6 min lesetid
Sist oppdatert: 15 februar 2023

Lurt å vite før du skal forhandle boliglånsrente

Lurer du på om du kan få lavere rente på boliglånet? Du har ingenting å tape på å forhandle boliglånsrente. Vi gir deg argumentene du kan bruke hos banken.
Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Mange nordmenn har et passivt forhold til boliglånet sitt, og tenker at det ikke er stort å gjøre med renten man har.

Men ettersom økonomien din endrer seg til det bedre, kan du bruke det til din fordel og forhandle frem bedre rente.

Nordmenn er dessuten trofaste til banken sin, som ikke nødvendigvis er det lureste. Ettersom det kan være mye penger å spare på å sjekke tilbud hos flere banker.

For boliglån, er det ikke mye nedgang i rente som skal til, før du vil ha stor uttelling for økonomien din i løpet av et år.

Så lite som 0,5 % lavere rente på et boliglån på 2 millioner kroner, vil utgjøre 10.000 kroner i året. Som for de fleste vil være en betydelig sum.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglånsrente
Vi forhandler på vegne av deg med banker vi samarbeider med, og presenterer det beste tilbudet for deg. Tjenesten helt uforpliktende og gratis.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Desto mindre risiko, desto bedre rente

Rente regnes ut fra risiko som banken har med å låne ut penger til deg.

Da vil høy inntekt, mye sikkerhet og lite gjeld være med på å gi deg en lavere rente og gode betingelser.

I tillegg til risiko, kan du benytte deg av konkurransen på markedet og se at det er forskjell på renten de ulike bankene tilbyr.

Det kan hende at du allerede har så lav rente som du har mulighet til å få hos din bank eller en sannen bank.

Men du vet egentlig ikke før du har prøvd å se litt rundt på andre banker eller har snakket med banken din. Selv om det ikke skjer endringer i renten, vil du i det minste ha fått bekreftet at du har et godt tilbud.

Binde renten?

Om det er perioder med usikkerhet i økonomien, kan det være nærliggende å tenke at man ønsker mer forutsigbarhet i økonomien sin.

Det er kanskje også de som ønsker å binde renten for å «slå markedet», ved å binde den på mest gunstig tidspunkt.

Problemet er at det er vanskelig å forutse markedet i lang tid. Mye kan skje på både 3, 5 og 10 år. Man kan ha lavere rente i noen perioder, men man kan også gå glipp av lavere renter. Dessuten viser det seg at det på lang sikt som regel lønner seg med flytende rente.

Dessuten kan det koste deg penger å avslutte fastrentelån før tiden.

Nedbetalingen blir også mindre fleksibel. Du kan ikke betale inn ekstra, fordi banken taper renteinntekter på det. Å betale ned ekstra er noe som kan gi deg bedre tilbud ettersom belåningsgraden din blir lavere.

Du har fått lavere belåningsgrad

Belåningsgrad er forholdet mellom egenkapital og gjeld i boligen din.

Stiller du med 15 prosent egenkapital når du kjøper boligen, som er kravet for å få boliglån, vil belåningsgraden være 85 prosent.

Etter hvert som du betaler ned på lånet ditt, vil egenkapitalen i boligen din øke. Dermed synker belåningsgrad.

Er det en stund siden du har fått verdivurdering av boligen din, kan boligen ha steget i verdi. Denne stigningen legges til din egenkapital.

Om boligen skulle vise seg å ha sunket i verdi, vil dette naturligvis øke belåningsgraden din.

Ofte vil bankene gi deg sin beste rente når du har en belåningsgrad under 60 prosent.

Du har fått økt inntekt

At du har fått økt inntekt, er med på å gjøre deg til en tryggere låntaker. Som igjen kan være med å at du kan få bedre betingelser.

En av faktorene som vurderes når banken vurderer hvor mye lån du kan få, er betjeningsevnen din.

Økonomien din må tåle en tenkt renteøkning på 3 prosent, og da minimum 7 prosent. Da skal du også kunne ha råd til grunnleggende utgifter.

Men betjeningsevne er ikke bare inntekt. Har du andre lån, slik som forbrukslån eller billån, vil det også telle positivt når disse lånene blir nedbetalt.

Særlig usikret gjeld, slik som forbrukslån og kredittkort er, vil telle negativt for din kredittscore. Det kan lønne seg å refinansiere disse til en lavere rente, slik at du kan bli kvitt dem raskere.

Øker inntekten din, tåler du en slik stresstest bedre. Kombinert med at du har betalt ned en del på lånet ditt, vil økonomien din totalt sett være mer solid.

Dersom det er lenge siden du har forhandlet lønn, kan det være en idé å spørre lederen din om å ta et møte på det. Det kan for eksempel være ansiennitet eller utvidet ansvar på jobben, som gjør at du burde få mer lønn.

Styringsrenten er satt ned

Styringsrenten settes av Norges bank, og har konsekvenser for hele den norske økonomien. Det er noe Norges bank bruker for å styre blant annet prisvekst og utvikling i økonomien.

Med andre ord settes styringsrenten opp når det går bra med norsk økonomi, for å forhindre at prisvekst går ut av kontroll.

Ofte når denne renten justeres, vil bankene også justere renten på lån og sparekonto.

Har du sett i mediene at styringsrenten har gått ned, men du enda ikke har fått bedre rente på ditt lån? Da bør du kontakte banken din og forsøke å forhandle frem lavere rente.

Når styringsrenten er lav, koster det mindre for banken å låne ut penger til deg. Samtidig vil renten din kunne gå opp, når styringsrenten er høy.

I tilfeller hvor renten øker, kan det å sjekke tilbud hos andre banker være en løsning. Ettersom konkurransen på markedet for lån kan være til din fordel.

Du kan få lavere rente hos andre banker

Hvis du vil bytte bank, kan det være at du får billigere boliglån enn om du bare forhandler med banken du har i dag.

En annen bank kan ha helt andre renter enn banken din. For hver bank setter renten hos seg selv. Basert på blant annet konkurranse, men også egne kostnader og overskudd.

Husk at når du sammenligner lån, så er det effektiv rente du må se på. Denne inneholder den nominelle renten iberegnet andre kostnader, slik som termingebyr. Derfor er effektiv rente den faktiske prisen du må betale for lånet.

Sjekk også at tilbudet du får ikke er tidsbegrenset. Altså at rente kommer til å bli satt opp etter noen måneder. Les derfor avtalen og gjeldsbrevet nøye.

Det er mange banker i Norge, og det kan være vanskelig å finne ut hvem som har de beste prisene. Likevel er det noe du bør gjøre med jevne mellomrom, ettersom du kan spare en god del på lånet ditt.

Du kan lese mer om å flytte boliglånet til en annen bank her.

La oss forhandle lavere rente på boliglånet ditt

Vi i Tjenestetorget Finans jobber hver dag med å skaffe bedre tilbud for personer med ulike økonomiske forutsetninger og behov. Våre dyktige lånerådgivere vet å finne gode argumenter for at du skal få best mulig rente.

Forhandlingsjobben gjør vi helt gratis på vegne av deg, og tilbud som du mottar er uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å la oss forhandle bedre rente for deg.

Søknadsskjema for refinansiering av boliglån finner du rett under teksten. Når vi har mottatt nødvendig informasjon og dokumentasjon, setter vi i gang med å forhandle.

Vi presenterer det beste tilbudet for deg, slik at du kan enkelt sammenligne renten med lånet du har i dag.

Har du spørsmål om refinansiering av boliglån? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01, så hjelper vi deg så godt vi kan.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Få gratis hjelp til å forhandle boliglån
Sjekk hvor mye du kan spare på å flytte boliglånet ditt