6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hva er gjeldsordning?

Hva er gjeldsordning? En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine som handler om hvordan du kan betale så mye som mulig av gjelden din.
Fyll ut låneskjema

Dersom du har alvorlige gjeldsproblemer og er varig ute av stand til å betale gjelden din, kan en gjeldsordning være veien til å få kontroll igjen.

Gjeldsordningen skjer via namsmannen, og det er strenge krav for å få det. Normalt vil man bare kunne få gjeldsordning én gang i løpet av livet.

Får man innvilget gjeldsordning må man leve med inntekt til kun det grunnleggende, og så mye som mulig av penger man får inn skal gå til kreditorene. Det er en vanskelig opplevelse for de fleste.

Det er flere faktorer som vurderes for å få gjeldsordning, men noen av kriteriene er:

  • Før du søker må du ha prøvd å ordne opp selv. For eksempel ved å forhandle med kreditorene dine. Refinansiering er også mulig å forsøke.

  • Gjeldsordning må ikke virke støtende for andre. For eksempel om gjelden er relativt ny, eller om det dreier seg om straffegjeld.

  • Skyldneren må være varig ute av stand til å betale gjelden i overskuelig fremtid

Det å få gjeldsordning er siste utvei for deg med alvorlige gjeldsproblemer, og du bør ha forsøkt det du kan for å ordne opp selv, før du søker. Du kan også få hjelp av gjeldsrådgiver hos NAV eller ved å forsøke å få refinansiering.

Unngå gjeldsordning med refinansiering
Vi forhandler refinansiering på vegne av deg selv om du har betalingsanmerkninger eller inkasso. Forutsetter ledig sikkerhet i bolig og fast inntekt. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Er du varig ute av stand til å betjene gjelden?

Det er normalt namsmannen alene som avgjør om du er varig ute av stand til å betjene gjelden din. Men ved tvungen gjeldsordning kan det være retten som avgjør det.

Da ser man på om situasjonen din vil bli vesentlig forbedret innen overskuelig fremtid. Med varig ute av stand så mener man gjerne de 5-10 neste årene av livet ditt.

For eksempel kan utdanningsnivået ditt tilsi at du i fremtiden vil kunne få en jobb med høyere lønn, og bli betalingsdyktig. Mens om du nærmer deg pensjon, vil lønnen din gjerne reduseres i fremtiden.

Hvis det er mulig å selge eiendeler for å betale gjelden, vil du ikke regnes for å være varig ute av stand til å betale gjeld.

Det vil da være snakk om for eksempel bolig, bil eller luksusvarer. Personlige eiendeler med høy affeksjonsverdi, vil gjerne være beslagsfri.

Søke om gjeldsordning? Slik gjør du det

Du leverer søknad om gjeldsordning hos ditt nærmeste namsmannskontor, eller ved å sende det i posten til dem.

Søknadsskjema for gjeldsordning finner du på Politiet sine nettsider.

I søknaden for gjeldsordning trenger du ulike typer dokumentasjon:

  • Dokumentasjon på at du har forsøkt å komme til enighet med kreditorene, samt en liste over kreditorer.

  • Dokumentasjon på inntektene til deg og ektefelle/samboer, og begges skattemelding fra de siste tre årene.

  • Dokumentasjon på boutgifter, og andre faste utgifter. For eksempel barnehage, bidrag og medisinske utgifter.

  • Hvis helse har noe å si for saken din, trenger du en erklæring fra lege eller psykolog.

  • Innberetning og sluttberetning, dersom saken gjelder konkurs.

Etter mottatt søknad, vil namsmannen ofte kalle deg inn til et møte. Der vil du få informasjon om gjeldsordning, men også spesifikt saken din. Du får også en frist for å fremskaffe dokumentasjon du eventuelt mangler.

Gjeldsforhandling

Etter møtet vil namsmannen vurdere om du oppfyller kriteriene for å få gjeldsordning.

Oppfyller du kriteriene vil namsmannen åpne en gjeldsforhandling. Denne varer i fire måneder, og gir deg utsettelse for betaling av gjelden din.

Andre utgifter som husleie, abonnementer og lignende må du fremdeles betale disse. Men du får ikke ta opp mer gjeld.

I perioden kan namsmannen sette opp lønnstrekk på deg, dersom inntekten er høyere enn det som regnes som rimelige bo- og levekostnader for din husstand.

Under gjeldsforhandling vil namsmannen hjelpe deg med å sette opp en avtale til frivillig gjeldsordning. Denne blir sendt til kreditorene dine, og de får en frist på tre uker for å svare. Det kan gi to mulige utfall.

  1. Frivillig gjeldsordning

Dersom kreditorene dine godtar forslaget til namsmannen, er det en frivillig gjeldsordning.

Da går dere videre med gjeldsordningsperioden, hvor du betaler så mye du kan på gjelden din i den fastsatte tiden som dere har blitt enig om.

Av og til hender det at en eller flere kreditorer ikke er enig i forslaget til namsmannen, og ikke godtar det. Namsmannen kan da hjelpe deg med å forhandle med de det gjelder.

  1. Tvungen gjeldsordning

Dersom du ikke kommer til enighet med kreditorene dine, kan det være mulighet til å få tvungen gjeldsordning.

Da vil en domstol kunne avgjøre om du kan få gjeldsordning eller ikke.

Både du og kreditorene har mulighet til å anke rettens avgjørelse.

I praksis er det liten forskjell for deg om saken din er frivillig eller tvungen gjeldsordning. Du vil betale gjelden din på samme måte.

Få gratis hjelp til refinansiering
Vi forhandler frem et uforpliktende tilbud om refinansiering på vegne av deg. Forutsetter ledig sikkerhet og fast inntekt.

Under gjeldsordningsperioden

Normalt vil en gjeldsordning vare i fem år, og i denne perioden plikter du å følge avtalen som ble satt opp for deg. Det vil også bli oppført i løsøreregisteret at du har offentlig gjeldsordning. Det vil ha samme effekt som å ha betalingsanmerkning.

Namsmannen har satt opp et budsjett for deg, og du skal følge dette. Dette er basert på dine økonomiske forutsetninger. Du får penger til det som regnes som rimelige bo- og levekostnader, mens resten skal gå til å betale gjelden din.

Skjer det en endring i dine økonomiske forutsetninger, må du melde fra til namsmannen om dette. Det gjelder både om du får endring i inntekt og utgifter.

Kreditorene dine må også varsles om endringer i økonomien din, men også opplysninger om inntekt hvert år. Namsmannen hjelper deg med å endre forslaget for gjeldsordning, om det er nødvendig.

Mens du har selv ansvar for å betale inn overskudd du skulle få i økonomien din. Eksempelvis arv, gevinster eller andre større beløp.

Etter gjeldsordning

Kreditorene har ansvar for å slette krav etter du er ferdig med gjeldsordningen. Det skal da ikke være noe i offentlige registre om at du har gjeldsordning eller betalingsanmerkning.

Men dersom du får arv, gevinster eller betydelige beløp innen to år etter endt gjeldsordning, skal du gi opplysninger om dette til kreditorene dine. De kan da kreve hele eller deler av beløpet.

Dette er verdt å huske på dersom du har et barn med gjeldsordning, eller som står i fare for å gå gjennom gjeldsordning for eksempel fordi de er næringsdrivende. Da bør du høre med en advokat om muligheten for beslagsforbud.

Du blir altså ikke helt ferdig med gjeldsordningen, selv om gjeldsordningsperioden er over. Noe som er enda et argument for å forsøke å unngå gjeldsordning.

Unngå gjeldsordning med refinansiering

Som nevnt er gjeldsordning en krevende opplevelse, og dersom du kan unngå det, vil det være for det beste.

Vi i Tjenestetorget Finans hjelper deg med å forhandle refinansiering med sikkerhet for å få en ny start på økonomien.

Dette kalles for et omstartslån, og er et lån du kan få selv om du har betalingsanmerkning eller inkasso. Kravet er at du har tilgang på ledig sikkerhet i en bolig, og har fast inntekt å vise til.

Med et slikt lån kan du for eksempel hindre at boligen havner på tvangssalg og stoppe lønnstrekk og få ned rentekostnadene på lånet.

Du starter din søknad med skjemaet rett under teksten, så setter vi i gang arbeidet så raskt som mulig. Alle våre tjenester er både gratis og uforpliktende.

Har du spørsmål om omstartslån? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så hjelper vi deg så godt vi kan.

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.