10 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan gå frem ved økonomiske problemer

Har man økonomiske problemer og betalingsvansker, er det viktig å ta tak så raskt som mulig. Her går vi gjennom ulike tiltak du kan ta for å komme deg ut av krisen.
Fyll ut låneskjema

Gjeld og økonomiske problemer er tungt, og det kan gjennomsyre flere aspekter av livet til deg og dine nærmeste. Det kan komme til et punkt hvor økonomien ender opp med å gjøre deg syk.

Å ta kontakt med rette instanser og få hjelp, så tidlig som mulig, kan sørge for at gjelden ikke vokser seg enda større, og problemene blir vanskeligere å ordne opp i.

Her kan du blant annet lese om hvilke muligheter du har for gratis gjeldsrådgivning, forhandling med kreditorer, samt refinansiering.

Hvilket tiltak som passer best for deg, vil avhenge av situasjonen din. Hva du allerede har prøvd, hvor mye gjeld du har eller om du har betalingsanmerkninger eller ikke.

Få hjelp ved økonomiske problemer
Vi forhandler refinansiering med sikkerhet i bolig, på vegne av deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Skaff oversikt

Før du kan få hjelp, må du vite omfanget av problemene dine. Hvor stor er gjelden din? Hvem skylder du penger? Hva haster mest?

For å sjekke usikret gjeld du har, kan du enkelt logge deg inn i Gjeldsregisteret og se hvem du skylder og hva du skylder.

Når det kommer til gjeld med sikkerhet, slik som boliglån og billån, er ikke dette i Gjeldsregisteret. Da må du enten se på siste skattemelding, nettbanken din eller siste faktura.

Skriv gjerne ned alle gjeldspostene med lånebeløp og termingebyr. Dette er også informasjon som du kan laste ned enkelt og oversiktlig fra Gjeldsregisteret.

Studielån finner du på Lånekassen sine nettsider. Har du inkassokrav, må du ta kontakt med det aktuelle inkassobyrået, mens er det krav fra staten, er det Statens Innkrevingssentral som gjelder.

Lag budsjett

Et budsjett er viktig både for deg selv, men kan også være nyttig i møte med kreditorer, gjeldsrådgivning eller namsnemda.

Du setter opp all inntekt, og setter det opp mot alle utgifter du har. Ikke bare lån, men andre faste utgifter, slik som abonnementer, mat og annet.

Faste utgifter er naturligvis lettere å sette opp enn variable, derfor kan det være greit å gå gjennom kontoutskriften fra et par måneder tilbake for å finne et slags gjennomsnitt.

Du kan også bruke SIFOs referansebudsjett til å sette opp et nytt budsjett for deg selv, som ikke forteller deg hvor mye du allerede bruker, men i stedet forteller deg hvor mye du bør bruke.

Budsjettet setter du opp slik det passer for deg. Kan du bruke Microsoft Excel eller Google Sheets, kan du finne maler for budsjett inne i programmet. Mens andre kanskje foretrekker å bruke penn og papir.

Det viktigste er at du får oversikt over økonomien din, og ser hvor du kan spare inn penger, og hvor mye penger du har igjen fra måned til måned.

Har du økonomiske problemer kan du måtte belage deg på å måtte kutte ned til det absolutt nødvendige, om du ikke allerede har gjort det.

Lavere rente med refinansiering uten sikkerhet

Har du økonomiske problemer som følge av mye usikret gjeld? Å søke om refinansiering uten sikkerhet kan hjelpe deg med å få ned rentekostnaden hver måned, men også samle flere lån og kredittkort til én gjeldspost.

Da blir det lettere å planlegge økonomien fra måned til måned, fordi du har et fast terminbeløp og en fast dato for betaling.

Dessuten kan refinansiering være et av de første tiltakene som blir foreslått av for eksempel kommunens gratis gjeldsrådgiver. Det er også noe du bør ha forsøkt, dersom du tenker å søke gjeldsordning.

Vi har en gratis sammenligningstjeneste for refinansiering uten sikkerhet. Du finner søknadsskjema her. Alle tilbud du mottar er helt uforpliktende.

Når man søker om lån uten sikkerhet, vil man som regel få svar med en gang. Dette er naturligvis gitt at alt er i orden med dokumentasjonen du oppgir.

Dersom saken din har gått til inkasso, eller du har fått betalingsanmerkninger, vil du ikke få refinansiering uten sikkerhet. I så tilfelle vil et omstartslån kunne være løsningen.

Betalingsanmerkninger eller inkasso?

Når man har betalingsanmerkninger eller inkasso, vil det være vanskelig til umulig å få nye lån. Alle som låner ut penger er nødt til å gjennomføre en kredittvurdering av lånesøkere de vurderer, og da vil de se om du har betalingsanmerkninger eller inkasso.

Selv når det kommer til lån til refinansiering, eller om du ønsker å bake gjeld inn i boliglånet, vil det være vanskelig. Selv om det er da man gjerne trenger refinansiering som mest.

Løsningen for deg med inkasso eller betalingsanmerkninger, er å søke refinansiering hos en spesialistbank. Disse kalles også for omstartslånsbanker.

Et omstartslån er et refinansieringslån tiltenkt deg med mye ugunstig gjeld. Kravet er at man kan stille tilstrekkelig sikkerhet i en bolig, og at du har økonomi til å betale lånet etter refinansiering.

Når du refinansierer med sikkerhet, kan du få enda lavere rente enn når du refinansierer uten sikkerhet. Vi kan forhandle omstartslån på vegne av deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Når banken har sikkerhet i boligen, kan de kreve at den selges, dersom du misligholder lånet ditt. Det gir banken en trygghet på at de får tilbake det du skylder.

Ta kontakt med kreditor

Du kan forhandle med kreditorer dersom du ikke får refinansiering. Da kan dere finne løsninger som kan hjelpe deg gjennom problemer du har med å betale.

Kreditorer er interessert i å få tilbake penger de har lånt ut, og har ulike verktøy de kan sette inn for at det blir lettere for deg å betale. Det er bra å vise betalingsvilje.

Her er noen løsninger kreditor eventuelt kan tilby:

Noen løsninger er høyere terskel for å få enn andre, men det er viktig at du tar kontakt så fort du har problemer med å betale. Helst før. Slik hindrer du at problemet blir verre, og det blir vanskeligere å komme seg ut av situasjonen.

Før du forhandler med kreditorer, bør du ha laget et budsjett. Da kan du vise dem hvordan økonomien din ser ut, og hvor mye du har rom for å betale i måneden. Det er viktig at budsjettet er realistisk.

Få ned rentekostnadene med refinansiering uten sikkerhet
Søk refinansiering uten sikkerhet hos flere banker samtidig. Kun et enkelt skjema. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Økonomisk rådgivning hos NAV

Man har rett på gratis gjeldsrådgivning i alle kommuner i Norge. Ofte er denne ordningen underlagt det lokale NAV-kontoret.

Ting som gjeldsrådgiveren kan hjelpe deg med:

 • Få oversikt over gjeld du har

 • Finne ut hvor mye penger du kan sette av til å betale gjeld

 • Utenomrettslig forhandling med kreditorer, i håp om å eksempelvis unngå rettslig inkasso.

 • Tilrettelegge for refinansiering av lån

 • Om du regnes som varig ute av stand til å betale gjeld, kan du få hjelp til å forberede søknad om offentlig gjeldsordning.

I en del tilfeller kan du måtte skaffe oversikt over gjelden din selv, samt forhandle med kreditorer.

NAV sin telefonlinje for gjeldsrådgiving er 800GJELD, som er et supplement til kommunens gjeldsrådgivning.

Der kan du få enkle råd om hvordan du bør gå frem, men om du trenger ytterligere rådgivning, må du altså søke gjeldsrådgivning i kommunen du bor.

Er det mulig å få slettet gjeld?

Hovedprinsippet er at man skal betale tilbake det man skylder. Det skal dermed foreligge sterke grunner for at det skal skje.

For eksempel om du har fått for mye lån av en bank. Altså at banken har sett at du har stått i fare for å få økonomiske problemer, og unngått å fraråde deg fra å ta lånet.

Mener du dette har skjedd, må du ta kontakt med banken om reduksjon eller sletting. Dersom banken er uenig, er Finansklagenemda neste instans du kan klage til.

Har du rimelig grunn til å være uenig i et pengekrav. For eksempel om inkassobyrået har regnet feil renter og gebyrer, kan du klage til kreditor. Er de uenig, kan saken din havne i Forliksrådet.

Ellers er det Namsnemda som må vurdere om du er varig ute av stand til å betale gjeld. I så tilfelle kan du motta en gjeldsordning, men dette er på ingen måte en lett utvei.

Gjeldsordning er siste utvei

Tiltaket med den høyeste terskelen, er gjeldsordning. Det er vanskelig å få innvilget, og man får normalt bare muligheten til én gjeldsordning gjennom livet.

Før man kommer til gjeldsordning, skal man ha forsøkt alt annet og det finnes ikke noen mulighet for deg å betale ned det du skylder i overskuelig framtid.

