7 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

«Bilen selges som den er» - dette betyr det for deg

Hva sier loven om når bilen selges som den er? Som selger er du ikke nødvendigvis helt fritatt for ansvar, og som kjøper kan du ha flere rettigheter enn man tror.
Fyll ut låneskjema

Det er ikke uvanlig at det står «selges som den er» eller varianter av dette, i en kjøpskontrakt for bil. I hovedsak gjøres dette fra selger sin side for å fraskrive seg ansvar for feil og mangler. Risikoen overføres dermed til kjøper.

Det er også ulike lover som gjelder for kjøp og salg hos forhandler eller privatperson:

  • Dersom bilen er solgt av en forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som er gjeldende.

  • For kjøp og salg mellom privatpersoner, er kjøpsloven gjeldende.

Som oftest vil ikke profesjonelle bilforhandlere benytte seg av en «bilen selges som den er»-klausul, derfor kommer vi primært til å snakke om kjøp og salg av bil mellom privatpersoner.

Skulle du likevel finne en profesjonell aktør som benytter seg av en slik klausul, bør du styre unna akkurat denne selgeren.

Man er likevel ikke helt uten rettigheter, selv om kontrakten har en slik klausul. Det finnes i hovedsak tre unntak hvor selger enda har ansvar.

Har du et godt tilbud på billån?
Vi forhandler billån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.
Nominell rente fra 6,80 %. Eks. effektiv rente 8,17 % 250 000 kr o/ 7 år. Kostnad kr: 77 936 kr, totalt kr: 327 936 kr

Om Kjøpsloven § 19

Kjøpsloven omfatter kjøp og salg fra privatperson til privatperson, men også fra næringsdrivende til næringsdrivende. For kjøp og salg mellom næringsdrivende og privatperson, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder.

En næringsdrivende har ikke mulighet til å benytte seg av en slik klausul for fraskrivelse av ansvar.

Det er derfor kjøpsloven § 19 regulerer varer som «selges som den er», deriblant bil. Under finner du selve paragrafen.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

a. tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet,

b. selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

c. tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

1. Skjulte feil og mangler

Selgeren har opplysningsplikt. Det vil si at selgeren gir så mye informasjon som er mulig å gi om bilen. Kjøper må regne med å få informasjon om for eksempel ting som at bilen har vært i en ulykke eller at måleinstrumenter viser feil, slik som kilometer eller drivstoff.

Reklamasjonsretten gjelder i to år, dersom kjøperen oppdaget feil og mangler som selger ikke har gitt opplysninger om.

Det er vanskelig for hvem som helst, til og med fagfolk, å måtte kjenne til alle feil og mangler bilen har. Er manglene synlig ved kjøp, er det kjøpers ansvar.

Forbrukerrådet skriver at noe i utgangspunktet er en mangel, dersom mangelen ikke skyldes:

  • Normal slitasje

  • Skade du har påført bilen selv

  • Ytre påvirkninger

Noen investerer i en tilstandsrapport for bilen, slik at kjøperen mottar grundig informasjon om bilen før salg. Når kjøper er forelagt dette, er det lavere risiko for selgeren at de kommer tilbake og klager over skjulte feil og mangler.

2. Bilen er i vesentlig dårligere stand

Dersom kjøper oppdaget at bilen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen. Men også hva man fikk vite om alder, kilometerstand og bilens stand generelt.

Kort kan man si at når bilen er eldre og billigere, vil kjøper kunne forvente mindre av den. Som nevnt er synlige mangler og feil, kjøpers eget ansvar.

Har selgeren for eksempel hevdet at bilen er i topp stand og feilfri, bør selger være sikker i sin påstand.

Kjøperen kan velge å hente inn en sakkyndig vurderer bilen, om standen er dårligere enn hva man kan forvente og hvordan eventuelle mangler kan ha oppstått. I tillegg til å få vite hvor mye utbedringer kommer til å koste deg.

Det er kjøperen selv som må betale for en sakkyndig vurdering. Disse kostnadene kan man også få refundert, dersom man vinner saken mot selger.

3. Selgeren har gitt uriktige opplysninger

Har selgeren har gitt uriktige opplysninger, eller tilbakeholdt informasjon kjøperen hadde grunn til å regne med å få?

Selv i tilfeller hvor selger har solgt bilen som den er, uten reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven § 19, vil dette kunne gi kjøper krav på reklamasjon.

I tillegg til å måtte betale for utgifter til reparasjoner på bilen, eller heving av kjøp, kan selger også måtte betale erstatning for å ha holdt tilbake vesentlige forhold.

Kjøper bør være på vakt ved kjøp av bruktbil. Sørg for å undersøke så nøye som mulig om bilen selges med forbehold. Sjekk også om bilen har heftelser før du kjøper.

Få uforpliktende tilbud på billån
Vi tar jobben med å forhandle frem billån på vegne av deg. Tjenesten er helt gratis.
Nominell rente fra 6,80 %. Eks. effektiv rente 8,17 % 250 000 kr o/ 7 år. Kostnad kr: 77 936 kr, totalt kr: 327 936 kr

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt

Den som skal selge bilen må gi så mye informasjon som de kan, for å slippe reklamasjonskrav mot seg senere. Opplysningsplikten går ut på at selgeren gir informasjon som ikke er uvesentlig for kjøperen.

Det er likevel bedre å si en ting for mye, enn en ting for lite. Selv om man kanskje tenker at noe er uvesentlig for kjøperen, kan det vise seg å være knyttet til skjulte mangler ved senere anledninger.

Unngår du å opplyse om visse ting fordi du er redd det vil skade salget, vil det kunne falle tilbake på deg om du har holdt tilbake informasjon om standen eller forholdene ellers.

Kjøpers undersøkelsesplikt er også viktig for å ikke miste reklamasjonskrav. Det vil si at man undersøker bilen så nøye det lar seg gjøre, for å oppdage eventuelle mangler eller feil.

Finner man en mangel, må man klage innen rimelig tid, som ofte betyr så fort som mulig fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Har selger gitt opplysninger som kjøper ikke har fått med seg, for eksempel i annonsen, vil ansvar ligge hos kjøper.

Den som kjøper bør undersøke bilen selv ved visning, og gjerne prøvekjøre bilen for å finne ut om det er umiddelbare synlige mangler.

Burde kjøper ha oppdaget mangelen mens de prøvekjørte, kan de ha valgt å ikke kjøpe bilen. Velger man likevel å kjøpe bilen, er det deres ansvar.

Slik går du frem for å klage på bilkjøpet

Om du har grunn til å regne bilen for å være i vesentlig dårligere stand, oppdaget skjulte feil og mangler eller at selger har gitt uriktige opplysninger, må du klage innen rimelig tid.

Avhengig av hva som ligger til grunn for at du klager, kan gi deg ulike rettigheter. I noen tilfeller kan du få heve kjøpet, mens andre kan selger måtte gi avslag eller betale for reparasjon.

I utgangspunktet kan du klage muntlig til selger, men om du selger er uenig i klagen din, bør du sende en skriftlig klage så raskt som mulig. Dette for eventuell dokumentasjon til senere bruk, om saken må opp i Forliksrådet eller en domstol.

Forbrukerrådet har en ferdig mal for klagebrev, som du kan fylle ut og sende til selger. Der kan du velge mellom klageskjema for kvalitet, pris eller forsinkelse.

Du kan også ta saken til mekling hos Forbrukertilsynet dersom selger avviser klagen din, eller at du ikke får svar på klage innen tidsfristen som er satt.

Få hjelp til å forhandle billån

Det er viktig å undersøke bilen nøye, særlig når den har en «bilen selges som den er»-klausul. Husk også å sjekke bilen for heftelser, før du kjøper. Å være nøye kan spare deg for mye tid og penger.

Hvis du må ta opp lån for å finansiere bilen, gjør du også lurt i å sjekke hvor du kan få det beste tilbudet. Dette kan også spare deg for penger. Ønsker du å spare tid i tillegg, kan vi ta jobben for deg.

Vi forhandler billån på vegne av deg med banker vi samarbeider med. Denne tjenesten er helt gratis. Hvis du ikke vet hvilken bil du har tenkt å kjøpe enda, kan du få et finansieringsbevis. Da får du også se hvor mye du kan kjøpe bil for.

Du finner søknadsskjema for billån under teksten. Vi setter i gang arbeidet så raskt som mulig med å forhandle frem det beste tilbudet for deg. Tilbud du mottar om lån eller finansieringsbevis, er uforpliktende.

Har du spørsmål om billån? Ta gjerne kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut låneskjema