5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan fungerer gjeldssanering?

Gjeldssanering er når hele eller deler av gjelden din blir slettet, når det viser seg at du ikke har mulighet til å betale ned i overskuelig fremtid.
Fyll ut låneskjema

Det er på ingen måte lett å få gjeldssanering, ettersom hovedregelen er at gjeld skal gjøres opp i sin helhet. Sletting av gjeld er noe som eventuelt vil skje som en del av en offentlig gjeldsordning.

En gjeldsordningsperiode er tung, og det kommer til å kreve mye av deg. Det er heller ikke gitt at du får slettet noe gjeld. Men i andre enden vil du forhåpentligvis stå med kontroll over økonomien din igjen.

Sliter du med uhåndterlig gjeld? Et omstartslån kan være løsningen for deg som har tilgang på ledig sikkerhet i bolig og faste inntekter. Du kan få omstartslån selv om du har betalingsanmerkning eller inkasso.

Få hjelp til å rydde opp i gjeld
Refinansiering selv om du har betalingsanmerkning eller inkasso. Forutsetter ledig sikkerhet i bolig samt fast inntekt. Gratis og uforpliktende tjeneste
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Når kan man få gjeldssanering?

Hovedregelen er som nevnt at gjeld skal nedbetales, og gjeldssanering er derfor siste utvei.

Om du skal kunne være en kandidat for gjeldssanering, er det flere krav som oppfylles:

  • Gjelden du søker om gjeldssanering for, må være eldre enn 3 år

  • Det må være lite sannsynlig at du klarer å gjøre opp gjelden i overskuelig fremtid, og kreditor må være enig i dette.

Kreditorene kan også være villig til å ettergi gjeld dersom de kan motta et beløp med en gang. Det kan for eksempel være som følge av et refinansieringslån.

Gjeldssanering er siste utvei, og før det er noe som ligger på bordet, må du gjennom forhandlinger med kreditorer.

Dette skjer under gjeldsordning

Dersom du kvalifiserer til å få gjeldsordning, har du fem tunge år foran deg, selv om meningen er å forsøke å gi deg kontroll over økonomien din igjen. Hovedregelen er at man skal betale ned all gjeld.

En gjeldsordningsperiode er normalt 5 år, og som regel er det ikke mulig å få gjeldsordning mer enn én gang gjennom livet.

Mens du har gjeldsordning vil det stå i Løsøreregisteret at du har offentlig gjeldsordning, som vil fungere på samme måte som en betalingsanmerkning.

Namsmannen hjelper deg med å sette opp budsjett for grunnleggende livsopphold for husstanden din. Har du overskudd i økonomien, skal du betale dette til kreditorer.

Dersom det økonomiske endrer seg, må du melde fra til namsmannen, slik at gjeldsordningen kan endres deretter.

Du må også holde namsmannen oppdatert om inntekter hvert år, slik at de kan se at nedbetalingen av gjeld går som den skal. Dersom du holder tilbake informasjon eller ikke betaler det du skal, kan du miste gjeldsordningen.

Får du for eksempel arv eller annen gevinst, så vil dette være penger som tilfaller kreditorene dine. Kreditorene kan også kreve at denne summen blir fordelt mellom dem innen 2 år etter gjeldsordningsperiode er avsluttet.

Frivillig og tvungen gjeldsordning

Du kan få enten frivillig gjeldsordning eller tvungen gjeldsordning om du kvalifiserer til det.

Frivillig gjeldsordning er når alle kreditorene dine aksepterer forslaget til gjeldsordning.

Forslaget til frivillig gjeldsordning kan innebære at gjelden helt eller delvis bortfaller etter gjeldsordningsperiode er over. Eller at hele eller deler av renter og omkostninger blir slettet. Betalingsutsettelse av hele eller deler av gjelden kan også være aktuelt.

Alt vil som nevnt innebære at alle kreditorene dine aksepterer forslaget. Dersom en eller flere kreditorer ikke gjør det, vil namsmannen kunne begjære tvungen gjeldsordning.

