6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Rentefritt lån fra foreldre

Det er flere måter å hjelpe barna inn på boligmarkedet. Å få forskudd på arv eller et rentefritt lån fra foreldre eller andre i familien er en av dem. Men hvilke regler finnes?
Fyll ut låneskjema

Å eie egen bolig er en viktig investering for fremtiden. Derfor vil mange foreldre hjelpe barna med å få nok penger til egenkapital. Ikke alle er komfortabel med å stille med kausjon eller være medlåntaker på lånet, derfor kan et privat lån være løsningen.

Setter dere opp en låneavtale, kan dere velge om den skal inneholde renter eller ikke. Men skal det være renter, må dette oppgis som renteinntekter på skattemeldingen. Låntaker må oppgi rentekostnader, og kan dermed få rentefradrag for det de betaler.

Vi har også artikler om det å ha kausjonist og medlåntaker. Som kan være andre alternativer til å gi lån til barna.

Få hjelp til å forhandle boliglån
Vi ser på situasjonen deres, og ser etter de beste løsningene for deg. Tjenesten er gratis og tilbud du mottar er uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvorfor lån uten renter?

Noen kvier seg for å stille som kausjonist eller medlåntaker. Kausjonerer du, stilles du ansvarlig for lånet dersom det blir misligholdt over en viss periode.

Man stiller med sikkerhet i egen bolig, og er en forpliktelse som går over flere år, før barnet har tilstrekkelig sikkerhet i boligen sin til å slippe kausjonisten.

Mens som medlåntaker er man ansvarlig for lånet på lik linje som hovedlåntaker. Som vil si at man kan bli krevd for penger med en gang lånet blir misligholdt.

Å gi et lån sørger for at man vet hvor mye penger man risikerer å tape. Setter du din egen økonomi i fare ved å sette opp en låneavtale, frarådes det å stille som kausjonist eller medlåntaker også.

Husk at man bare kan ha lån inntil fem ganger sin egen inntekt. Siden lånet fra foreldre også skal telles som gjeld, vil dette også være noe du må trekke fra. Arv eller gave vil ikke påvirke lånerammen.

Forskudd på arv, gave eller privat lån?

Det er som nevnt flere måter for foreldre å hjelpe sine barn med egenkapital til egen bolig. Har dere allerede bestemt dere for et rentefritt lån, kan det likevel være greit å vite hvilke alternativer som finnes.

Her er forskjellen på privatlån, gave og forskudd på arv:

 • Privatlån er som navnet tilsier, et lån som låntaker skal betale tilbake. Det kan være med eller uten rente. Før arveavgiften ble avviklet, kunne rentefordeler ved lav eller ingen rente, bli sett på som forskudd på arv.
 • Gave, også kalt pengegave, kan du gi til hvem du vil, så lenge du er tilregnelig og ikke sitter i uskiftet bo.
 • Forskudd på arv kan ligne på gave, men det kan dokumenteres at den som får forskuddsarv skal få avkortet gjeld når arveoppgjøret kommer. Slik at alle barna blir likebehandlet. Beløpet må heller ikke bryte med pliktdelsarven til de andre livsarvingene.

Uansett hva dere går for, er det viktig å dokumentere avtalen. Særlig om det er andre arvtakere med i bildet. Enten det er andre barn, eller ektefelle.

Skatt på privatlån

Et lån fra nær familie skal regnes som et hvilken som lån fra en bank. Det vil si at det skal føres opp som gjeld for låntaker i deres skattemelding.

Mens långiver skal sette det opp som fordring. Dette er fordi lånet regnes som en verdi långiveren enda har. Det å ikke føre det opp, vil være ulovlig med tanke på eventuell formuesskatt.

Er det et lån med renter, skal det føres opp som renteinntekter på långiver sin skattemelding. Det skal da skattes av. Rentene låntakeren har betalt inn er fradragsberettiget, på lik linje med lån fra en bank.

Skal lånet betales tilbake med gevinsten fra fremtidig boligsalg, er det viktig å få med seg reglene om skatt på salg av bolig. Det er skattefritt for den som har bodd i boligen over et år.

Mens om noen som ikke har bodd der skal ha noe av gevinsten, må de skatte. Dette er også noe som kan skje om man stiller som medlåntaker og medeier ved et boligkjøp.

Før 2014 var det også slik at om man ville gi et privat lån rentefritt, kunne det utløse arveavgift. Dette var fordi nullrente eller for lav rente kunne sees på som forskudd på arv, og derfor være avgiftspliktig.

Dersom arveavgiften blir gjeninnført, bør man være klar over dette dersom man ønsker å avtale lav rente eller ingen på et privatlån.

Privat lån for å hjelpe et av barna når man har flere barn

Dersom det er flere barn, kan et lån til et av dem utløse konflikt ved arveoppgjør. De andre barna kan argumentere for at lånet uten rente har gjort at låntaker i praksis har arvet mer.

Derfor er det lurt om dere spesifiserer at dette vil bli tatt med i beregningen ved arveoppgjøret. Slik at låntaker for eksempel får avkortet sin del av arven.

I andre tilfeller vil man kanskje se på det som rimelig at låntaker får et lån med rentefordeler. For eksempel om de har hjulpet foreldrene sine med noe.

Inkluderer dere de andre barna, vil det bli lettere å få til en avtale som alle kan leve med. Igjen anbefales det å dokumentere lånet i en skriftlig låneavtale, selv om det er innad i familien.

Hva bør en låneavtale innad i familien inneholde?

Fordelene med å føre en skriftlig låneavtale, er at det kan forhindre konflikt i ettertid. Mellom låntakeren og långiveren, men også med tanke på senere arveoppgjør.

Dersom det finnes flere livsarvinger, kan det være lurt å involvere dem i prosessen.

Her er en liste over ting som bør være med i en privat låneavtale:

 • Informasjon om långiver og låntaker.
 • Størrelse på lånebeløpet.
 • Når lånet skal være nedbetalt, eventuelt en nedbetalingsplan.
 • Hvorvidt det skal være rente på lånet, og hvor høy renten er. Er det fastrente eller flytende?
 • Skal lånet tinglyses?
 • Skal det tegnes livsforsikring for låntaker for å dekke lånebeløpet ved død?
 • Konsekvenser av misligholdt lån
 • Eventuelle bestemmelser om avdragsfrihet

Du finnes også maler for private lån flere steder, for eksempel kan du spørre i banken din.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Ta opp boliglån? Våre lånrådgivere gir deg gratis hjelp med søknadsprosessen, og forhandler boliglånet på vegne av deg.

Med bred erfaring, vet de akkurat hva som skal til for at du får det beste lånetilbudet. Når dere mottar et tilbud, skal dere vite at det er helt uforpliktende for dere.

Tar man et helhetlig blikk på økonomien til både foreldre og barn, kan man finne ut hvor mye lån man trenger, for å få lån i banken. Om foreldrene heller ønsker å stille sikkerhet i egen bolig eller være medlåntaker, kan vi også hjelpe.

Dersom foreldrene ønsker å ta opp mer lån på sin egen bolig, for å kunne gi hjelp til egenkapital, kan det være en fin anledning til å sjekke tilbud andre steder.

Vi hjelper dere gjerne med begge deler, enten det er snakk om nytt boliglån, eller det å flytte boliglånet. Ved å fylle ut skjemaet rett under teksten her, setter vi i gang med saken deres.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema