5 min lesetid
Sist oppdatert: 25 januar 2023

Medlåntaker eller kausjonist? Hva er forskjellen?

Trenger du medlåntaker eller kausjonist når du skal søke boliglån? Her får du vite forskjellen og hvilken som passer for din situasjon.
Fyll ut låneskjema

Kort oppsummert er medlåntaker solidarisk ansvarlig for lånet, det vil si at de er like ansvarlig som deg. Mens kausjonist stiller sikkerhet for deler av lånet, og blir ikke ansvarlig før etter du misligholder lånet ditt.

Disse brukes til forskjellige ting når du skal låne penger til bolig eller noe annet. Kausjonist brukes gjerne for å kompensere for manglende sikkerhet, altså egenkapital. Mens medlåntaker kan brukes for å øke lånerammen din.

Derfor kan du ikke velge fritt hva du skal bruke av kausjonist eller medlåntaker for å få lån. Det kommer an på din økonomiske situasjon. I denne artikkelen skal vi utdype når du får bruk for hva.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån for unge
Vi tar jobben med å forhandle boliglån, og presenterer tilbudet for deg. Tjenesten er helt uforpliktende.

Kausjonist stiller sikkerhet for deler av lånet

En kausjonist velge å garantere for deler av lånet, for å kompensere for det du mangler i sikkerhet. Dette vil skje i form av realkausjon, som er at en kausjonist må stille sikkerhet i egen eiendom.

Det vil si at dersom du misligholder lånet, vil banken kunne kreve pengene du skylder fra kausjonisten, inntil beløpet de stiller sikkerhet for. Kan de ikke betale, vil det kunne ende med at de må selge boligen det er tatt pant i.

Det er en seriøs forpliktelse som vil være der så lenge du ikke kan stille med sikkerhet selv. Du kan løse ut kausjonisten etter hvert som du betaler ned lånet til du eier nok av egen bolig.

Konsekvensen av å stille som kausjonist gjør seg først gjeldende dersom du misligholder lånet. Deretter må banken ta ut rettslige skritt mot deg, for å få tilbake det du skylder. Går ikke dette, kan de rette krav mot kausjonisten.

Medlåntaker er solidarisk ansvarlig for hele lånet

Som medlåntaker er vedkommende ansvarlig for hele lånet, på lik linje med deg. Gjelden vil også være registrert som gjeld på dem, og eneste måten for dem å bli kvitt ansvaret er dersom lånet er nedbetalt.

Det er også mulig for hovedlåntaker å ta over hele lånet alene, men det er viktig at de har økonomien til det.

Medlåntaker er ansvarlig dersom hovedlåntaker ikke kan betale lånet en måned. En purring og eventuell inkasso vil dermed gå utover både hovedlåntaker og medlåntaker fordi ansvaret er delt likt.

Dere kan altså bestemme selv hvor mye hovedlåntaker og medlåntaker skal betale i måneden. Det som er viktig er at lånet blir betalt, og at ansvaret for at det skjer ligger hos begge parter.

For eksempel i et samboerskap, kan det være relevant å dele opp utgiftene basert på eierbrøken. Som blant annet bestemmes av andel egenkapital hver enkelt har bidratt med.

Du kan lese mer om medlåntaker sitt ansvar for lånet her.

Når er medlåntaker relevant?

Når man skal låne penger, kan man ikke ta opp lån mer enn fem ganger egen inntekt. Noe som vil gjøre det vanskelig for mange unge og nyetablerte å kjøpe bolig. Er man samboere, vil inntektene legges sammen, men det samme vil begges gjeld.

Du kan få en pekepinn på din låneramme ved å bruke kalkulatoren rett under her.

For noen, kan det å ha en av foreldrene som medlåntaker være en løsning for å få økt låneramme. Hvordan dere løser det, er noe dere må finne ut av sammen.

Noen foreldre vil se på det som en investering, og ønsker en eierandel av boligen. Dessuten er flere banker som forutsetter at medlåntakeren skal bli deleier, typisk minimum 10 %.

Når de er medeier kan de også ha ansvar for å betale ned deler av lånet for å gi hovedlåntaker lavere kostnader i måneden. Samtidig vil de ha rett på sin del av gevinsten ved salg av boligen.

Husk at om medlåntaker ikke har hatt fast adresse i boligen i over 1 år, vil de måtte skatte av overskuddet.

For å fjerne medlåntaker, må man i praksis ta opp et nytt lån alene. Det vil si at de må ha nok sikkerhet og inntekt til å ha lånet alene.

Når er kausjonist relevant?

Når man ikke har tilstrekkelig egenkapital, vil man trenge tilleggssikkerhet. En kausjonist vil kunne hjelpe deg inn på boligmarkedet. Det er nemlig slik at det er krav om 15 % egenkapital av boligens verdi.

Etter du kan stille med sikkerhet på egenhånd, kan kausjonisten løses ut. Egenkapitalen i boligen vokser ettersom du betaler ned, eller når boligen din øker i verdi.

Alternativer til kausjonist, er gjerne forskudd på arv. Mens et lån fra foreldre, selv om det er rentefritt. Vil også regnes som en del av gjelden din, og dermed påvirke lånerammen.

Derfor må du sørge for at det tas med i betraktning når du skal søke boliglån. I visse tilfeller kan banken gjøre avvik fra regelen om låneramme, men du må fremdeles ha tilstrekkelig betjeningsevne.

Økonomien bestemmer om du trenger kausjonist eller medlåntaker

Hva du skal velge av medlåntaker og kausjonist, kommer an på om du mangler egenkapital eller inntekt. Om du mangler begge deler, er det mulig å ha begge deler.

Men verken medlåntaker eller kausjonist hjelper om du ikke har betjeningsevne også. Det vil si at du klarer å betale lånet fra måned til måned, i tillegg til at du kan leve normalt.

For å teste betjeningsevne, ser banken på om økonomien din tåler en potensiell renteøkning på 3 %, og minst 7 % rente.

Det er ikke bare det at lånet blir betalt hver måned, men det skal også være rom for at du klarer andre utgifter. Slik som mat, strøm, lån og andre basisutgifter.

Blir det problematisk, kan en løsning være å se etter en billigere bolig i første omgang, for å få lavere lån. Etter hvert kan pengene du samler opp i den boligen hjelpe deg med å kjøpe drømmeboligen. Samtidig som du kan ha fått økt inntekt.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Enten du trenger medlåntaker eller kausjonist, kan vi hjelpe deg med å forhandle boliglån. Våre dyktige lånerådgivere har bred erfaring med lån, og jobber hver dag med å finne løsninger som møter folks ulike behov.

Er du under 34 år, vil du også kunne søke boliglån for unge (BLU) via oss.

For å søke, fyller du ut et enkelt skjema, som ligger rett under teksten. Etter det er sendt inn, starter vi arbeidet, og forhandler med banker vi samarbeider med. Til slutt kommer vi tilbake til deg med det beste tilbudet.

Tilbud du eventuelt mottar er helt uforpliktende. Derfor har du ingenting å tape på å la oss gjøre jobben for deg.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.