7 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kjøpe ut søsken av hytte

Når man arver hytte sammen med søsken, er det ikke sikkert at alle arvingene ønsker å overta eiendommen. Her går vi gjennom hva du må tenke på når du vil kjøpe ut søsken av hytte.
Fyll ut låneskjema

Når det er flere arvinger, må dere være enig. De andre arvingene ønsker å selge, og du ønsker å overta eiendommen.

Må selges hvis dere ikke blir enige om hvem som skal overta eiendommen.

Gjør alt skriftlig, slik at det ikke oppstår konflikt i fremtiden. Både hvis det er snakk om arveoppgjør, verdien på eiendommen eller annen tvil.

Kanskje skal dere selge bolig fra samme dødsbo, og kan bli enige om at du sier fra deg tilsvarende som det koster å kjøpe søsknene sine eiendeler av hytta.

Mens i andre tilfeller kan du trenge å låne penger for å kjøpe ut søsken. For eksempel et nytt hyttelån eller øke ditt eksisterende boliglån.

Vi forhandler lån med pant på vegne av deg
Vi forhandler lån med pant i hytta eller annen bolig. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Forskudd på arv

Noen ganger kan besteforeldre og foreldre ønske å overføre hytta til neste generasjon mens de fortsatt lever. Noe som er viktig å tenke på da, er skjevdeling ved arveoppgjør.

Når man da planlegger overføring av eiendom før man har gått bort, er det viktig at dette blir dokumentert godt for senere arveoppgjør.

For om det er gitt forskudd på arv vil dette gjerne være noe som skal være en del av arveoppgjøret. Det vil si at eiendommens verdi gjerne avkortes i din del av arven.

Å kjøpe ut søsken av hytta kan være en måte å gjøre opp for den skjevdelingen. Enten ved at man gjør en avtale om at de skal få noe annet ved arveoppgjør, eller at du tar opp lån og kjøper deres deler av arven.

Om eieren av familiehytta fortsatt lever, kan det være lurt om alle arvingene ber om at de setter opp et testamente. Slik at det blir lettere å fordele arven når de er borte.

Dokumentavgift ved overdragelse av eiendom?

I utgangspunktet skal man alltid betale dokumentavgift når man tinglyser dokumenter for overdragelse av eiendom. Denne er på 2,5 prosent av eiendommens verdi, og betales til Statens kartverk.

Det er ikke noe regel om hvem som skal betale dokumentavgift, men i de aller fleste tilfeller er det den som skal kjøpe som gjør det.

Du trenger ikke betale dokumentavgift på arv, med mindre det er snakk om forskudd på arv. For å unngå dokumentavgift, bør dere da sørge for å bli enige mens hytta enda er i uskiftet bo.

For om overføring av eiendom allerede har skjedd, vil det ikke regnes som arv når dere ønsker å overta hverandres eierandeler senere.

Da må man betale dokumentavgift på 2,5 prosent av summen du kjøper de andre arvingene sin eierandel for.

Du kan benytte deg av vår dokumentavgift-kalkulator her. 

Lån med pant i hytta

Størrelsen på lånet bestemmer hvor mye egenkapital du må stille for å få lånet. Minimum er 15 prosent egenkapital, mens vanligst er det for banker å stille krav om mer. Det kan være krav om opp mot 25 prosent egenkapital på hytte.

Du eier allerede en del av hytta, som du kan bruke som egenkapital, dersom du ikke har sparepenger tilgjengelig. Da kan banken ta pant i din del som sikkerhet for lånet du trenger for å kjøpe ut resten.

Så lenge din andel er stor nok til å dekke kravet til egenkapital for størrelsen på lånet ditt. Du kan også stille med tilleggssikkerhet i egen bolig for det du mangler.

I tillegg til egenkapitalkravet, må du ha økonomi til å ha lånet. For eksempel kan du ikke ha gjeld som overstiger fem ganger din egen inntekt, og økonomien din må være sterk nok til å tåle en tenkt økning i renter på 3 prosent, og minimum 7 prosent.

Du finner flere artikler om lån på bloggen vår. Enten det er hyttelån, ordinært boliglån, billån, refinansiering eller annet.

Søk om hyttelån med pant i hytta
Vi forhandler på vegne av deg. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Flere som skal eie sammen?

Dersom dere er flere søsken som ønsker å overta eiendommen, mens noen av dere heller ønsker å selge. Da kan det å eie hytta sammen være en mulig løsning.

Ha så mye som mulig skriftlig her også. For eksempel er det vesentlig å vite eierandelen dere skal ha.

