6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig?

Er boligen din i fare for å bli lagt ut på tvangssalg, er det klart at det føles skremmende. Her får du hjelp til hva du kan gjøre for å stoppe tvangssalg av bolig.
Fyll ut låneskjema

Det kan være mange årsaker som leder til et tvangssalg, men det vil alltid dreie seg om manglende betaling av gjeld. Det er en gjeld som må betales, og det er ikke nødvendigvis så lett.

Økte renter og høyere priser gjør det vanskeligere for flere å holde hodet over vann. Kanskje har man også mistet inntekt. For eksempel om man har blitt syk, eller mistet jobben.

En løsning for å stoppe begjæring om tvangssalg, er å refinansiere gjelden sin. Med betalingsanmerkninger og inkasso, vet du nok allerede at det er vanskelig å få til.

Heldigvis finnes det spesialistbanker som, i motsetning til tradisjonelle banker, lar deg refinansiere ugunstig gjeld. Til tross for betalingsanmerkninger og inkasso. Dette kalles et omstartslån, og forutsetter at du kan stille med sikkerhet i bolig.

Få gratis hjelp til å forhandle omstartslån
Fått varsel om tvangssalg? Vi gir deg gratis og uforpliktende hjelp til å forhandle omstartslån. Fyll ut et skjema, og vi setter i gang arbeidet.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Disse rettighetene har du ved begjæring om tvangssalg

Har det kommet så langt som til et tvangssalg, eller varsel om begjæring om tvangssalg. Har du allerede vært gjennom en lengre prosess. Det har vært misligholdt gjeld, som først har gått til inkasso og videre til betalingsanmerkninger og rettslige skritt.

Om domstolen har forkynnet tvangssalg, har du 1 måned på deg til å komme med innvendinger til vedtaket. Det gjelder også om du tenker å sende inn begjæring om erstatningsbolig. Dette må skje innen fristen.

Skal du ha rett til erstatningsbolig dekket, må du ha gjort alt du kan for å frosøke å finne bolig på egenhånd.

Tvangsfravikelse, altså utkastelse fra boligen, vil ikke være aktuelt med mindre situasjonen tilsier det. For eksempel om du ikke samarbeider under salget. Du vil kunne ha rett til å bo i boligen fram til overdragelse.

Hva bør du gjøre om du får varsel om tvangssalg av bolig?

Først bør du finne ut om det er grunn til å bestride tvangssalget. Da har du i så fall 1 måned på deg til å sende inn begrunnelsen. Det kan være lurt å få advokathjelp om du tenker å bestride tvangssalg.

Har du ikke noe grunnlag for å bestride tvangssalget, må du prøve å finne en løsning for å få nedbetalt kravet. Oppsummert handler det om å innfri hele eller deler av kravet inkludert omkostninger, eller komme fram til en enighet om løsning for nedbetaling.

Å betale det du skylder er nok vanskelig, men om du har familie eller noen andre som kan låne deg penger, er det en mulighet du kan vurdere.

Husk at om du låner penger av noen privat, bør dere ordne en skriftlig avtale på det. Den kan også inneholde en nedbetalingsplan. Du kan lese mer om rentefritt lån fra foreldre her.

Under går vi gjennom andre løsninger du kan vurdere ved tvangssalg.

Refinansiering for å stoppe tvangssalg av bolig

Du har sikkert hørt at det ikke er mulig å få lån med betalingsanmerkning eller inkasso. Det finnes likevel et unntak. Dette kalles omstartslån.

Det er et refinansieringslån for personer i vanskelige økonomiske situasjoner. For eksempel for deg som har behov for å stoppe tvangssalg av bolig.

Omstartslånsbanken tar sikkerhet i boligen din, for å kunne gi deg et lån som betaler ned kravet du har hos kreditorene dine. Da stopper prosessen med tvangssalg av bolig.

For noen vil det nye lånet være nok til at man kan bli boende i boligen. Mens for andre kan et omstartslån være nok til å stoppe et tvangssalg, mens man på sikt må selge boligen selv.

Vi gir deg gratis hjelp til å forhandle omstartslån. Vi ser på økonomien og situasjonen din, og bruker informasjonen til å forhandle med banken. Tilbudet du eventuelt mottar er uforpliktende. Du kan ta kontakt med oss via skjemaet øverst på siden.

