7 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan få boliglån?

En bolig er en sikker investering, og mange ønsker naturligvis å eie selv. Men hva skal til for å få et boliglån, og hva gjør at man ikke får lån?
Fyll ut låneskjema

Det er flere regler som en bank må forholde seg til når søknader om lån vurderes. Både de som er satt av myndighetene, og de retningslinjene banken selv pålegger seg.

For eksempel er det noen banker som har høyere aldersgrense for å få lån enn andre. Særlig når det kommer til lån uten sikkerhet.

Her skal vi gi deg en kjapp oversikt over hvilke faktorer banken ser på når de vurderer om du kan få låne, og hvor mye lån du kan få.

Du kan også benytte deg av kalkulatoren for å få en pekepinn.

Er det krav til fast inntekt?

Når det kommer til inntekten, så må du vite at du ikke kan ha mer gjeld enn det som tilsvarer fem ganger din egen årsinntekt. 

Med all gjeld menes ikke bare billån, studielån og forbrukslån, men også innvilgede kredittrammer. Det regnes med fordi dette i praksis er et innvilget lån.

En annen faktor som banken ser på, er betalingsevne. Regelen her er at din økonomi må tåle en renteøkning på 3 %, og da minimum en rente på 7 %. 

Det ville regnes som uforsvarlig å låne deg penger, dersom du ikke hadde klart å betjene normale utgifter dersom renten øker. Det øker også risiko for mislighold av lånet, som igjen er en risiko for at banken ikke får alle pengene sine tilbake.

Nå er det ikke slik at alle har fast jobb, men man må kunne se en viss forutsigbarhet i din økonomi. Er du selvstendig næringsdrivende, kan man se på historikk og potensial, fremfor lønnsslipper.

For studenter kan man se på sannsynligheten for at du får jobb etter endte studier. Er du tidlig i utdanningen, er risikoen høyere for at du ikke fullfører.

Angående trygdeordninger, godtar bankene ofte ikke arbeidsavklaringspenger, men det er noe banken må vurdere individuelt. Mens uføretrygd regnes som fast inntekt.

Dette må lånerammen dekke

Det er viktig at du vet hvor mye boliglån du må ha for å kunne kjøpe en bolig. Det holder ikke å se på prisantydningen, du må ta høyde for totalprisen.

Ting som kan gå inn i totalprisen er omkostninger. For eksempel har noen boliger dokumentavgift. Dette er noe egenkapitalen bør dekke.

Når det kommer til fellesgjeld, vil dette påvirke lånerammen din. Som vil si at du alltid må trekke fra dette for å finne ut hvor mye du kan låne.

Det enkleste man kan gjøre for å finne lånerammen sin, er å søke om finansieringsbevis. Dette er en uforpliktende bekreftelse fra banken som sier hvor mye du kan kjøpe bolig for. 

Har du finansieringsbeviset i orden før budrunden, slipper du å ta forbehold om finansiering. Noe som kan øke sjansen for at selgeren aksepterer budet ditt. I tillegg til at du vet hvor mye du har å gå på, og kan derfor snevre inn boligsøket ditt deretter.

Krav til egenkapital for å kjøpe bolig

For å kjøpe bolig, stilles det krav til egenkapital, enten i form av oppsparte midler eller tilleggssikkerhet. Det må dekke 15 % av kjøpesum, samt kjøpsomkostninger.

Du må altså regne med fellesgjeld og omkostninger, i tillegg til salgsprisen, for å vite hvor mye egenkapital du trenger.

Fakta om egenkapital

  • Det er krav om 15 % egenkapital for primærbolig, altså om du skal bo i den selv.
  • Egenkapitalen må dekke alle kjøpsomkostninger
  • Fellesgjeld tas med når belåningsgraden på boligen regnes ut.

Det trenger ikke kun dreie seg om penger du har på BSU-kontoen. Har du andre kontoer med penger, kan dette også hjelpe deg med å nå egenkapitalkravet. Du må fortsatt ha tilstrekkelig betalingsevne, selv om du har kausjon.

Kanskje har du et depositum du får tilbake når du flytter fra der du bor nå? Eller kanskje du venter forskudd på arv? Det kan være lurt å sjekke flere muligheter, eksempelvis lån fra foreldre. Eller å kjøpe sammen med noen for så å kjøpe dem ut senere.

Har du ikke tilstrekkelig egenkapital, kan tilleggssikkerhet hjelpe deg med å få nok sikkerhet. Det vil si at du eller en kausjonist må kunne stille pant i eiendom tilsvarende det du mangler i egenkapital.

Hvordan få boliglån uten egenkapital?

Som du allerede vet, stilles det krav til egenkapital når du skal kjøpe bolig. For mange unge førstegangskjøpere er det vanskelig å skaffe seg tilstrekkelig oppsparte midler til bolig.

Grunnene til dette er mange, men det er typisk at man ikke har hatt fast jobb så lenge, og ikke fått tiden til å spare opp. Mens andre bor kanskje i en by med dyre leiekostnader som gjør det vanskelig å spare.

Mange har tilstrekkelig inntekt til å betjene et boliglån. Derfor er det fristende å eie egen bolig, fremfor å betale leie hver måned.

Derfor er realkausjon en løsning som kan hjelpe deg med å få boliglån. Dette er en form for tilleggssikkerhet hvor banken tar pant i en annen eiendom for å kunne få tilstrekkelig sikkerhet. Ofte er det foreldre eller annen nær familie som står som kausjonist. 

Hvordan få boliglån med lav inntekt?

Som nevnt, kan man ikke ha lån mer enn fem ganger sin egen inntekt. Dette kalles for låneramme, og du kan finne din ved å trekke fra all gjeld etter å ha ganget inntekt med fem.

Skal man få boliglån når inntekten er lav, må du for det første se på hvilket lånebeløp du trenger. Dersom boligmarkedet der du bor ikke er av de dyreste, kan det hende du har tilstrekkelig låneramme, gitt at du har egenkapital eller tilleggssikkerhet

For å øke lånerammen må man enten gå opp i lønn, eller bli kvitt gjeld. Har du dyr forbruksgjeld? Da bør du vurdere å refinansiere, slik at du kutter rentekostnader og kan innfri lånet raskere.

Har du mulighet for å søke med medlåntaker, vil dette gjøre lånerammen høyere. Medlåntaker er ansvarlig for lånet på lik linje med deg, som vil si at de er like ansvarlig for at lånet ikke blir misligholdt.

Det finnes også behovsprøvde tilskuddsordninger for vanskeligstilte hos ulike kommuner. I tillegg til startlån fra Husbanken.

Kan man få fullfinansiering av bolig?

Aller helst vil banken at du kan stille en form for sikkerhet. Om du ikke har tilstrekkelig egenkapital, vil de helst ha det i form av realkausjon. Altså pant i kausjonistens eiendom, tilsvarende det du trenger for å få egenkapitalkravet.

Skulle du ikke ha mulighet til det, kan banken se på kundeforholdet du har hos dem. Har du for eksempel dagligbank, forsikringer og andre lån i deres bank, er du gjerne en god kunde. 

Dette utelukker ikke at banken ser på betalingsevne. For de kan ikke gi deg lån om de ser at økonomien din ikke tåler det. Da blir risikoen for mislighold av gjeld for høy, i tillegg til at der uforsvarlig. 

Har du i utgangspunktet høy inntekt, kan det være mulig å få høyere gjeldsgrad. Du kan også vise til at du allerede betaler høy leie der du bor, og uansett ikke vil betale noe særlig mer for et boliglån.

Trenger du hjelp til å få lån til egen bolig?

Skal du kjøpe bolig, og skal søke boliglån eller finansieringsbevis? Vi kan hjelpe deg med å forhandle lån på vegne av deg med banken.

Våre dyktige rådgivere har høy kompetanse innen boliglån, og jobber for å finne den beste låneløsningen for din situasjon. Tjenesten er helt gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende.

Du finner søknadsskjema flere steder på siden her, og sammen kan vi prøve å oppfylle boligdrømmen din.

Har du boliglån fra før? Vi hjelper deg også med å refinansiere boliglånet, slik at du kan se om du kan få lavere renter, eller om du ønsker å låne mer på boligen.

Tjenestetorget Finans kan også hjelpe deg med både nye lån og refinansiering innenfor flere  lånetyper, slik som lån til kjøretøy, omstartslån og blancolån/forbrukslån

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.