5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Endre nedbetalingstid på boliglån

Skal du endre nedbetalingstid på boliglån? Da bør du være klar over disse tingene før du setter i gang.
Fyll ut låneskjema

Nedbetalingstiden påvirker terminbeløpet du må betale hver måned, men også hvor mye lånet kommer til å koste deg totalt.

Desto lengre nedbetalingstid du har, desto lavere blir terminbeløpet, og omvendt ved kortere nedbetalingstid. Dessuten koster lånet deg mer, desto lengre rentene får løpe på lånet.

Skal man endre nedbetalingstid, må man søke banken om dette. Ettersom det er en endring av låneavtalen, og det er ikke gitt at du får innvilget nedbetalingstiden du ønsker.

Ønsker du å endre nedbetalingstiden fordi du har for høye renter? La oss forhandle nytt boliglån på vegne av deg med banker vi samarbeider med. Helt gratis og uforpliktende tjeneste.

Gebyr for å endre boliglånet

Å endre nedbetalingstiden er en endring av låneavtalen, som vil gå inn under det som kalles for refinansiering. Det betyr at du sitter med et nytt lån.

Samme gjelder hvis du for eksempel ønsker å øke boliglånet, eller flytte boliglånet til en annen bank.

Som følge av dette, tar banken et gebyr for å gjøre dette, tilsvarende etableringsgebyr. Hvor mye dette gebyret er på, vil avhenge av banken din.

Om du får innvilget endring av nedbetalingstid, vil du få en nye lånedokumenter å signere. Her vil du se oppdatert nedbetalingsplan samt nominell og effektiv rente.

Hvordan gå frem for å endre nedbetalingstiden?

Flere banker gir deg mulighet til å søke om endring av nedbetalingstiden i nettbanken sin. Så lenge du ikke har avtale om fastrente på hele eller deler av lånet.

Har du fastrentelån? Du kan lese mer om hvordan avslutte fastrentelån før tiden her.

I nettbanken fyller du ut skjema for endring av nedbetalingstiden, og sender den enkelt til banken din. Deretter bestemmes det om du får innvilget endringen eller ikke.

Dersom du har medlåntaker på lånet, vil de også måtte godkjenne endringen. De vil motta beskjed om dette, og som regel få en lenke hvor de kan signere.

Får du innvilget søknaden om å endre nedbetalingstid, vil du motta forslag til ny låneavtale med ny nedbetalingsplan vedlagt.

Det er viktig at du velger en nedbetalingstid som passer for deg og ditt lån.

Konsekvensene av lengre nedbetalingstid

Lang nedbetalingstid gjør at renter på lånet løper over lengre tid. La oss si du har 30 år fremfor 25 år, det gir deg 5 år ekstra med renter å betale.

Samtidig så vil dette gi deg lavere terminbeløp. I en etableringsfase kan det være fint med lang nedbetalingstid, slik at man får mer fleksibel økonomisk hverdag og kan for eksempel legge av mer penger til ulike ting man trenger.

Men som nevnt vil det bli dyrere totalt sett, og kan krype opp mot flere hundre tusen på større boliglån.

Har du andre lån med høyere effektiv rente, kan det å få ekstra penger til overs være med på at du får betalt ned disse lånene raskere. Slik at du sparer penger der.

Hvis det er tilfellet at du har dyre lån, bør du også vurdere å refinansiere dem inn i boliglånet. Enten det er for eksempel forbrukslån, kredittkort eller billån.

Kan du få et billigere boliglån?
Vi forhandler nytt lån på vegne av deg med banker vi samarbeider med. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Har du for lang nedbetalingstid?

Det er en viss risiko å sette kortere nedbetalingstid, ettersom det vil øke terminbeløpet ditt.

I en periode hvor du strever økonomisk, kan det være vanskelig å betjene de høyere terminbeløpene. For å endre avtalen til lengre nedbetalingstid igjen, må du igjen søke om det og ut med nytt gebyr.

Derfor kan det være lurt å vurdere om du heller ønsker å sette av større beløp til nedbetaling av lånet, og betale ekstra. Eventuelt kan du sette pengene på sparekonto for buffer.

Da beholder du de lavere terminbeløpene selv i vanskeligere perioder. I tillegg til at du bygger deg opp en solid økonomi for vanskelige måneder.

Det kan også være lurt å velge denne løsningen fremfor avdragsfri periode, ettersom det også vil få terminbeløpene til å øke når det er over.

Hva med avdragsfrihet?

Bankene tilbyr avdragsfrihet på boliglånet, under visse forutsetninger. Dette gjør at du ikke betaler avdrag i en periode, men bare renter og gebyrer.

Dette er noe du kan søke om dersom du er innenfor 60 prosent belåningsgrad. Unntaket er hvis det er plutselige hendelser som gjør det vanskelig for deg å betjene lånet.

Dette blir da en vurderingssak for banken din, og du søker gjerne gjennom nettbanken eller ved å kontakte banken direkte.

Verdt å merke seg, er at nedbetalingstiden forblir den samme selv om man har avdragsfrihet en periode.

Det vil si at lånet skal være betalt tilbake slik det står i låneavtalen din. Derfor vil terminbeløpene dine øke når den avdragsfrie perioden er over. Slik at du tar igjen tiden du ikke betalte avdrag.

I motsetning til å endre nedbetalingstid, vil avdragsfrihet normalt ikke utløse noen gebyrer. Det vil likevel koste deg mer totalt sett, fordi lånet ikke krymper denne perioden.

Sjekk om du kan få lavere effektiv rente: refinansier boliglånet

Skal du endre nedbetalingstiden på boliglånet? Enten fordi du vil bli ferdig fortere eller trenger lavere terminbeløp?

Da er det en ypperlig sjanse til å sjekke om du kan få et bedre tilbud på lånet hos en annen bank. Siden du likevel må betale gebyr for å endre nedbetalingstid hos banken din, kan du spare mye på få lavere renter.

Husk at om du får ned så lite som 0,5 prosent rente på et boliglån på 2 millioner kroner, vil det utgjøre hele 10.000 kroner i året.

Vi hjelper deg med å forhandle nytt boliglån på vegne av deg. Denne jobben gjør vi helt gratis og uforpliktende for deg. Dermed har du ingenting å tape på å se om du kan spare penger på lånet.

Du finner skjema for refinansiering av boliglånet rett under teksten her. Har du flere spørsmål? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.