Står boligen i fare for å bli tvangssolgt?
Se om vi kan finne en løsning for deg. Få gratis hjelp til å forhandle omstartslån. Tilbud du eventuelt mottar er uforpliktende.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Bli enig om nedbetalingsavtale med kreditor

Hvis du ønsker å finne en løsning med de du skylder penger, kan det ofte stoppe tvangssalg. Rett og slett fordi det er en mindre krevende prosess for både deg og kreditor.

Det kan for eksempel være et ønske fra kreditor at du betaler ned en større del av kravet. Tvangssalget kan da bli lagt på is, dersom du følger nedbetalingsplanen.

Vil du finne en løsning med kreditor, er det anbefalt å ta tak i problemet så raskt som mulig. Det kan nemlig påløpe omkostninger for saken din, som gjør det vanskeligere å stoppe tvangssalget.

Klarer du å komme til enighet om en nedbetalingsplan, vil det være lurt å forsøke refinansiering. Da dette kan gi deg lavere rentekostnader, og gjøre det lettere å betjene lånet. Dessuten vil tvangssalget bli stoppet om du betaler ned den aktuelle gjelden med et refinansieringslån.

Tvangssalg gir gjerne lavere pris enn å selge boligen frivillig

Ved tvangssalg av bolig, er det tingretten, med advokat eller eiendomsmegler som står for salget. Man har ikke like godt vern som boligkjøper:

  • Retten til å klage over feil og mangler er noe innskrenket.
  • Bud skal stå i seks uker, og eieren kan anke etter tingretten har bekreftet budet.
  • Kjøper har ikke mulighet til å tegne eierskifteforsikring.

Disse faktorene kan være avskrekkende for kjøper, og dermed presse prisen nedover.

Da kan du risikere å sitte med restgjeld, selv etter tvangssalget. Noe som kan by på ytterligere økonomiske problemer.

Å ta kontakt med banken eller inkassobyrå så tidlig som mulig, for å avtale frivillig salg av boligen, vil derfor kunne lønne seg. Å få til en slik avtale kan også være mulig selv etter det er begjært tvangssalg og tingretten har åpnet det.

Ikke alle får beholde boligen

Selv om du får refinansiert og betalt ned kravet mot deg, vil du fortsatt ha gjeld. Noen klarer å betjene det nye lånet, fordi det har lavere rente enn de gamle lånene.

Mens for noen, er det ikke mulig å betjene et slikt lån på sikt. Da blir et omstartslån en løsning for å unngå tvangssalg av boligen, frem til man får til et frivillig salg, eller finner andre løsninger.

Som nevnt over, kan tvangssalg senke prisen på boligen, og gjøre tapet ditt større. Uansett hva utfallet ditt blir, lønner det seg å ta tak i problemet så raskt som mulig.

Det er ikke bare mislighold av gjeld det kan bli begjært tvangssalg for. Man kan ha brutt særlige regler i sameie eller borettslag. For eksempel ved at man har forårsaket støy over lang tid, som fører til at styret kan si opp kontrakten din.

I tilfeller hvor det ikke handler om økonomisk mislighold, er det andre grep som må til for at du skal kunne beholde boligen, avhengig av hva grunnlaget er. For eksempel kan du forsøke mekling.

Få hjelp til å forhandle refinansiering

Flere banker har spesialisert seg på å hjelpe personer ut av tunge gjeldskriser. Deriblant de som trenger å stoppe et tvangssalg.

Som nevnt, kan et omstartslån være løsningen. Hvor en omstartslånsbank kan overta boliglån samt refinansiere ugunstige lån inn i samme omstartslån.

I tillegg til å få betalt ned krav saksøker har mot deg, og sørge for å unngå tvangssalg. Kan du få lavere rente på gjelden du har. Det kan hjelpe med å gjøre lånet lettere å betjene, og sørge for at du kan beholde boligen.

Søker du omstartslån via oss, forhandler vi lån på vegne av deg, helt gratis. Sammen ser vi på hvilke løsninger og muligheter du har. Etter å ha sjekket med banker vi samarbeider med, presenterer vi tilbud du eventuelt kan få.

Du står fritt til å avslå eller godta tilbud du mottar via oss.

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.
Fyll ut låneskjema