6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kjøpe ut samboer av felles bolig

Å kjøpe ut samboer av felles bolig er noe begge må være enige om. Når man er enig, må man også sørge for å ha økonomien til å overta hele boliglånet alene.
Fyll ut låneskjema

Hvordan regnestykket blir, vil avhenge av hvor mye av boligen hver av dere eier. Dette vil være regulert i skjøtet, samt hvordan delingen av lånet er gjort.

Om man ønsker å overta felles bolig, må man være enige om en pris man skal betale til den andre for å kjøpe deres andel. Dette gjøres gjerne etter en eller flere verdivurderinger fra eiendomsmeglere eller takstmenn.

Den som vil bli boende, må sende en ny lånesøknad for boliglån. Et lån dere har fått sammen med to inntekter, er ikke gitt at den ene parten klarer å betjene på egenhånd.

Dersom ingen har økonomien til å overta boligen, er løsningen å selge, og bruke pengene til egenkapital for hver deres rimeligere bolig.

Det kan være mulig å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt, hvis man får innvilget mellomfinansiering.

Nytt boliglån på egenhånd?
Enten du skal ta over lånet alene eller kjøpe en rimeligere bolig, kan vi forhandle boliglån på vegne av deg. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Hvordan finne summen man må betale?

Eierandelen er noe som er regulert i skjøtet. I tillegg må man trekke fra gjelden man er ansvarlig for.

Man bestiller en verdivurdering fra takstmann eller eiendomsmegler for å få vite prisen på boligen. Det kan være lurt å hente inn vurderinger fra flere, ettersom det er motstridende interesser for den som kjøper og den som selger.

I områder, slik som Oslo, hvor det er en større sjanse for at boligen blir solgt over takst, er det noe den selgende part kan ta i betraktning.

Når man vet verdien, hvor mye gjeld man er ansvarlig for og ens egen egenkapital i boligen, kan du regne ut prisen for å kjøpe ut den andre parten.

Den ene parten må kunne ha lånet alene

Man har gjerne større kjøpekraft når man er to som kjøper sammen, og kan kjøpe boliger man ikke kunne kjøpt alene.

Som du kanskje vet, er det flere krav man må tilfredsstille når man skal låne penger. Blant annet kan man ikke ha samlet gjeld over fem ganger sin egen inntekt.

Om man ønsker å ta over samboerens del av lånet, må du derfor se om du har økonomien til det. I tillegg skal økonomien din være sterk nok til å tåle en renteøkning på minst 3 %, og minimum en rente på 7 %.

Kravet om egenkapital er 15 % også gjeldende. Har du ikke nok egenkapital i boligen, kan du måtte skyte inn oppsparte midler eller ha kausjonist for å dekke det du mangler i egenkapital.

Bankene har en fleksibilitetskvote, som gjør at de kan vike fra krav i en viss mengde av lånene de innvilger. Ofte brukes denne kvoten på eksisterende kunder, men det skal være forsvarlig, slik at du ikke har risiko for å ende opp med økonomiske problemer.

Dersom du ikke får kjøpe ut samboer ved samlivsbrudd, må du regne med at dere selger felles bolig. Da deler dere etter eierandel og andel av lån, og kan bruke egenkapitalen til å kjøpe hver deres billigere bolig.

Samboer kan kreve salg av felles bolig

Som nevnt, er det områder hvor boligen er lettere å omsette enn andre steder. Slik at det er en større sjanse for at boligen blir solgt for over takst.

I disse tilfellene kan det være vanskelig for den som skal kjøpes ut, å godta verdivurderingene man har fått. Den ene parten som vil kjøpe resten av boligen, kan da måtte legge på prisen for å komme til enighet.

Hvis dere ikke blir enige, vil det kunne ende opp med tvangssalg. Ved tvangssalg går saken til namsmyndighetene. Dette er tidkrevende, og man vil ofte ikke motta like høy pris, som man ville fått gjennom ordinært salg.

Samboere kan overta uten dokumentavgift

Dokumentavgift er en avgift som man må betale til staten når man tinglyser et skjøte. Dokumentavgiften er på 2,5 % av verdien på eiendommen eller andelen man overtar.

Der ektefeller har fritak for dokumentavgift gjennom hele ekteskapet, er samboere avgiftspliktig gjennom hele samlivet.

Det er først ved samlivsbrudd, at samboere får fritak fra dokumentavgiften.

For å få fritak, må partene ha bodd sammen på samme folkeregistrerte adresse i minst to år. Alternativt må dere ha eller ha hatt felles barn, eller vente barn.

Man må sende krav om avgiftsfritak når endringer skal gjøres i skjøtet hos Statens kartverk. I tillegg må dere sende dokumentasjon på samliv og samlivsbrudd.

I borrettslag er det ikke dokumentavgift for overføring av andel.

Man kan måtte skatte av overskudd

I utgangspunktet skal man skatte på gevinsten av et boligsalg. Med mindre man har bodd i boligen i 12 måneder av de siste 2 årene.

Hvis samlivsbruddet skjer før 12 måneder har gått, vil den som skal selge sin del, måtte skatte av dette. Har boligen hatt en stor økning i verdien, kan dette bli en betraktelig sum.

Siden det er 12 måneder av de siste 2 årene, kan dermed en av partene bli boende en liten stund før det utløser skatteplikt for den andre.

Husk at man kan trekke av kostnader ved salg fra gevinst på bolig. Det kan for eksempel være prisen dere har betalt for eiendomsmegler, takst, dokumentavgift, oppgraderinger og andre påkostninger du har hatt.

Hva skjer når begge vil sitte igjen med boligen?

Som samboere har man færre lover som regulerer forholdet. Derfor er det også anbefalt å skrive en samboeravtale før man inngår et samboerskap.

I en samboeravtale kan det for eksempel avtales hvem som skal bli boende i felles bolig ved samlivsbrudd.

Om den ene parten ønsker å overta felles bolig, skal det foreligge sterke grunner dersom den andre er uenig.

Har dere felles barn, vil det bli tatt hensyn til barnets beste. Man ser det slik at barnet skal ha stabilitet, og den som har hovedansvar for barnet, kan fort bli den som får bli boende.

Det er derimot ikke gitt at en av partene har økonomien til å overta hele lånet for å kjøpe ut den andre. Noe som også kan være en faktor som må vurderes, selv med barn i bildet.

Ta over felles bolig eller kjøpe ny? Få gratis hjelp

Vi i Tjenestetorget Finans hjelper folk i ulike situasjoner med å finne de beste låneløsningene. Dersom du ønsker å øke eget boliglån for å overta samboerens del, hjelper vi deg med det.

Når du søker boliglån via oss, tar vi jobben med å forhandle på vegne av deg. Dette gjør vi helt gratis. Til slutt presenterer vi det beste tilbudet for deg, som er helt uforpliktende.

Du finner søknadsskjema rett under teksten. Vi setter i gang arbeidet så fort vi kan.

Ser du at du ikke har mulighet til å sitte alene med deres bolig etter samlivsbrudd? Da kan vi også hjelpe deg med å forhandle boliglån til din nye bolig.

Vi jobber for å skaffe deg et så godt tilbud som mulig, uansett hva situasjonen din er.

Har du spørsmål om boliglån? Du kan ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.