5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kan man fjerne medlåntaker?

Det finnes flere grunner til at man har en medlåntaker. Enten det er samboere som eier bolig sammen, eller foreldre som hjelper til ved boligkjøp. På et tidspunkt kan det bli aktuelt å ha lånet alene, men hvordan kan man fjerne medlåntakeren på lånet?
Fyll ut låneskjema

Kanskje har du og samboeren bestemt dere for å gå fra hverandre, og du ønsker å bli sittende med boligen og lånet.

Eller kanskje du har hatt foreldre som kausjonist eller medlåntaker for å komme deg inn på boligmarkedet. Men på et tidspunkt er det kanskje på tide å stå ansvarlig for hele lånet alene.

Det første du må vite er at en medlåntaker er solidarisk ansvarlig for lånet. Det vil si at de har like mye ansvar for at avdrag på lån blir innbetalt fra måned til måned. Det å fjerne medlåntakeren vil dermed innebære at du får innvilget et nytt lån alene.

I denne artikkelen går vi derfor gjennom hvordan du fjerner medlåntakeren på lånet. Samt hvilke konsekvenser det vil få for hver av dere.

Vil du lese mer utdypende artikler om kausjonist- eller medlåntaker-rollen? Her kan du lese om medlåntaker og her kan du lese om kausjonist.

Skal du ha lånet alene?
For å fjerne medlåntakeren, trenger du et nytt lån. Vi kan gi deg gratis hjelp med å forhandle boliglån. Tilbud du eventuelt mottar er uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Medlåntaker er solidarisk ansvarlig for lånet

Som medlåntaker har man lånet sammen med hovedlåntaker. Når man er solidarisk ansvarlig sammen for lånet, har begge ansvar for at lånet ikke blir misligholdt.

Det vil si at om lånet blir misligholdt, går det utover begge parter. I motsetning til kausjonist, som først blir ansvarliggjort etter lånet blir misligholdt over en stund.

Kausjonisten kan løses ut når låntakeren kan stille sikkerhet som er tilstrekkelig i egen bolig. Mens om man har medlåntaker, må man i praksis refinansiere lånet. Det vil si at man søker om nytt lån for å erstatte det gamle. Denne gangen uten medlåntaker.

Har medlåntakeren en eierandel i boligen, må dere bli enig om hvor mye vedkommende skal få for sin del. Det kan være ryddig å skaffe en ny verdivurdering, og kjøpe ut den andre basert på hvor stor eierandelen deres er.

Slik blir man ansvarlig for hele lånet alene

Skal man ta over boligen alene, er det viktig at den andre parten får sin del. Da er det også viktig at du har økonomien til å kunne ha et lån alene, som også inkluderer det det koster å kjøpe ut vedkommende.

Er det foreldrene dine som har hjulpet deg inn på boligmarkedet, og ikke har bodd der selv, bør dere være oppmerksom på at de må skatte av overskuddet sitt. Er det snakk om en samboer som har bodd der mer enn et år, trenger de ikke skatte.

Du må altså søke et nytt lån, og du må oppfylle de vanlige kravene for utlån. Det vil si at du ikke kan ha mer gjeld enn fem ganger din egen inntekt. Du må dessuten ha 15 % egenkapital i boligen. Har boligen økt i verdi siden du kjøpte den, er det penger som legges på din egenkapital.

Husk at om medlåntaker eier en del, har de også rett på sin del av prisveksten.

Har du ikke nok sikkerhet til å ha lånet alene, kan du se om du kan ha kausjonist som sikkerhet for det du mangler.

Kan man fjerne medlåntaker på deler av lånet?

Som kausjonist kan man garantere for deler av lånet. Mens som medlåntaker har man ansvar for hele lånet sammen med hovedlåntaker.

Dermed vil du ikke kunne fjernes som medlåntaker på deler av lånet. I så fall må det være i tilfeller hvor dere har flere lån sammen. For eksempel et forbrukslån.

Da må den som skal stå som hovedlåntaker søke et lån for å refinansiere hele eller deler av lånet, for å slippe medlåntaker fra ansvaret sitt.

Dersom hovedlåntaker ikke har økonomi til å løse medlåntaker fra hele eller deler av sitt ansvar, trenger man andre løsninger.

Ved et forbrukslån, kan den som skal ta over lånet se etter alternativ sikkerhet for å kunne stå på et lån på egenhånd. For eksempel kausjonist, eller om man har en bolig med ledig sikkerhet i.

Ønsker den ene parten å sitte igjen med felles bolig etter et samlivsbrudd, må man se på pris sammen. Det nye lånet må dekke både ens eget, samt nok til å kjøpe ut den andre. Alternativt må man selge boligen, og heller kjøpe en billigere. Du kan bruke kalkulatoren under til å få en pekepinn på hvor mye lånet koster eller hvor mye du kan låne.

Ikke stå som medlåntaker på ekskjærestens boliglån

Selv om samlivsbruddet kanskje er bittert og vondt, er det viktig at du tar ansvar for å komme deg ut av et lån du står som medlåntaker på. Dette gjelder kanskje særlig om dere står på et forbrukslån eller annet lån uten sikkerhet sammen.

Som nevnt, er du solidarisk ansvarlig for hele lånet, på lik linje med hovedlåntaker.

Skulle vedkommende ikke kunne betale det de skal, kan du havne i en økonomisk knipe. Du har ingen garanti for at deres økonomiske situasjon holder seg stabil. De kan for eksempel miste jobben eller bli sykmeldt over lengre tid.

Om vedkommende ikke har økonomi til å overta lånet på egenhånd, må dere i så fall selge boligen. Da blir løsningen for dem å ta de pengene de kan få for boligen, og kjøpe seg en billigere en. Pass på at du får andelen du har krav på av salgssummen også.

I slike tilfeller er det godt å ha en samlivsavtale å falle tilbake på, hvor dere på forhånd har avklart hva som skjer ved et brudd.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån for deg selv

Enten det dreier seg om å løse ut foreldre fra lånet, eller det dreier seg om et samlivsbrudd. Det kan være en fin anledning til å se om du kan få et bedre tilbud på boliglånet hos andre enn banken din.

Som nevnt, er det viktig at du kan stille sikkerhet som er tilstrekkelig for at du kan ha lånet uten medlåntaker. Det er også viktig at du innfrir andre kriterier for å få lån. Slik som at du ikke kan ha gjeld som er større enn fem ganger din inntekt.

Vi kan hjelpe med å forhandle boliglån på vegne av deg, helt gratis. Enten det er snakk om å fjerne medlåntaker, eller å få et nytt boliglån for å kjøpe ny bolig på egenhånd.

Våre rådgivere har bred erfaring med boliglån og andre lånetyper, og vil presentere det beste tilbudet de klarer å forhandle frem for deg. Tilbud du eventuelt mottar, er helt uforpliktende for deg. Du søker enkelt med skjema rett under teksten, så setter vi i gang med din sak.

Har du eller medlåntaker spørsmål? Ta kontakt på telefon: 66 77 01 01 eller på e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.