4 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Guide til terminbeløp

Når man låner penger og skal betale tilbake, snakker man om terminbeløp. Men hva inneholder det, og hvordan fastsettes det?
Fyll ut låneskjema

Først og fremst kan det være greit å nevne at termin betyr «tidsperiode». Lån betales inn månedlig, så når man snakker om terminbeløp på ordinære låneprodukter, så kan man også kalle det månedsbeløp. Det finnes også tilfeller hvor termin kan være kvartal, halvt år eller årlig.

Når terminbeløp nevnes her i artikkelen, så er det altså snakk om månedlige terminer. Videre skal vi gå gjennom hva som bestemmer terminbeløpet ditt, og hva det inneholder.

Betaler du for mye i renter?
Sjekk om du kan spare penger på å refinansiere dine lån. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Nedbetalingstiden er 1-15 år, 5 år om du ikke skal refinansiere. Nom. rente fra 8,34-24,9 %. Eff. rente fra 9,8–38,54 %. Eks. eff. rente 11,9 %, 150 000 kr o/5 år, kostnad: 46 000 kr, totalt: 196 600

Hva er renter og avdrag?

Når man bestemmer terminbeløp må man ta utgangspunkt i lånebeløp, og hvor mange terminer det skal betales ned over. Et forbrukslån vil være maks fem år, mens et boliglån er vanlig at ligger på 25 år.

I et forbrukslån vil du da ha maks 60 terminer. Beløpet du må betale hver måned må da ta høyde for at avdrag er høye nok til å være ferdig med forbrukslånet etter 60 terminer, men også inneholde rentekostnader og eventuelle gebyrer.

Forholdet mellom avdrag og rente, bestemmes av hvor mye lån du får og rentesatsen, samt om det er snakk om annuitetslån eller et serielån.

Hva er termingebyr, etableringsgebyr og andre gebyrer ved lån?

Hva terminbeløpet innebærer er litt forskjellig etter hvilket låneprodukt det er, og fra bank til bank. Avdrag og renter er naturligvis alltid med, men termingebyr er også noe som ofte legges oppå dette.

Dette er et fast gebyr som man betaler hver måned. Det er ikke det samme som renten, og regnes ikke som avdrag. Det dekker såkalte administrasjonskostnader banken har knyttet til lånet ditt.

Etableringsgebyret betaler du derimot bare én gang, nettopp ved etablering av lånet. Dette er da altså et gebyr man betaler for selve opprettelsen av lånet, og ikke en del av terminbeløp i senere termin.

Skal du låne mindre beløp, er det særlig viktig å merke seg hvor stor del av summen etableringsgebyr og ulike lånegebyrer utgjør av det totale beløpet. Mens for boliglån utgjør etableringsgebyr en svært liten del av totalsummen.

Det er blitt mye konkurranse på lånemarkedet. Derfor har noen banker valgt å ikke ha med termingebyr eller etableringsgebyr.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i låneavtalen etter lånet er opprettet, kan du støte på et behandlingsgebyr. For lån med sikkerhet er det også depotgebyr, som dekker arbeidet med sikkerhetsstillelsen.

For noen låneprodukter og kredittkort kan årsgebyr også være en kostnad. Dette, og andre kostnader, bør du sjekke i låneavtalen før du inngår den.

Forskjell på terminbeløp ved annuitetslån og serielån

En av faktorene som bestemmer terminbeløpet ditt, er om du har serielån eller annuitetslån. Kort oppsummert er terminbeløp ved annuitetslån like hver måned, mens serielån endrer seg ettersom du betaler ned lånet.

Selv om annuitetslån har samme terminbeløp hver måned, så endrer forholdet mellom renter og avdrag seg etter hvert som du betaler ned.

Dette er fordi renter regnes fra hva du til enhver tid skylder. Ved serielån så er avdragene like gjennom låneperioden, mens rentene krymper i takt med nedbetalingen av lånet. Dermed starter du med høye terminbeløp og jobber deg nedover.

På sikt er serielån det som koster deg minst i renter totalt. Dette er fordi de høyere avdragene får lånesummen til å krympe raskere, og dermed også renten. Likevel er det annuitetslån som er det mest vanlige, kanskje nettopp som følge av sin forutsigbarhet.

Om du har råd, og ønsker, å betale tilsvarende de høye terminbeløpene som man har i starten av et serielån, kan man vurdere å korte ned nedbetalingstiden på annuitetslånet.

Samtidig kan det være lurt å ikke ta seg vann over hodet med terminbeløpet, så kan du betale inn ekstra etter evne. Har du andre lån med høyere renter, er det bedre å prioritere disse.

Viktig å se på effektiv rente fremfor nominell rente

Når du sammenligner låneprodukter, vil du se både nominell rente og effektiv rente i låneeksemplene. Da bør du alltid sammenligne effektiv rente

fremfor den nominelle.

Dette er fordi effektiv rente er mer representativ for de faktiske kostnadene ved å ha lån. Da den inneholder nominell rente og eventuelle andre gebyr i beregningen.

Om du ønsker å se hvor mye lånet ditt kommer til å koste deg i måneden, kan du benytte deg av våre lånekalkulatorer på siden vår. Vi har kalkulatorer til de forskjellige lånekategoriene vi kan hjelpe deg med:   

Hvis du ønsker å søke lån, kan du søke via oss. Da hjelper vi deg med å finne den beste låneløsningen for deg og din situasjon, samtidig som du sparer tid. Tjenesten vår er helt gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende.

Fyll ut låneskjema

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut låneskjema