7 min lesetid
Sist oppdatert: 23 oktober 2023

Hvordan fungerer pant i bolig?

Når man har pant i bolig, betyr dette at man stiller med fast eiendom som sikkerhet for lånet. Da kan banken gi deg lavere rente, fordi banken kan overta og selge eiendommen dersom lånet blir misligholdt.
Fyll ut låneskjema

Et boliglån er gjerne det største lånet man tar i løpet av livet. Banken regner ut hvor mye rente du må betale, basert på risikoen de tar ved å låne ut til deg.

Siden et boliglån er et lån med pant i boligen, altså et lån med sikkerhet, kan banken gi deg lavere rente. Rett og slett fordi det er lavere risiko for at de ikke får igjen pengene sine, fordi de kan selge boligen, dersom lånet blir misligholdt.

Du har sikkert fått med deg at lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, har langt høyere rente. Om banken ikke hadde tatt sikkerhet i bolig, ville renten vært mye høyere. Det ville bety at langt færre kunne få boliglån, og det tjener verken banken eller forbrukerne på.

Det er også mulig å få billån med pant i bilen, men i denne artikkelen kommer vi til å ta for oss spørsmålene du måtte sitte med om pant i bolig.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån
La våre dyktige lånerådigvere forhandle boliglån på vegne av deg, så presenterer vi det beste tilbudet for deg. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Ord og uttrykk om pant

Her er noen ord og uttrykk du kan støte på i forbindelse med pant. Vi prøver å forklare det så enkelt som mulig, og selv om det kan være bredere definisjoner på det, har vi forsøkt å snevre det konkret inn mot pant i bolig:

  • Pant - Sikkerhet for at et krav blir oppfylt. I forbindelse med bolig er det bankens sikkerhet for at de får igjen penger de låner deg for å kjøpe bolig.
  • Panthaver - Den som har pant i boligen, og dermed rett til å få dekket kravet sitt. Normalt er dette kreditor (altså banken)
  • Pantsetter - Den som stiller panterett i panteobjektet til fordel for noen andre. Dette er gjerne deg som tar opp lån og/eller en kausjonist.
  • Panteobjekt - Boligen det er tatt pant i.
  • Pantekrav - Hvor mye kreditor har rett til å få dekket. Dette vil innebære størrelsen på lånet, eller i kausjonisters tilfelle den summen de stiller sikkerhet for.
  • Panterett - Retten pantehaver har til å søke om å få dekket sitt pantekrav i det det er tatt pant i

Hvorfor tar man sikkerhet i fast eiendom?

Fast eiendom er gjerne en av de mest stabile verdiene man har. Flere steder øker verdien jevnt også. Med fast eiendom menes ikke bare selve tomten, men også bolig og annet på den.

Det er derfor knyttet lav risiko til eiendom. Banken kan dermed ta pant i bolig, uten å være redd for at de vil tape for mye om noe skulle skje. Hvis for eksempel lånet skulle bli misligholdt, eller låntaker går bort.

Derfor er det også krav til å ha tilstrekkelig forsikringer, som gjør at boligen kan bli bygget opp igjen dersom den for eksempel brenner ned. Hadde man ikke hatt det, ville man sittet igjen uten bolig, men med lån.

Noen lurer kanskje på om det er mulig å ta pant i andre ting, slik som for eksempel en bil. Svaret er nei, man kan kun ta pant i bil, dersom det er snakk om et billån.

Det er langt høyere risiko knyttet til at en bil faller i verdi, og det gjør den gjerne allerede rett ut fra forhandleren.

Hva skal til for å få lån med pant i bolig?

Det er visse regler som gjelder når bankene skal låne deg penger, og hvor mye lån man kan få. Enten det er lån med sikkerhet eller uten.

En som gjelder for alle lån, er at du ikke kan ta opp lån som gir deg samlet gjeld høyere enn fem ganger egen inntekt. Der menes all gjeld, slik som boliglån, billån, forbrukslån, kredittkortgjeld, ubenyttet kreditt, studielån og andel av fellesgjeld.

I tillegg må du ha tilstrekkelig betjeningsevne. Dette innebærer at økonomien din må kunne tåle en tenkt økning i rente på 3 %, og minimum 7 %. Man skal være rimelig sikker på at lånet ikke knekker økonomien din.

Når det kommer til lån med pant i bolig, er det også krav om å stille med 15 % egenkapital av boligens totalsum.

Har du ikke dette, må du søke om fullfinansiering. Det er lån som går utover 85 % av boligens kjøpesum. Da må du kunne stille med tilleggssikkerhet i egen eller andres eiendom, tilsvarende det du mangler i egenkapital for å dekke kravet.

Når du tar sikkerhet i andres eiendom, kalles dette for realkausjon. Du kan lese mer om det å ha kausjonist her.

Tinglysning av pantedokument

I forbindelse med at det blir tatt pant i bolig, vil man måtte tinglyse et pantedokument (tidligere kalt pantobligasjon). Dette dokumentet vil inneholde informasjon om at det er stilt sikkerhet i eiendommen, for å dekke et økonomisk krav.

Kort forklart er pantedokumentet et bevis på at banken har rett til å få dekning for det de har lånt ut, i boligen din, dersom du ikke oppfyller din gjeldsforpliktelse.

Når du tinglyser dokumentet, blir opplysningene ført inn i Grunnboken og Panteboken. Begge partene får også fullt rettsvern.

Pantedokument er ikke det samme som skjøte. Det er lurt å tinglyse skjøte også, da dette gjør at du føres som hjemmelshaver i Grunnboken. Altså formell eier av eiendommen.

Kjøpe ny bolig?
Vi forhandler frem boliglån på vegne av deg, helt gratis! Vi kan hjelpe deg med nytt boliglån eller refinansiering av eksisterende. Alle tilbud er uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Kan man få boliglån uten pant i bolig?

Desto større lånet er, desto høyere er kravet til sikkerhet. Skal du få et lån uten pant, kalles det et lån uten sikkerhet.

Det vil si at om du skal ta opp et lån uten pant i boligen, må du ha så mye egenkapital at du nærmest kan kjøpe boligen kontant. Det som mangler må være så lite, at du har mulighet til å få innvilget et forbrukslån for å dekke det.

Men det er uansett en meningsløs situasjon å befinne seg i. Ettersom man ville fått langt lavere rente for å ta pant i boligen.

Om man ikke trenger å låne så mye til å kjøpe eiendommen man ønsker, er det bedre å sette ned nedbetalingstiden. Desto raskere du får nedbetalt lånet, desto raskere vil banken slette pantet.

Er du nysgjerrig på boliglån uten egenkapital? Det er fremdeles et lån med pant i boligen, men man stiller med tilleggssikkerhet for å kompensere for det man mangler i egenkapital.

Pant i bolig som egenkapital

Mange ønsker å kjøpe en sekundærbolig, altså en bolig du ikke tenker å bo i. For eksempel et utleieobjekt eller en fritidsbolig.

Dersom du har betalt ned nok på boliglånet ditt, vil du ha fått mer sikkerhet i boligen din. Altså at du eier mer av den selv. Dermed blir det mulig å ta pant i boligen din, for å kjøpe en annen bolig.

Det kan også brukes til andre ting enn bolig. For eksempel kan du refinansiere annen gjeld inn i boliglånet. Slik som forbrukslån, kredittkort eller andre smålån.

Eller om du ønsker å kjøpe en bil, kan du bake billånet inn i boliglånet. Gitt at du har nok sikkerhet.

Dersom boligen din har økt i verdi, vil denne veksten tilfalle din egenkapital. Mens om den har sunket, er det din egenkapital det går utover.

Husk at hvis du skal refinansiere gjeld inn i boliglånet, bør du øke avdragene slik at du blir kvitt gjelden i samme tempo. Om du for eksempel har et billån med 3 år igjen på, kan du tape penger på om du bruker flere år enn du ville gjort.

Trenger du hjelp til å forhandle lån med sikkerhet?

Skal du ta opp boliglån, kommer du ikke utenom at banken tar pant i bolig. Det å ta pant ordner banken med, etter kjøpet er gjort.

Før du skal kjøpe bolig, er det uansett lurt å ta seg tid til å søke lån. Slik at man har finansieringsbevis klart, og ikke lar drømmeboligen gå fra seg fordi man må gi bud med forbehold.

Vi hjelper deg gjerne med å forhandle lån på vegne av deg. Søker du via skjemaet under teksten, vil en av våre dyktige lånerådgivere forhandle frem best mulig boliglån med bankene vi samarbeider med.

Har du boliglån fra før? Vi kan også hjelpe deg med å se om du kan spare penger på boliglånet ved å flytte det til en annen bank.

Det beste tilbudet blir deretter presentert for deg. Tjenesten vår er både gratis og uforpliktende. Det betyr at du ikke har noen ting å tape på å la oss sjekke hva du kan få i lån, og hvilken rente du får.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt på e-posten vår: [email protected] eller tlf: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema