6 min lesetid
Sist oppdatert: 23 oktober 2023

Hva vil det si å være medlåntaker?

Med stigende boligpriser kan det være vanskelig for mange å komme seg inn på boligmarkedet. Å søke lån med medlåntaker kan være en måte å møte kravet om tilstrekkelig sikkerhet til å få lån, men det er en del du bør ta stilling til først.
Fyll ut låneskjema

Først kan man si at medlåntaker er ansvarlig på lik linje med hovedlåntaker for hele lånet. Dette kalles å være solidarisk ansvarlig for lånet.

Oftest er det nær familie eller en partner som står som medlåntaker, men det er mulig for andre å være det også. Men det følger mye ansvar, så det er naturlig at det tilfaller noen som er nære.

Dersom man kjøper bolig sammen med partneren sin, vil man ofte ta hver sin del av lånet. Altså ikke som en medlåntaker, som er solidarisk ansvarlig for hele lånet sammen med hovedlåntaker.

En del steder brukes også begrepet medsøker om når man søker lån sammen med noen. I praksis ender medsøkeren opp som medlåntaker.

Medlåner er også et begrep du kan se når du leser artikler om lån, men det er medlåntaker som brukes av bankene.

Hva er forskjell på kausjonist og medlåntaker?

Kausjonist og medlåntaker er to begreper som det er lett å blande sammen, men viktig å kjenne til forskjellen på.

En kausjonist, som kan garantere for hele eller deler av lånet, og kan kun holdes ansvarlig dersom lånet misligholdes. Mens medlåntakeren er ansvarlig for hele lånet. På lik linje med hovedlåntaker.

Dessuten vil kausjonsansvaret kunne fjernes ettersom låntakeren betaler ned lånet, og boligverdien eventuelt øker. Da dette vil gi låntakeren tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig, som man manglet da man først fikk innvilget lånet.

Mens medlåntakeren vil være ansvarlig helt til lånet er fullstendig nedbetalt.

Du kan lese mer om realkausjon, selvskyldnerkausjon og simpel kausjon i vår artikkel om kausjon.

Bør man velge kausjonist eller medlåntaker?

Som medlånetaker er man solidarisk ansvarlig for lånet sammen med hovedlåntaker frem til lånet er nedbetalt. For å kunne stille som medlåntaker må du ha økonomi til det.

Hvis hovedlånetaker blir regnet som betalingsudyktig, og boligen det er pant i havner på tvangssalg, og salgssummen ikke er nok til å innfri alt av lån. Da vil medlåntakeren være ansvarlig for den resterende gjelden.

Mens kausjonisten kan garantere for hele eller deler av lånet, og blir ikke ansvarlig før lånetakeren misligholder lånet. Det fungerer litt ulikt mellom kausjonsformene realkausjon, selvskyldnerkausjon og simpel kausjon.

Det er gjerne medlåntaker som blir forbundet med å ha størst ansvar sammenlignet med kausjonist. Da kausjonisten bare blir ansvarlig dersom hovedlånetaker misligholder lån, og kan velge å garantere for deler av lånet fremfor hele.

Men om man bør velge kausjonist eller medlåntaker bør nok vurderes av hver enkelt før man søker.

Å få rådgivning om ansvar og risiko basert på situasjon vil dere alltid gjøre lurt i. Vi i Tjenestetorget Finans kan hjelpe deg med å forhandle ulike typer lån på vegne av deg. 

Da vil du underveis få hjelp av våre dyktige rådgivere. Vår tjeneste koster deg ingenting, og lånetilbud du eventuelt mottar er uforpliktende. Du kan ta kontakt med oss via skjemaet på siden her.

Fjerne medlåntaker

I utgangspunktet har både hovedlåntaker og medlåntaker ansvar for hele lånet frem til det er nedbetalt. I motsetning til kausjonist som er sekundært ansvarlig og blir ansvarlig for å betale dersom hovedlåntaker misligholder lånet.

Prosessen med å fjerne medlåntaker fra lånet kommer an på banken din. Ofte kan det være snakk om å ta opp et helt nytt lån alene. 

Har du med medlånetaker på boliglån, kan det ta tid til du har betalt ned nok på lånet, eller at boligprisen har økt. Boligprisøkning blir nemlig regnet som en økning av sikkerhet du har.

Et annet krav for å få lån, er at lånet ikke overstiger fem ganger din egen inntekt. Derfor må dette også tas høyde for om du skal søke nytt lån uten medlåntaker.

Hvis dette er noe som er viktig for dere, bør dere sjekke dette med banken før dere tar opp lån. I tillegg til å se hvor lang tid det tar før det er mulig for hovedlåntaker å ha en økonomi som kan betjene og ha ansvar for et lån alene.

Søke lån med eller uten medlåntaker?
Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne de beste låneløsningene. Helt uforpliktende og gratis.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Felles lån - samboere

Når man ønsker å kjøpe bolig sammen, er det lurt å bestemme eierandelen først. Den økonomiske situasjon kan være ulik hos dere, som gjør at dere ender opp med å betale ulikt på lånet.

Da må dere for eksempel ta stilling til om dere likevel skal fordele eierandelen likt, eller om dere vil dele etter hvor mye hver enkelt bidrar på lånet.

Eierforholdet kommer ikke frem i lånekontrakten, det må man skrive inn i skjøtet.

Som samboere har man heller ikke regulert like mange rettigheter som et ektepar. Derfor bør dere få laget en samboeravtale, også kalt samlivsavtale. Gjensidig testamente anbefales også.

Her kan dere bli enig om hva som skal skje ved samlivsbrudd. For eksempel hvordan fordelingen av verdiene deres skal foregå.

Det høres kanskje rart ut å lage en avtale for hva som skjer ved samlivsbrudd, når man i utgangspunktet tenker man skal være sammen resten av livet. Men å skrive en samboerkontrakt er noe man kan gjøre med kjærlighet til hverandre også.

For det er ikke en avtale om å gå fra hverandre, men en avtale som vil forhindre mer konflikt enn nødvendig dersom det verste skulle skje. Det kan være en god trygghet å ha i en vond og turbulent tid.

Medlåntaker - foreldre

Mange trenger hjelp fra foreldrene sine for å komme inn på boligmarkedet. Enten fordi de ikke har høy nok inntekt, eller mangler egenkapital.

I utgangspunktet er både hovedlåntaker og medlåntaker eiere av boligen. Med mindre man har en kontrakt som regulerer hvordan eierskapet skal fordeles.

En annen ting å tenke over når foreldre vurderer å stille som medlåntaker eller kausjonist, er hvis barnet har søsken. 

Dersom man hjelper det ene barnet nå, kan de andre barna komme til å trenge hjelp senere? Kan det føre til familiekonflikter?

En variant av medlåntaker er at en av eller begge foreldrene kjøper boligen sammen med barnet. Det vil si at foreldre og barn kjøper hver sin part av boligen.

Dermed er det større sjans for at barnet kan finansiere sin del av boligen med deres eget lån og egenkapital.

Etterhvert som barnet sannsynligvis får bedre inntekt, kan de kjøpe ut foreldrenes andel. Men merk at du må skatte av boligsalg, dersom du ikke har bodd i boligen selv i løpet av et av de to siste årene.

Å gi forskudd på arv, slik at barnet har tilstrekkelig egenkapital, er også en løsning. Men vær oppmerksom på hvilke beløp som må føres opp i skattemeldingen.

Medlåntaker - boliglån

Tenker du å søke med medlåntaker på boliglån? Eller et annet type lån med medsøker? Det er viktig å vite hva det vil ha å si for begges økonomi å inngå en slik avtale.

Kanskje passer det bedre å være kausjonist, da dette regnes som mindre ansvar. Kausjonisten er bare ansvarlig dersom hovedlåntaker misligholder lånet, mens medlåntaker er ansvarlig sammen på lik linje som hovedlåntaker.

Trenger dere hjelp til å søke boliglån, kan våre rådgivere hjelpe deg. Tjenestetorget Finans er en låneagent som forhandler lån på vegne av deg, slik at du kan spare både tid og penger.

Pengene du sparer kan du for eksempel bruke på å betale ned ekstra på lånet, eller sette vekk til sparing. For eksempel en bufferkonto.

Underveis vil du få god rådgivning, og vi jobber for å finne de låneløsningene som passer best for deg og din situasjon. Tjenesten vår er gratis og uforpliktende, og du kan starte prosessen gjennom skjemaet på siden her.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema