4 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hva er rettslig inkasso?

Rettslig inkasso brukes når inkassobyrået har forsøkt alle måter å inndrive pengene frivillig, og de går til en rettslig instans for å få dekket kravet sitt.
Fyll ut låneskjema

Det er gjerne Namsmannen og Forliksrådet som er de instansene inkassobyrået kan benytte seg av ved rettslig inkasso. Men alle former for innkreving av gjeld via rettslige instanser, vil regnes som rettslig inkasso.

Dersom det er uenighet om kravet, vil det si at det er omtvistet. Dermed må inkassobyrået sende inn en forliksklage til Forliksrådet.

Har kreditor grunnlag for kravet, kan de sende det til Namsmannen for å få tvangsgrunnlag. Namsmannen har flere virkemidler som kan gjøre at den som skylder penger betaler tilbake. Det kommer vi tilbake til.

En annen ting som gjør rettslig inkasso til et sterkt virkemiddel, er at saken ved avsagt dom i Forliksrådet eller hos Namsmannen, vil få utvidet foreldelsesfristen sin til 10 år. Noe som også er en motivasjon for å ta en sak til retten.

Refinansiere inkassogjeld?
Med et omstartslån kan du refinansiere ugunstig gjeld i et lån med sikkerhet, selv om du har inkasso eller betalingsanmerkninger. Vi tar jobben med å forhandle lån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Rettslige skritt etter 14 dager

Før et inkassobyrå vil ta saken din videre til en rettslig instans, vil de forsøke å få til en frivillig løsning utenfor retten. Det kan være kostbart for et byrå å ta saken via retten, og det er heller ingen garanti for at de får dekket hele kravet sitt.

Du har ikke krav på å få purring, men ofte får du det før du får et inkassovarsel. Har du fått inkassovarsel, tar det 14 dager før saken kan bli sendt til inkasso. Der vil du få en betalingsoppfordring som du har 14 dagers frist til å betale eller bestride.

Dersom du ikke har råd til å betale kravet, kan du unngå rettslig inkasso om du tar kontakt med byrået og er samarbeidsvillig.

Har kreditor pant i boligen, har de allerede et rettslig krav til å få dekket det du skylder ved salg av boligen eller bilen din.

Rettslig inkasso til Forliksrådet

Som nevnt, om kravet er omtvistet, må inkassobyrået sende inn en forliksklage til Forliksrådet. Der må dere bli enig om et forlik.

Blir dere ikke enig, vil Forliksrådet ha siste ordet og avsi en dom. Denne dommen kan brukes som rettslig grunnlag i videre inndrivelse, om du misligholder gjelden. For eksempel ved at din sak går til Namsmannen.

Det er møteplikt, og dersom du ikke møter opp, vil det bli avsagt en uteblivelsesdom.

Dommen kan også ankes videre til Tingretten, og eventuelt lenger oppover. Ved større beløp og det er advokater med i bildet, kan saken sendes direkte til Tingretten.

Rettslig inkasso til Namsmannen

Dersom kravet ikke er omtvistet, kan det gå rett til Namsmannen. Du har likevel rett til å klage og be om at de sender saken din til Forliksrådet først.

Namsmannen har flere virkemidler som kan hjelpe kreditor med å få tilbake penger de har lånt deg. Først og fremst undersøker de lønn og eiendeler du har.

Eksempelvis kan det bli utleggstrekk i lønn. Det betyr at arbeidsgiveren din betaler deler av lønnen din direkte til kreditorene dine helt til du ikke skylder penger lenger.

Det kan også bli tatt pant i bolig, slik at hvis du skulle unnlate å betale senere, så kan kreditorene få utlegg for det du skylder i det du eier. For eksempel ved tvangssalg av bolig eller bil.

Inkassobyrået kan droppe det rettslige kravet

Den foretrukne formen for inndriving er utenrettslig inkasso. Det sparer begge parter for mye stress og ressursbruk.

At du betaler en betalingsoppfordring innen fristen, er forståelig at ikke alltid er mulig. Likevel vil det være bedre om du tar kontakt med kreditor og er ærlig om at du ikke har pengene som skal til for det.

Inkassobyråer har mye erfaring med å finne løsninger som er overkommelige for de som ikke har mulighet til å betale alt med en gang. Blir dere enig om en nedbetalingsplan, har du spart deg for mye.

Som du sikkert vet, får man ikke lån når man har inkasso eller betalingsanmerkninger. Selv ikke ordinære lån uten sikkerhet til refinansiering. Det må være et refinansieringlån med pant i eiendom, og så langt er det bare omstartslånsbankene som tilbyr det.

Det kan være første steg i prosessen ut av en vanskelig økonomisk situasjon. For da blir du kvitt inkasso, og kan få lavere rente som gjør det enklere å betale ned det du skylder hver måned.

Få hjelp til refinansiering med inkasso

For å unngå rettslig inkasso, må du enten få til en nedbetalingsavtale med inkassobyrået, eller betale ned hele kravet innen fristen.

Dersom du har ledig sikkerhet i egen eller en kausjonists bolig, kan du være kvalifisert til et omstartslån.

Vi hjelper deg gjerne med å forhandle omstartslån på vegne av deg, slik at du unngår at saken går til namsmannen og tvangssalg. Lånet betaler ned kravet ditt, og du får et nytt lån med pant i bolig, som gir deg lavere renter.

Alt du trenger å gjøre for å søke, er å fylle ut skjemaet under. Etter det sendes til oss, gjør vi jobben med å forhandle med banken på vegne av deg. Dette gjør vi helt gratis.

Vi presenterer tilbudet vi klarer å forhandle for deg, som er helt uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på at vi sjekker hva vi kan gjøre for å hjelpe deg med saken din.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.
Fyll ut låneskjema