5 min lesetid
Sist oppdatert: 06 juni 2023

Annuitetslån vs. serielån - hva er forskjellen?

Hva er forskjellen på annuitetslån og serielån? Førstnevnte er standarden, men kan det lønne seg for deg å velge serielån fremfor annuitetslån?
Fyll ut låneskjema

Kort oppsummert, kan vi si at forskjellen mellom annuitetslån og serielån ligger i forholdet mellom renter og avdrag, som avgjør terminbeløpet.

Avdrag er det du faktisk betaler ned på lånet, mens renter er kostnaden du må betale for å ha lånet.

Forskjell på annuitetslån og serielån blir dermed:

  • I et annuitetslån er terminbeløpet det samme gjennom hele lånets løpetid. Det vil si at brøken mellom renter og avdrag går fra å betale mest rente til å betale mest avdrag. Likt terminbeløp forutsetter uendret rente og termingebyr.
  • I et serielån er avdraget man betaler det samme hver måned gjennom hele lånets løpetid. Terminbeløpet endrer seg ut fra hvor mye rente man må betale hver måned.

Rentene regnes ut fra hvor mye du til enhver tid skylder. Det vil si at ettersom lånet nedbetales, vil rentene du må betale minke.

Men bør du velge annuitetslån eller serielån? Her går vi i dybden på de to, slik at du kan bestemme hva som er best for deg.

Du kan også sjekke hvordan nedbetalingsplanen kommer til å se ut med vår serielån-kalkulator og vår annuitetslån-kalkulator rett under. Vi har også en boliglånkalkulator med flere forskjellige funksjoner.

Annuitetslån: Samme terminbeløp gjennom hele lånets løpetid

I et annuitetslån er terminbeløp like store hver måned gjennom hele låneperioden. Dette beløpet består av rente og avdrag.

Hvor høy rente du har og nedbetalingstid, vil avgjøre hvor stort dette terminbeløpet skal være.

Avdragsdelen vil utgjøre en større del av terminbeløpet etter hvert som du betaler ned på lånet. Desto mer lån du har, desto mer vil renten utgjøre.

Hvis du ønsker å betale inn ekstra på et annuitetslån, kan du avtale med banken hva som skal skje.

Enten kan en ekstra innbetaling gi deg kortere nedbetalingstid (løpetid), eller så kan det gi deg lavere terminbeløp med uendret løpetid.

Forhandler du lavere rente på lånet, kan dette også gi deg lavere terminbeløp. Du kan også gjøre terminbeløpet høyere ved å snakke med banken om å sette opp eller ned nedbetalingstiden din.

Skal du sette opp nedbetalingstiden, og dermed få lavere terminbeløp, er det ikke en like enkel sak, da dette må bevilges av banken.

Det er sjeldent anbefalt å sette terminbeløp høyere, fordi det kan gjøre det vanskeligere for deg å betjene lånet om du skulle ha dårligere perioder. Da er det heller anbefalt å betale inn ekstra når du har mulighet, eller sette av til sparing som du bruker til nedbetaling.

Serielån: Terminbeløpet synker gradvis

I et serielån betaler man like store avdrag gjennom hele låneperioden.

Det betyr at man de første årene vil terminbeløpene være høye, og gradvis bli mindre. Serielån er derfor en type lån som passer for de som vet de har råd til å betale mye de første årene.

Blir du godt vant med at du betaler høyere terminbeløp. Kan du legge inn gode sparevaner etter hvert som lånet nedbetales. For eksempel ved å øke sparingen i takt med at terminbeløpet blir mindre.

Pengene du sparer kan du for eksempel sette av til ekstra avdrag på lån. Slik at du sparer enda mer renter.

Totalt sett vil et serielån være billigere på sikt. Dette er fordi de høye avdragene fra første dag, sørger for at lånet minker raskere i starten. Det er da lånet er størst, og kostnadene knyttet til rente er høyest.

Hva bør du velge av annuitetslån og serielån?

Hva du bør velge av serie- og annuitetslån, avhenger av situasjonen din og egne ønsker.

Serielån er det som lønner seg mest, men er avhengig at du har råd til å betale høyere terminbeløp i starten.

Ved serielån betaler du mest i starten. Noe som kan være lurt for deg som ønsker å få ned størrelsen på lånet raskt i starten. Kanskje har du hatt kausjonist, og ønsker å løse ut disse så raskt som mulig.

Annuitetslån er som nevnt det mest populære. Det er enklere å betjene terminbeløp i starten, og det er et beløp som er noe forutsigbart. Riktignok kan ditt terminbeløp endre seg samtidig som renten endres. Er forutsigbar viktig for deg, kan du vurdere fastrente.

For mange som kjøper sin første bolig, er man i etableringsfasen, og har behov for å bygge seg opp en stødigere økonomi. Kanskje har man også planer om barn, som gjør at man ønsker å holde kostnadene så lave som mulig hver måned.

Et alternativ til serielån, kan være å sette av noen kroner hver måned til ekstra innbetalinger. For eksempel om du sparer opp i løpet av året, og betaler inn ekstra det du føler du har mulighet til.

Kan man bytte fra annuitetslån til serielån?

Det er mulig å bytte mellom annuitetslån og serielån, men det er ikke sikkert det lønner seg. For når du ønsker å gjøre endringer i låneavtalen, vil det hos de aller fleste banker medføre et gebyr.

Dette gjelder for eksempel også om du ønsker å endre nedbetalingstid.

Som nevnt kan det være like greit å sette av penger til ekstra avdrag på lån. Slik at du kan være fleksibel på hvor mye ekstra avdrag du ønsker å putte inn.

Men skal du først endre fra annuitetslån til serielån, eller serielån til annuitetslån, kan det være lurt å sjekke andre tilbud også. Ettersom du likevel må ut med et gebyr.

Kanskje er ikke banken din så konkurransedyktig som den en gang var, og du kan betale mindre renter på ditt lån. Eksempelvis vil så lite som en halv prosent mindre renter, på et boliglån på 2 millioner, utgjøre 10.000 kroner i året.

Få hjelp til å forhandle boliglån som passer ditt behov

Uansett hvilken type lån du ønsker av serielån og annuitetslån, bør du velge et hvor rentekostnadene er lave. Vi hjelper deg gjerne med å forhandle boliglån på vegne av deg.

Alt du trenger å gjøre er å søke via skjemaet rett under teksten, så setter en av våre dyktige lånerådgivere i gang med arbeidet. De tar jobben med å forhandle med bankene vi samarbeider med, før de presenterer det beste tilbudet for deg.

Denne jobben gjør vi for deg helt gratis, og tilbud du eventuelt mottar er helt uforpliktende. Dermed er det ingenting å tape for deg, å sjekke hvilket lånetilbud vi kan skaffe deg.

Husk at om du ønsker å velge serielån fremfor annuitetslån, må du si fra om dette. Ettersom annuitetslån er standarden.

Har du spørsmål angående søknadsprosessen? Ta kontakt med oss på e-postadressen vår: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.