1 har 150 000 kroner i egenkapital, mens person 2 har 300 000 kr. Det gir dere en samlet egenkapital på 450 000 kr. Det tilfredsstiller kravet om egenkapital for å få kjøpt en bolig med totalsum tre millioner kroner.

Det vil si at når dere trekker fra egenkapitalen, vil dere sitte igjen med et samlet lån på 2 550 000. Det kan dere for eksempel dele på to, slik at dere har et lån på 1 275 000 hver.

For å finne eierbrøk, må man da se hvor stor andel av kjøpesum hver av dere har. Dette er deres andel av lån og egenkapital. Det vil si at person 1 har stått for 1 425 000 kr av kjøpesum, mens person 2 har stått for 1 575 000 kr av kjøpesum.

Riktig prosent finner dere ved å dele deres andel av kjøpesum på den totale kjøpesum. Gang deretter med 100.

 • Person 1: 1 425 000 / 3 000 000 * 100 = 47,5 prosent.
 • Person 2: 1 575 000 / 3 000 000 * 100 = 52,5 prosent

Dere kan også bruke kalkulatoren øverst på siden til å finne eierbrøk. Der kan dere også se hvordan det blir hvis den ene parten skal betale mer av lånet enn den andre.

Eie like mye av boligen?

Det er dere selv som bestemmer hvor mye dere skal eie av en bolig. Hvis dere vil eie like mye, selv om dere stiller med ulik egenkapital, er altså opp til dere.

Dette kan by på konflikt om boligen selges etter et brudd. Da den som har gått inn med mest, vil få like mye igjen som den som har gått inn med minst. Det kan være snakk om store beløp.

Når man er glad i hverandre, syns man kanskje det er ubehagelig å planlegge for et eventuelt brudd. Men det er også viktig å bruke kjærligheten man har for hverandre nå, og erkjenne at alt kan skje i løpet av liv.

Det er mens man enda har det fint sammen at man bør planlegge for det verste. En slik konflikt kan gjøre vondt enda verre.

Som nevnt er det dere selv som bestemmer hvor stor eierandel i boligen dere skal ha. Men det er verdt å over uforutsette hendelser.

Etter hvert er det også mulig for den som eier minst å kjøpe opp mer av boligen, slik at dere eier like mye.

Selge felles bolig og kjøpe ny

Hvor stor andel av boligen hver av dere eier, er avgjørende for hvor mye dere får når boligen selges. Kjøper dere da ny bolig sammen, kan eierbrøken endre seg.

I tiden fra dere først kjøpte boligen, har dere begge betalt ned på deres respektive lån. Det dere har betalt i avdrag, legges til deres egenkapital.

I tillegg kan boligen ha steget i verdi, og dette er også penger som legges til deres egenkapital. Hvor stor andel av prisøkningen som tilfaller hver av dere, bestemmes av eierbrøken.

Har den som har hatt mindre andel enn den andre, betalt mer på boliglånet enn den andre. Da kan eierbrøken bli likere når dere nå kjøper ny bolig.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Å finne ut av eierbrøken er noe dere må bli enige om sammen. Men våre rådgivere kan hjelpe dere med å forhandle frem det beste lånet på vegne av dere. Tjenesten er helt gratis, og eventuelle tilbud dere mottar er uforpliktende.

Dere søker via skjemaet på denne siden. Vi tar søknaden med videre til banken og forhandler lånet på vegne av dere. Våre rådgivere har bred erfaring med boliglån, og hjelper dere gjennom prosessen.

Har dere et boliglån fra før, kan vi også hjelpe dere med å forhandle frem refinansiering hos andre banker. Slik at dere kan se hvor mye dere kan spare på lånet deres.

Er det en ting dere som kjøper sammen kan være enige om, er det at dere ønsker at lånet er så gunstig som mulig.

Søk om boliglån

 • 1
  Fyll ut låneskjema
  Velg ønsket låneprodukt. Du kan også ringe oss for hjelp.
 • 2
  Dokumenter hentes inn
  Banken trenger disse dokumentene for å gi et lånetilbud - gjøres gjerne dialog med rådgiveren.
 • 3
  Du mottar det beste lånetilbudet bankene kan tilby deg
  Så kan du i ro og fred ta stilling til tilbudet. Kanskje blir drømmen realisert? Eller du sparer penger.
Fyll ut låneskjema

Spørsmål og svar om eierandel

 • Hvordan beregne eierandel i bolig?

  Legg sammen din andel av lån og egenkapital i boligen, dette er grunnlaget for din eierandel. Dere finner prosenten ved å dele deres andel av kjøpesummen på den totale summen. Gang deretter med 100.

 • Hva er eierandel?

  Eierandelen er den andelen du eier av en større andel.

 • Hva er eierbrøk?

  Når man ønsker å se hvor stor andel man eier av boligen, kan man sette opp en eierbrøk. Da regner man seg fram til hvor mye hver eier prosentvis eier.