6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Boliglån med betalingsanmerkning

Har man betalingsanmerkning, vil det bety automatisk avslag på søknader om lån. Det finnes likevel noe du kan gjøre for å få boliglån med betalingsanmerkning.
Fyll ut låneskjema

En betalingsanmerkning er noe som vil dukke opp når en bank eller andre som gir kreditt, foretar en kredittvurdering av deg. Alle banker er pålagt å foreta en kredittvurdering av deg når du søker lån. Anmerkningen er dermed ikke til å komme utenom.

Den eneste måten å bli kvitt en betalingsanmerkning på, er å betale ned gjelden hos kreditoren som har satt den på deg. Men har du først fått en, var det kanskje fordi det var vanskelig å betjene gjelden i første omgang.

Vi vet at det er i slike situasjoner man aller mest trenger et lån til refinansiering. Slik at man kan få økonomien på rett spor igjen. Men det finnes en mulighet for lån med betalingsanmerkning.

Dette kalles for et omstartslån, og forutsetter at banken kan ta pant i en bolig for å refinansiere gjelden din.

Få hjelp til å forhandle refinansiering med betalingsanmerkning
Fyll ut et enkelt skjema, og få gratis hjelp til å forhandle omstartslån. Tilbud du eventuelt mottar er uforpliktende
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Hva skal til for å få lån med betalingsanmerkning?

Det er umulig, eller vanskelig å få lån med betalingsanmerkning i en vanlig bank. Derfor har det oppstått spesialistbanker, eller omstartslånsbanker, om du vil.

Disse bankene har skreddersydde løsninger for deg som har mye ugunstig gjeld. Selv om du har betalingsanmerkning eller inkasso.

Det er likevel noen forutsetninger for å kunne få innvilget lån med betalingsanmerkning:

  • Du må kunne stille med sikkerhet i bolig. Enten i bolig du eier i dag, eller om du får kausjon i andres bolig.
  • Du må ha ny takst på boligen du stiller som sikkerhet. Bankene ber gjerne om e-takst.
  • Du må kunne vise til betalingsevne, eller fremtidig betalingsevne. Inntekten må kunne dokumenteres.

Omstartslån har noe høyere rente enn et tradisjonelt boliglån, men for deg med mye ugunstig gjeld og betalingsanmerkninger, vil det likevel kunne lønne seg. Dette fordi totalsummen på gjelden din går ned, og blir lettere å håndtere.

Etter hvert som du betaler ned gjeld, kan du søke om å få refinansiert til et ordinært boliglån igjen. Omstartslånet er første steget på veien ut av en gjeldskrise. For mange med inkasso eller betalingsanmerkninger, kan det være eneste løsning.

Kan jeg kjøpe bolig med betalingsanmerkning?

Omstartslånsbankene gjør en manuell vurdering når du søker lån hos dem. Da vil de vurdere betalingsevnen din og din generelle økonomiske situasjon.

Skal du kunne få boliglån med betalingsanmerkning, forutsetter det at du refinansierer gjelden din i samme lånet. Egenkapitalkravet er på 15 % av boligens totalpris.

Det er forståelig at man ikke nødvendigvis har spart opp egenkapital på en sparekonto. Da ville man neppe hatt problemer med å betale eksisterende lån. Løsningen blir i så fall å kunne stille med sikkerhet i form av kausjonist.

Nærmere bestemt realkausjon. Det vil si at banken tar pant i en tredjepart sin bolig, slik at du får tilstrekkelig sikkerhet til å kjøpe egen bolig. Siden dette er en seriøs økonomisk forpliktelse for vedkommende, er det ofte nærstående familie, som stiller som kausjonist. Slik som foreldre.

Dette menes med pant i bolig

Pant i bolig, er bankens sikkerhet. Det vil si at om du misligholder lånet, kan banken ha rett til å selge boligen din for å få pengene du skylder.

Banken må ta rettslige skritt mot deg, og om de får medhold, vil saken overtas av namsmyndigheten. Da er det snakk om et tvangssalg.