Gjeldsordning er en tøff opplevelse. All lønn og eiendeler som ikke regnes som essensielt for deg, vil gå til kreditorene dine. Dette ved at namsfogden går gjennom eiendelene dine for å se om noe kan selges, men det er også lønnstrekk.

Så selv om noe av gjelden din kan slettes, så er det i aller siste instans. Utgangspunktet for gjeldsordningen er at kreditorene skal få igjen så mye av pengene sine som mulig.

Etter hjelpen

Etter du har tatt tak i økonomiske problemer, bør du prøve å legge til deg noen rutiner og tiltak for å forhindre at du havner i økonomisk bakevje på nytt.

En grunn til at mange havner i situasjonen i utgangspunktet, er ved uforutsette utgifter som man ikke kommer utenom, og ender i en gjeldsspiral som utvikler seg negativt. Eller at man mister inntekt og får betalingsproblemer.

Har du mulighet til å sette av penger fra måned til måned, og bygge opp en bufferkonto, vil dette være et godt forebyggende tiltak. Selv om det kan være vanskelig, bør du prøve å sette opp et budsjett og se hvor du kan spare penger.

Som nevnt vil refinansiering spare deg for mye penger, men tenk på daglig forbruk også. Skriv handlelister, si opp abonnementer, bruk bilen mindre og lignende.

Er du svak for gode tilbud, kan du reservere deg mot telefonsalg. Du kan også få klistremerker til postkasse og dør, slik at du ikke får reklame.

Syns du det har vært for lett å ta opp nye lån eller å dra kredittkortet? Da kan du vurdere å sette en frivillig kredittsperre på deg selv, eller si opp kredittkort du har.

Tips og råd ved økonomiske problemer

Det kan være mye å ta inn over seg, og det er ikke sikkert alle tiltakene er relevante for deg. Her er derfor en kjapp oversikt over punkter du kan forsøke:

 • Refinansiering med eller uten sikkerhet: Dette vil gi deg lavere rente og gjøre gjelden mer håndterlig. I tillegg kan du samle flere lån på én plass.

 • Sett opp budsjett: Ikke bare for oversikt over gjelden, men også andre utgifter samt inntekter. Prøv å lage et realistisk budsjett og se etter sparemuligheter. Hver krone hjelper.

 • Forhandle med kreditorer: Enten det er bank eller inkassobyrå. Vis vilje til å ordne opp, og se på løsninger. Har du satt opp budsjett, bruk dette til å vise til hvor mye du kan betale i måneden.

 • Gratis gjeldsrådgivning: Alle kommuner i Norge skal ha tilbud om gratis gjeldsrådgivning. Dette må du søke om, så om du har dårlig tid, kan du ringe 800GJELD for enkle råd om økonomiske problemer.

 • Sjekk om du kan øke inntekt: Se om du har mulighet til å ta ekstra vakter, øke stilling, deltidsjobb eller forhandle mer lønn.

 • Fritak fra rente: Har du studielån, kan du få rentefritak om du har svært lav inntekt. Det kreves at du har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i et år.

 • Sjekk om noe kan selges: Det kan være alt fra en bil, til mindre ting som kamera, nettbrett, instrumenter, klær osv.

 • Utsette betalinger: Ser du at du ikke kommer til å klare regningene denne måneden. Da kan det være lurt å være i forkant og be om betalingsutsettelse eller avdragsfrihet. Det er viktig at du i mellomtiden jobber med andre tiltak, slik at du ikke bare utsetter gjelden.

Få hjelp til å forhandle refinansiering

Har du større økonomiske problemer, kan det være vanskelig å få refinansiering uten sikkerhet. Hvis du har gjeld som har gått til inkasso, eller har betalingsanmerkninger, vil du ikke få usikret refinansiering i det hele tatt.

Vi kan hjelpe deg med å forhandle omstartslån. Dette er et lån med sikkerhet i bolig, som er særlig tiltenkt de med mye ugunstig gjeld. Du kan også få det selv om du har betalingsanmerkninger eller inkasso.

Kravet er at du har tilgang på ledig sikkerhet i bolig, og at økonomien din kan betjene lånet etter du har refinansiert. Sikkerheten kan være i din egen bolig, men refinansiering med kausjonist kan være aktuelt for de som ikke har nok ledig sikkerhet selv.

Du søker omstartslån med skjemaet rett under teksten. Da setter en av våre dyktige lånerådgivere i gang arbeidet med å forhandle omstartslån for deg, slik at du forhåpentligvis kan få et lån som er mye lettere for deg å betjene.

Har du spørsmål om omstartslån? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.