5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kan du arve gjeld?

Er du redd for å arve gjeld? Man arver ikke avdødes gjeld automatisk, men om man ønsker å arve avdødes formue, må man også arve gjelden.
Fyll ut låneskjema

Gjelden finnes i dødsboet, sammen med avdødes eiendeler. Du kan ikke få det ene uten å få det andre. Derfor gjelder det å få oversikt over både eiendeler og gjeld, før du velger å ta i mot arv.

Er gjelden større enn verdien på eiendelene du arver, anbefales det altså ikke å ta i mot arven. Takker du nei til skiftet, vil da kreditorene overta dødsboet og få ut så mye av pengene sine som mulig, før de er nødt til å stryke det dødsboet ikke dekker.

Skulle du ønske å holde barndomshjemmet i familien, men gjelden er større enn verdien, må du altså regne med å ta opp et lån selv, for å betale ned kreditorer.

Er dere flere som har rett til å arve, er det viktig at alle er enig om hvordan dere tenker å gå frem, før man foretar seg noe.

Refinansiere for å betale ned gjeld?
Har du ledig sikkerhet i egen bolig, kan du bake gjeld inn i boliglånet. Vi forhandler nytt boliglån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.

Hvordan få oversikt over avdødes gjeld

Før du bestemmer deg for om du ønsker privat eller offentlig skifte, bør du finne ut hvor mye gjeld og formue som finnes i et dødsbo. Til dette trenger du en formuesfullmakt utstedt av Tingretten.

Med denne fullmakten kan man få innsyn hos banker avdøde har et kundeforhold hos, men også opplysninger fra Skatteetaten.

Formuesfullmakten må sendes til banken til avdøde, som vil sende deg en oversikt over gjeld og formue tilbake.

Er du usikker på om det finnes mer gjeld som du ikke har oversikt over? Det kan utstedes en proklama mot et gebyr hos en domstol. Dette er en kunngjøring som gir avdødes kreditorer en frist på seks uker, hvor de kan melde krav mot den avdøde.

Melder de ikke krav før fristen er ute, mister de kravet og gjelden må strykes. Dette gjelder derimot ikke gjeld med pant.

Pantekrav i eiendom vil man se i grunnboken, som du finner hos Statens kartverk. Mens pantekrav i bil finnes i Løsøreregisteret i Brønnøysundregistrene.

Offentlig skifte eller privat skifte?

Ved privat skifte er det arvingene selv, gjerne med bistand fra advokat, som gjennomfører skiftet og avvikler dødsboet.

Mens ved offentlig skifte betaler man et gebyr til tingretten eller byfogden. De tar så kontrollen over dødsboet og skiftet.

Om man er usikker på hvor stor avdødes gjeld er, bør man vente med et privat skifte. Dersom det er mer gjeld enn verdien i boet, vil arvingene ved et privat skifte overta eventuell gjeld.

Arvingene har 60 dager etter dødsfallet på å melde fra til retten hvorvidt man ønsker et privat skifte. På denne tiden må dere hente inn informasjon om avdødes gjeld og eiendeler, ved blant annet å skaffe formuesfullmakten.

Om dere er uenig om arv, vil det være vanskelig å gjennomføre et privat skifte. Med et offentlig skifte vil prosessen ta lenger tid, og kan koste deg og andre arvinger langt mer.

Overstiger gjelden verdien på boet, vil nok offentlig skifte være det mest relevante. Selv om dere er enig om gjeld. Ettersom da slipper man å arve avdødes gjeld.

Overta gjeld fra forbrukslån?

Om du ønsker å arve gjelden til den som går bort, må du sørge for at verdier overstiger utestående gjeld. Eller at dere har de økonomiske forutsetningene for å overta gjeld, til tross for at verdien er lavere.

Det kan være mye sentimentalitet knyttet til arv, slik som at man for eksempel ønsker å beholde hytta eller barndomshjemmet i familien.

Dersom den som går bort har mye gjeld fra forbrukslån, er dette dyr gjeld. Arvingene må være enig om en fordeling av formue, men også om betaling av gjeld.

Skal dere dele gjelden mellom arvingene, bør dere sørge for at alle står som ansvarlig på lånet. Eller at dere tar opp individuelle lån for å refinansiere deres del av gjelden, slik at dere har bedre oversikt.

Dersom det er snakk om å refinansiere forbrukslån for å få lavere rente, vil det billigste gjerne være å bake den inn i et boliglån.

Har man ikke mulighet til det, bør man skaffe seg oversikt over beste forbrukslån til refinansiering.

Du kan bruke vår sammenligningstjeneste for forbrukslån, og få oversikt over billigste refinansiering. Tjenesten er gratis og uforpliktende.

Hvis avdøde har hatt et seniorlån

Seniorlån er et relativt nytt fenomen, hvor personer litt oppi årene kan få nyte av boligens verdi mens de er i live.

Dette er et lån som tas opp med sikkerhet i deres egen bolig, men det er ikke noe nødvendig å betale det tilbake mens man er i live. Med andre ord, må gjelden innfris når man går bort.

Da tar banken over huset for å selge det, for å innfri lånet. Man arver da altså ikke seniorlånet, men arver mindre av boligens verdi. Hvis man vil overta boligen, må man innfri lånet.

Dersom verdien på boligen lavere enn resterende gjeld ved forfallsdato, er det banken som tar tapet.

Krav som gjelder gjeld med pant, kan ikke falle bort. Slik som forbrukslån og annen gjeld kan, dersom kreditor utsteder krav innen 6 uker etter det er sendt ut proklama.

Overta boliglån og bolig

Skal du overta boligen, og det er restgjeld, må du søke om et boliglån for å betale ned det gamle lånet. Skal du sitte med boligen uten andre arvinger, må du også låne mer enn det originale lånet for å kjøpe dem ut.

Uansett hva din situasjon er, bør du sørge for å ha et så bra boliglån som mulig. Vi forhandler boliglån på vegne av deg, helt gratis.

Etter vi har forhandlet med banker vi samarbeider med, sender vi det beste tilbudet til deg. Dette er helt uforpliktende for deg og du finner søknadsskjema rett under teksten.

Vi tilbyr derimot ikke advokattjenester, som kan hjelpe deg med fordeling av arv, privat skifte eller lignende.

Skulle du trenge tjenester fra en advokat, får du tilbud fra flere advokater samtidig på vår søsterside Tjenestetorget. Du finner skjema for advokat her. Å innhente tilbud er gratis og uforpliktende.

Fyll ut låneskjema

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.