8 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hva er e-takst?

Enten det er i forbindelse med refinansiering eller salg, kan man trenge en verdivurdering. Bankene foretrekker e-takst, men hva er e-takst?
Fyll ut låneskjema

Du tenkte nok riktig: E-takst er en forkortelse for elektronisk takst. Grunnen til at den kalles elektronisk, er fordi den kombinerer meglers verdivurdering av bolig med statistiske data fra tilsvarende boliger i området for å vurdere boligens verdi.

E-taksten er et produkt for verdivurdering av bolig, som tilbys av Eiendomsverdi AS via eiendomsmeglere. Eiendomsverdi AS er eid av DNB, Nordea, Sparebank1 og Eika Boligkreditt, som alle har like store eierandeler hver.

E-takst ble utviklet av Eiendomsverdi AS for å fastsette verdien av en bolig, på en måte som bedre tilfredsstiller Finanstilsynets krav til dokumentasjon i forbindelse med utlån. Slik at man forhindrer at verdien blir satt kunstig høy.

I disse situasjonene er det relevant med e-takst:

 • Refinansiering av boliglån

 • Verdivurdering i forbindelse med arv, skilsmisse og lignende.

 • Salg av bolig

 • Endring av formuesverdien hos Skatteetaten

For ordens skyld, når det kommer til forskjell på e-takst og verdivurdering, er det viktig å påpeke at verdivurdering er et samlebegrep som brukes om eksempelvis e-takst, prisantydning, verditakst eler lignende.

Skal du refinansiere boliglånet?
La oss forhandle frem et tilbud for deg! Helt gratis og uforpliktende tjeneste.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvordan går man frem ved e-takst?

Det første man må gjøre, er å kontakte en lokal megler og avtale en tid for verdivurdering. Når de kommer, vil de undersøke boligen og se på tilstanden.

En e-takst fra eiendomsmegler vil være noe enklere enn en verditakst fra takstmann. E-taksten vil for eksempel ikke ta for seg bygningens tekniske tilstand.

E-taksten er meglers vurdering av hva man kan få for boligen, og da vil man vurdere salgbarhet. For eksempel kan megler vurdere planløsning, oppussing, lysforhold og annet.

Om du likevel har en tilstandsrapport fra takstmann, kan denne vises til megler for at de skal vurdere om noe bør være med i verdivurderingen. Megler vil i tillegg ta bilder av boligen mens de er der.

Informasjon og observasjoner vil legges inn i dataprogrammet for e-takst. Her legges meglers vurdering opp med statistiske data fra tilsvarende boliger.

Andre faktorer enn selve boligen kan for eksempel være beliggenhet, utsikt, kommunikasjon og nærhet til fasiliteter som kollektivtrafikk, skoler, barnehage og lignende.

Hvordan fungerer e-takst?

Etter at megleren har registrert e-takst, blir den tilgjengelig for banker. De har nemlig tilgang på alle e-takst som blir registrert i Eiendomsverdi sin database.

Har du fått e-takst fra flere meglere, skal du vite at bankene har tilgang til alle e-takst på en eiendom fra de siste seks månedene.

Om vurderingene svinger, er det ikke gitt at banken velger å bruke den siste i vurderingen sin. Men heller ser på flere av de du har, og selv vurderer hva som virker realistisk.

En e-takst er gyldig i seks måneder, for å sikre at boligens verdi skal være så korrekt som mulig.

En e-takst vil inneholde:

 • Bilder av boligen

 • Informasjon om boligen (soverom, byggeår, størrelse osv.)

 • Meglers verdivurdering

 • Begrunnelse for meglers vurdering

 • Historiske omsetninger av boligen

 • Priser på tilsvarende boliger i nærområdet

 • Statistikk om boliger solgt og boliger til salgs i nærområdet de siste månedene

Hvorfor krever banken e-takst?

Kravene for dokumentasjon ble skjerpet inn, måtte bankene ha en bedre måte å bevise at de har tilstrekkelig sikkerhet for lånene de innvilger. Slik holder banken porteføljen sin så realistisk verdsatt som mulig.

En e-takst lastes opp til Eiendomsverdi AS sin database. Meglerens verdivurdering blir sammenlignet med Eiendomsverdis automatiske beregning av boligens verdien, som baserer seg på statistikken som finnes for ditt nærområde.

E-taksten har strengere krav til datainnhenting. Før kunne meglere gi en verdivurdering uten å møte opp, men e-takst stiller krav til dokumentasjon av boligen. Det vil for eksempel være minst tre bilder som megler må ta når de er der.

Et annet aspekt er at det ikke skal være mulig å få flere meglere til å se på boligen, for så å levere kun den høyeste verdivurderingen. Banken får tilgang til all e-takst knyttet til boligen de siste seks måneder.

Hva er forskjellen på takst og e-takst?

En takst, nærmere bestemt verditakst i dette tilfellet, får man hos en takstmann. Mens e-takst får man hos eiendomsmegler.

En takst fra en takstperson vil inneholde en vurdering av boligens tekniske tilstand i tillegg til verdivurdering.

Mens e-takst er uten vurdering av boligens tekniske tilstand. Felles for de begge er at de forsøker å vurdere prisen ut fra erfaring og statistikk.

Blant annet basert på nærhet til fasiliteter, utsikt og standarden til boligen.

Bankene får tilgang til e-takst via databasen til Eiendomsverdi AS, noe som er unikt for e-taksten.

Økt sikkerhet i boligen?
Sjekk om du kan få et bedre tilbud på boliglånet hos en annen bank. Vi forhandler på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hva er forskjellen på e-takst og prisantydning?

Selv om e-taksten du får kan ha en verdi i kroner, så trenger ikke denne være den samme som prisantydningen.

Prisantydningen er summen megleren mener det er mulig å få for boligen i dagens marked. Deretter blir megler og selger enig om en prisantydning på boligen i samsvar med selgers ønsker om pris.

Mens e-takst er meglers verdivurdering av bolig, kombinert med statistiske data fra tilsvarende boliger i området. Derfor ønsker banken som utlåner å ha e-takst som dokumentasjon til sine lån.

Er man i en prosess hvor man skal selge boligen sin, kan e-takst ligge til grunn for hvor en prisantydning.

Men det er til slutt megler og selger som må bli enig om hvor høy prisantydningen skal være.

Ønsker selger en for høy pris i forhold til e-takst, kan det være med på å dempe interessen, og dermed trykket under en budrunde.

Hva med tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en grundig gjennomgang av boligen og dens tekniske tilstand, utført av en takstperson. Boligsalgsrapport er den vanligste tilstandsrapporten.

Derfor vil en tilstandsrapport være god å ha ved salg, for å unngå konflikter mellom kjøper og selger i etterkant av salget. Kjøper kan dermed se hva de kan forvente av tilstand på bolig, og har undersøkelsesplikt før de kjøper.

Man trenger ikke en tilstandsrapport for refinansiering, men det blir vanligere og vanligere ved kjøp og salg.

Selv om tilstandsrapporten er en gjennomgang av bolig, vil den ikke erstatte e-takst ved finansiering i bank.

Hvor mye koster e-taksten?

Prisen på e-takst kan variere fra rundt 1000 kroner til rundt 5000 kroner.

Skal du ha e-takst med tanke på å selge bolig vil prisen gjerne være i det nedre sjiktet, mens det gjerne koster litt mer om du ikke skal ha noen andre meglertjenester.

Dette vil variere ut ifra hvor i landet du befinner deg, og hvor langt eiendomsmegleren må reise for å gjøre en verdivurdering av boligen.

Som nevnt, kan man få rabatt på e-takst dersom det er en del av en større pakke med meglertjenester. I visse tilfeller er verdivurdering gratis i forbindelse med salg.

Det vil også ha noe å si hvilket meglerhus som tar jobben. Derfor kan det være lurt å sjekke tilbud på e-takst fra flere meglere i nærområdet ditt. Slik at du slipper å betale for mye.

Skattefradrag for omkostninger

Når man selger bolig, vil man kunne trekke fra omkostningene man har hatt ved salg. Desto lavere utverdien er i forhold til innverdien, desto lavere regner man gevinsten for å være.

Det er gevinsten man skal skatte av når man regner skatt av boligsalg. Har man bodd i boligen i et år av de to siste årene, slipper man å skatte av gevinsten.

Omkostninger kan for eksempel være utgifter til megler, takstperson eller oppussing. Deriblant e-takst.

Det man kanskje ikke er klar over, er at man også kan få skattefradrag for kostnader til e-takst ved refinansiering.

Dette er fradrag du selv må føre opp på skattemeldingen. Du kan også få skattefradrag for tinglysningsgebyr.

Disse fylles inn i posten for gjeldsrenter, hvor du må fylle inn navn på den som har utført jobben og firmaet de jobber for i tekstfeltet.

Dersom man ender opp med å få ned rentene betraktelig, bør man også være påpasselig med at man betaler nok skatt resten av året. Ettersom det er fradrag for rentene man betaler på lån.

Lenge siden forrige verdivurdering?

Lavere belåningsgrad kan gi deg bedre rente på boliglånet ditt. Belåningsgraden synker ettersom du betaler ned på lånet ditt, men synker også dersom boligen har økt i verdi.

Samtidig kan belåningsgraden din gå opp, om boligen skulle ha sunket i verdi siden siste verdivurdering. Størrelsen på lånet er naturligvis det samme uansett.

Ofte kan boligen ha steget som følge av generell prisvekst i området eller at du har pusset opp og gjort oppgraderinger.

Har du en belåningsgrad som er lavere enn 60 prosent, vil du gjerne få bankens laveste boliglånsrente. Derfor kan det være mye penger å spare på å skaffe en e-takst før man forhandler boliglånsrente igjen.

Skal du først sjekke rente på boliglånet, bør du se hva du kan få i andre banker enn den du har også. Det er nemlig ikke sikkert at banken din er den beste på markedet.

Sjekk om du kan få et bedre lånetilbud

Når boligens verdi har steget, har du mer sikkerhet. Det vil kunne gi deg et bedre lånetilbud i banken du allerede har. Likevel kan det være enda mer å spare på å sjekke tilbud hos andre banker.

Vi i Tjenestetorget Finans forhandler lån på vegne av deg med bankene vi samarbeider med, helt gratis. Slik at du skal få så godt tilbud som det er mulig å få.

Du finner søknadsskjema rett under teksten, og en av våre dyktige lånerådgivere setter i gang med arbeidet så raskt som mulig.

Til slutt mottar du et helt uforpliktende tilbud om refinansiering av boliglånet fra en av bankene vi samarbeider med.

Du trenger ikke vente til du har skaffet e-takst med å søke om refinansiering av lån. Den kan komme senere, om det er behov for den.

Har du spørsmål i forbindelse med refinansiering? Ta kontakt på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så hjelper vi deg så godt vi kan.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.