Saken din sendes dermed til tingretten, som vil vurdere om kreditorene skal dømmes til å godta forslaget til avtale.

Tingretten vil da se på hvorvidt du er betalingsudyktig, altså at det økonomiske ikke ser ut til å kunne bedre seg og dermed gjør det umulig for deg å betale ned gjelden i overskuelig fremtid.

Forslaget til frivillig gjeldsordning må heller ikke virke støtende for andre. For eksempel vil ikke gjeld som følge av kriminelle handlinger vurderes på lik linje med vanlig gjeld. Heller ikke om gjelden er nylig anskaffet.

Få kontroll på økonomien igjen
Et omstartslån hjelper deg med å samle ugunstig gjeld og få ned kostnadene. Inkasso og betalingsanmerkning ingen hindring. Vi gir gratis og uforpliktende hjelp.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Skal du søke gjeldsordning?

Før du sender inn en søknad om gjeldsordning til namsmannen, må du ha forsøkt flere tiltak på egenhånd.

Du må ha forsøkt forhandlinger om en avtale med kreditorene dine. Det kan for eksempel gi deg betalingsutsettelse. Det kan være viktig i tilfeller hvor de økonomiske problemene kun er forbipasserende.

Det er viktig at du skaffer deg oversikt over gjelden din. Det kan du finne hos inkassobyråene du har gjeld hos, gjeldsregisteret, Statens innkrevingssentral (kun for krav fra offentlige etater) og skattemeldingen din.

Du kan kontakte gjeldsrådgiver hos NAV for å få hjelp til å få oversikt over gjelden din. Dette er gratis, men det kan være lang ventetid.

Refinansiering er også noe som du bør forsøke dersom det er mulig. Et omstartslån er et refinansieringslån som samler ugunstig gjeld.

Du kan få det selv om du har betalingsanmerkninger eller inkasso, men forutsetningen er tilgang på ledig sikkerhet i bolig og fast inntekt.

Du finner søknadskjema for gjeldsordning på Politiets nettside. Søknad må sendes eller leveres til ditt lokale namsmannskontor.

Hvordan unngå gjeldsordning?

Selv om det høres fint ut å få slettet gjelden helt eller delvis, så er det på ingen måte lett. En gjeldsordningsperiode er på 5 år, og i denne perioden får du det absolutte minimum til livsopphold når resten må gå til gjeld.

For å unngå dette kan du forsøke å inngå forhandlinger med kreditorene dine. Da vil dere sammen kunne finne en løsning som funker for begge parter.

Dersom du har ledig sikkerhet i bolig, enten i egen eller kausjonists bolig, kan du kvalifisere til et omstartslån. Du må også kunne vise til fast inntekt.

Et refinansieringslån vil samle den ugunstige gjelden og gjøre situasjonen mer oversiktlig. Samtidig har lån med sikkerhet lavere renter, og du vil dermed kunne få ned rentene til et håndterlig nivå.

Har saken din gått til inkasso, vil du også slippe at nye gebyrer og salærer legges på gjelden din. På denne måten kan et omstartslån gi deg en ny økonomisk start og la deg se fremgang mot veien for å bli gjeldfri.

Få gratis hjelp til refinansiering

Dersom du har funnet ut at du har lyst til å gi refinansiering et forsøk, vil vi gi deg gratis hjelp med dette. Du starter din søknad rett under teksten her.

Da vil en av våre dyktige lånerådgivere sette i gang arbeidet med å forhandle med banker vi samarbeider med, for å finne den beste løsningen for din situasjon.

Du vil få god oppfølging underveis, og hjelp dersom du trenger det. Alle våre tjenester er både gratis og uforpliktende.

For å få omstartslån, forutsetter dette ledig sikkerhet i egen eller en kausjonists bolig. Du må også kunne vise til faste inntekter.

Lurer du på hva vi kan hjelpe deg med, eller har spørsmål om omstartslån, før du søker? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så hjelper vi deg så godt vi kan.

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.
Fyll ut låneskjema