Det kreves at du eier 15 % av boligen selv, når du søker boliglån. Det vil si at du stiller med 15 % egenkapital av boligens totalpris.

Har du ikke tilstrekkelig egenkapital, er det en del som har kausjonist, som vil si at banken tar pant i noen andres bolig for å ha nok sikkerhet til å gi deg boliglån. Etter du har betalt ned nok på lånet, kan kausjonisten etter hvert løses fra ansvaret sitt.

Dersom du har kausjonist, kan banken kreve penger av vedkommende dersom du misligholder lånet ditt. Det vil dermed si at om kausjonisten ikke betaler, kan banken ta rettslige skritt mot kausjonisten.

Siden banken har tatt pant i kausjonistens bolig, er det deres bolig som står i fare for å havne på tvangssalg.

Få hjelp til å fjerne betalingsanmerkninger
Vi hjelper deg med å sjekke om du kan få et omstartslån. Tjenesten er gratis og uforpliktende.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Kausjonisten må kunne stole på deg

Husk at om du har kausjonist, er det en stor forpliktelse fra deres side. Om du misligholder et lån med kausjonist, er det kausjonisten banken henvender seg til for å få pengene sine.

Som nevnt kan det få store økonomiske konsekvenser for kausjonisten, dersom du misligholder lånet. Derfor er det viktig at kausjonisten stoler på deg, og har god grunn til å stole på deg.

Kausjonisten er oftest noen som står deg nær, slik som foreldre. De vil sikkert mer enn gjerne hjelpe deg ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Med mye gjeld som refinansieres, kan det gå lang tid før kausjonisten løses ut.

Dette må begge parter være fortrolig med. Det kan ta tid å komme seg ut av en tung gjeldskrise, men det er viktig å ta grep så fort som mulig. Slik at det ikke blir verre enn det er.

Du kan lese mer om kausjonist-rollen i denne artikkelen.

Et omstartslån kan være første steg på veien

Det kan hende at økonomien din ikke tåler et boliglån oppå eksisterende gjeld. I så fall, kan det være en løsning å få omstartslån for kun gjelden.

Slik at den blir lettere å betjene, og du på sikt får styrket økonomien til å kunne kjøpe egen bolig. I tillegg til at kausjonisten kan frigjøres fra ansvaret sitt.

Ingenting av dette er gjort i en håndvending. Det vil ta tid å betale ned lån, men alle monner drar. Enten det er å bygge opp en buffer, eller å bruke ekstra penger på nedbetaling av lånet.

Å ha en bufferkonto, eller bare nok penger til å få hverdagen til å gå rundt, forhindrer senere gjeldskriser. Skulle det skje noe, eller at du trenger noe, slipper du å ta opp nye lån for å dekke det.

Når økonomien din er trygg nok, kan du begynne å legge av penger til ekstra innbetalinger av lån. Men før den tid, må første steget bli tatt.

Sjekk om du kan få boliglån med betalingsanmerkning

Hos oss får du gratis hjelp til å forhandle lån med betalingsanmerkning. Fyller du ut skjemaet under teksten, starter vi arbeidet med å se hvilke løsninger som finnes for deg og din situasjon.

Deretter forhandler vi med banker som vi samarbeider med, for å kunne gi deg den beste låneløsningen. Vi presenterer deretter tilbudet for deg, som er helt uforpliktende for deg.

Å ta tak i betalingsanmerkninger så tidlig som mulig, er viktig. Får du refinansiering med sikkerhet i bolig, får du lavere rente. Da sparer du penger, og kan komme deg raskere tilbake på rett kjøl.

Siden vi gjør arbeidet på vegne av deg helt gratis, har du dermed ingenting å tape på å sjekke om det finnes en bank som kan hjelpe deg. Går du rundt med gjeld som er vanskelig å betjene lengre, kan det bare forverre situasjonen og gjøre det vanskelig å få refinansiering.

Har du spørsmål om lånesøknaden? Ta kontakt på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.