Ekstra bestemmelser bør også med. For eksempel hvem som er ansvarlig for hva av vedlikeholdet, kostnader og lignende.

Men det kan også være lurt å bli enige om det er spesielle tider på året hytta skal være disponibelt for enkelte av dere.

Skal dere kjøpe ut andre søsken, vil man gjerne dele på å kjøpe ut deres del. Da må dere bli enige om hva som er en rettferdig pris. Det er lurt å involvere en verdivurdering fra en eller flere meglere.

Blir dere ikke enige?

Dersom dere ikke blir enige om overdragelse av eiendom eller andre faktorer, kan et offentlig skifte bli aktuelt.

Ved et offentlig skifte er det tingretten som tar ansvaret for fordelene arven, i tillegg til andre ting som er knyttet til avdøde og boet. I motsetning til et privat skifte, hvor det er arvingene og gjerne en advokat som gjør dette.

Dere har 60 dager fra dødsfall til å melde fra om dere ønsker et privat skifte. Mens et offentlig skifte kan bli begjært når som helst innenfor tre år fra tidspunkt for dødsfall.

Før dere eventuelt melder fra om privat skifte, bør dere være sikre på at dere kan samarbeide og er relativt enige. Dessuten er det lurt å få oversikt over formue og gjeld i boet.

Velger man å si overta boet, arver man også gjelden. Sørg derfor for at gjelden ikke overstiger verdien.

Ved offentlig skifte oppnevnes en bobestyrer som tar ansvar for å avvikle boet. Det vil si for eksempel å betale regninger som kommer til boet mens prosessen foregår, si opp abonnementer, gjøre opp gjeld med eiendelene som finnes i boet.

Bobestyreren fordeler også arv til arvingene ved å følge et eventuelt testament etter avdøde, eller arverekken som følge av arveloven.

Søk om hyttelån for å kjøpe ut søsken

Dersom du ønsker å overta eiendommen fra resten av søsknene dine, kan det hende du trenger et lån for å kjøpe deres deler.

Vi forhandler lån til hytta på vegne av deg, slik at du kan få et så godt tilbud som mulig. Alle våre tjenester er helt uforpliktende og gratis.

En av våre rådgivere setter i gang arbeidet med å forhandle med en av bankene vi samarbeider med, og kommer tilbake til deg med det beste tilbudet for deg.

Du kan enkelt søke om lån til hytte via skjemaet rett under denne teksten.

Har du spørsmål om lån til hytte eller bolig? Ta kontakt med oss på telefon 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Trenger du advokat? Hos vår søsterside Tjenestetorget, kan du få tilbud på advokattjenester fra flere advokater samtidig. Denne tjenesten er også gratis og uforpliktende.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.

Spørsmål og svar

 • Hvordan kjøpe ut søsken?

  For å kjøpe ut søsken må du først og fremst ha en økonomi som lar deg kjøpe ut søsken kontant eller ved å ta opp lån. Man må lage en skriftlig avtale hvor dere blir enig om eiendommens verdi og hvordan oppgjør skal skje. Dere må tegne nytt skjøte, og tinglyse dette. Du trenger ikke betale dokumentavgift ved arv, med mindre det er snakk om forskudd på arv.

 • Hva er et uskiftet bo?

  Uskiftet bo er relevant hvis det sitter igjen en gjenlevende ektefelle eller samboer etter arvelaterens død. Det vil si at skiftet utsettes enten delvis eller helt, slik at den gjenlevende ektefellen får avdødes eiendeler, formue og gjeld. Normalt vil ikke skiftet skje før etter den gjenlevende ektefellen også har gått bort.

 • Hva er forskjellen på privat og offentlig skifte?

  Et privat skifte er når arvingene selv, gjerne med hjelp fra advokat, gjør opp dødsboet. Ved offentlig skifte gjøres dette av tingretten, mot en kostnad. Man kan kreve offentlig skifte opptil tre år etter tidspunktet for dødsfall, selv om man først har overtatt boet med privat skifte.

 • Hva skjer om en av arvingene vil selge seg ut?

  Selv om flertallet av arvingene ønsker å selge seg ut, holder det at én av dere ikke vil, for at dere kan ende opp med å måtte selge familiehytta til noen andre.

 • Hva skjer om vi ikke blir enige?

  Dere kan be om offentlig skifte dersom dere ikke blir enige om overdragelse av eiendom eller andre ting dere arver. Dette kan ende opp med at hytta selges og pengene fordeles.