6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan kjøpe seg inn i bolig?

Det er mange grunner til å kjøpe seg inn i bolig, men hvordan går man frem? Og hva bør du tenke på? Vi tar deg gjennom prosessen.
Fyll ut låneskjema

At man eier egen bolig, er en god økonomisk sikkerhet for fremtiden. Boligen fungerer som sparing, som kan hjelpe når man vil kjøpe ny bolig senere, eller sikre pensjonisttilværelsen økonomisk.

Som samboere, er det ikke uvanlig at den ene eier boligen, og den andre betaler en form for leie. For den som ikke eier boligen, vil man stille dårligere økonomisk ved et eventuelt samlivsbrudd.

Men også fordi man ikke får spart like mye som samboeren, noe som kan bety skjevere fordeling av eierbrøken om dere en dag kjøper felles bolig.

Eier man bolig sammen, kan det gi fordeler for begge parter. Dere bør likevel vite om konsekvensene, og hvordan man går frem, før man kjøper seg inn hos den andre.

Kan dere få bedre rente på boliglånet?
Sjekk om dere kan få lavere rente på boliglånet i den nye fasen av livet deres. Vår tjeneste er gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvorfor bør man kjøpe seg inn i bolig?

Det er ofte mer lønnsomt å eie enn å leie. Pengene man betaler i avdrag på boligen vil gå til å betale ned på lånet, fremfor at det går til en utleier. På en måte kan man se på det å leie som at man kun betaler renter. Uten engang å få fradrag.

Dessuten kan det boligen er verdt øke med årene, slik at man tjener når man selger igjen senere.

Om dere er samboere, hvor kun den ene parten eier, mens den andre kanskje leier av den andre. Eller har andre løsninger, hvor man betaler dagligvarer for eksempel. Skulle forholdet være over, kan du dermed sitte uten noen verdier.

Selv om du kanskje har vært med på vedlikehold av boligen, og delt på utgifter, slik at samboeren din har kunnet betale ned på lånet sitt uten problemer.

Alt dette kan kalles for «samboerfellen», som vil si at den ene delen av et forhold kommer ut dårlig økonomisk ved et samlivsbrudd, mens den andre kommer sterkt ut.

Finn ut hva boligen er verdt

Hvor stor del av boligen som du kan kjøpe deg inn i, er avhengig av hva boligen er verdt. En fersk verdivurdering fra en eiendomsmegler, vil gi dere og banken svaret.

Da ser man hvor mye egenkapital den som eier boligen har. Ettersom boligen kan ha steget eller sunket i verdi, siden forrige verdivurdering.

Sammen med banken kan dere se hvor mye av boligen du har råd til å eie. Dette går på den som kjøper seg inn sin egenkapital og betalingsevne.

Selv om du ikke har råd til halvparten av boligen, kan det hende at det har vært andre faktorer som gjør det rettferdig for deg å eie mer. For eksempel om du har hatt større utgifter med oppussingen av boligen.

Men dette er noe dere i mellom må komme frem til.

Sjekk om du må betale dokumentavgift på 2,5 prosent

For selveierboliger må man betale dokumentavgift på 2,5 prosent på sin eierandel. Med mindre dere er gift, ettersom ektefeller kan overføre eiendom til hverandre fritt.

Denne prosenten regnes fra boligens markedsverdi. Altså hva boligen ville gått for på det åpne markedet. Etter dere vet markedsverdien, kan man regne seg fram til hvor mye dokumentavgiften blir på, basert på hvor stor andel av boligen man kjøper.

Kjøper du deg inn 50 % i en bolig som har en markedsverdi på 2 millioner, vil din andel være 1 million. Dokumentavgiften blir da 25.000 kroner.

Ved et eventuelt samlivsbrudd kan dere be om fritak for dokumentavgift. Det vil si om dere har hatt felles folkeregistrert adresse i to år eller mer. Eller om dere har felles barn.

Tinglys eiendomsoverføringen

Det er ikke lovpålagt å tinglyse skjøtet hos Statens kartverk. Dermed er det mulig å la være å tinglyse skjøtet, og unngå dokumentavgift, men det er viktig å vite hvilke konsekvenser dette har.

Når skjøtet tinglyses blir du formell hjemmelshaver i Grunnboken. Det innebærer at du har eiendomsrett til boligen, og gir deg rettsvern for dette.

Dersom dere ikke tinglyser, er det kun den som sto på skjøtet fra før som står der som formell hjemmelshaver. Selv om man ikke står i skjøtet kan man likevel være reell eier. Det vil si at du har eiendomsrett, men at du må kunne bevise det. For eksempel via boliglånet, samboerkontrakt eller andre dokumenter.

Ved et samlivsbrudd kan det bety at det kan bli langt vanskeligere å få sin andel. Samme hvis formell hjemmelshaver dør, og de har arvinger. Man må kunne bevise sin andel gjennom et rettslig krav. Hvis det er et vanskelig brudd, kan det bli mer problematisk enn det trenger å være.

Derfor er det riktig og viktig i de fleste tilfeller, at dere tinglyser eierandelen i skjøtet.

Derfor bør dere skrive en samboeravtale

Når dere har felles økonomi, er det å skrive en samboeravtale en god idé. Det er en ryddig måte å få oversikt over partenes eiendeler, og hvordan dere deler utgifter. For eksempel om dere ønsker felleskonto til faste utgifter.

I tillegg kan dere avtale hva som skal skje ved et eventuelt brudd. Hvem som kan løse ut hvem, og hvilke vilkår som ligger til grunn.

Det er også viktig at dere oppdaterer samboeravtalen om det skjer større endringer i økonomien deres. For eksempel om dere får barn sammen, eller kjøper ny bolig.

Kort oppsummert bør man skrive en samboeravtale for å unngå tvister og større konflikter ved et eventuelt samlivsbrudd. Det er både dyrt og tidkrevende med rettsprosesser.

Slik går dere frem med boliglån når den ene vil kjøpe seg inn

Når det kommer til boliglån, er det kanskje noen som lurer på om man kan ha to boliglån i samme bolig. Det ville betydd at to banker skulle ha pant i boligen, men det er ikke mulig.

Det som da må skje er at dere enten snakker med banken som har pant i bolig i dag. Slik at de kan se hvor mye av det eksisterende boliglånet du kan overta.

Alternativt kan dere søke boliglån i en annen bank, og se om dere kan få bedre renter og vilkår der. Velger dere den løsningen, løser den nye banken inn lånet hos den gamle banken, og flytter det over til dem.

Det kan være mye penger å spare på å få lavere rente på boliglånet, siden det er snakk om noen millioner kroner.

Dessuten vil den som kjøper seg inn komme med mer egenkapital, som gjør at dere eier mer av egen bolig. Som igjen betyr at dere har lavere belåningsgrad, og kan få lavere rente.

Få hjelp til å forhandle boliglån

Trenger du eller dere nytt boliglån? Våre rådgivere hjelper deg gjerne med å forhandle boliglån på vegne av deg. Med bred kompetanse vet vi akkurat hva som skal til for å finne det beste lånetilbudet for dere og deres situasjon.

Dette gjør vi helt gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å se hvor mye du kan få i boliglån, og hvor mye det kommer til å koste deg.

Du finner skjema for boliglån rett under teksten her. Trenger dere hjelp underveis, er det bare å ta kontakt med oss.

Med konkrete tall i bunn, blir det mye lettere for dere å planlegge. Dere kan også benytte dere av vår eierbrøk-kalkulator for å få en pekepinn på hvor mye hver av dere kommer til å eie av boligen.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.