8 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Lån med kausjonist

For mange som ønsker seg inn på boligmarkedet, kan et lån med kausjonist være eneste mulighet. Her får du en guide til hvordan gå frem.
Fyll ut låneskjema

Når vi snakker om kausjonist i dag, er det oftest realkausjon man mener. Det vil si at man stiller sikkerhet i fast eiendom.

Kausjonist garanterer for det du mangler i egenkapital for å få lån. De blir derfor ansvarlig for den delen av lånet de har garantert for, dersom du for eksempel misligholder lånet ditt.

Husk at selv om du kan låne penger med kausjonist, er det fortsatt andre krav som banken må vurdere. Det skal være forsvarlig å låne deg penger og god sannsynlighet for at du klarer å betjene lånet. Vi kommer tilbake til disse kravene.

Har dere begge tenkt nøye gjennom, og funnet ut at kausjon er den beste løsningen for dere? Eller kan for eksempel forskudd på arv være en løsning for å slippe å binde opp sikkerhet i kausjonistens bolig?

Vi hjelper deg med å forhandle lån med kausjonist
Gratis og uforpliktende tjeneste.

Hvem kan stille som kausjonist?

I utgangspunktet er det ikke noen lover som begrenser hvem som kan stille som kausjonist og ikke. Likevel ønsker banken som regel at kausjonist er en person med nær relasjon til deg.

Oftest er det da et familiemedlem som blir å stille som kausjonist. Slik som foreldre og besteforeldre.

Dette er fordi kausjonist-rollen er en langvarig forpliktelse, og det da er naturlig å tenke på familierelasjoner som de mest stabile forholdene.

For samboere anbefales det alltid å skrive samboerkontrakt dersom man bor sammen. Slik at man vet hvordan ting skal fordeles ved et eventuelt brudd.

Ansvar for den delen av lånet det garanteres for

Kausjonisten garanterer ikke for hele lånet, men for tilsvarende det du mangler i egenkapital, og muligens litt mer.

For å kjøpe en bolig til 2 millioner kroner, trenger du 300 000 kroner i egenkapital. Har du klart å spare opp 100 000 kroner selv, vil en del av disse gå til omkostninger.

Det er for eksempel dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen og tinglysningsgebyr. For enkelhets skyld sier vi at dette havner på til sammen 60 000 kroner i dette tilfellet.

Altså går 40 000 kroner av egenkapitalen din til bolig, og kausjonisten må garantere for noe mer enn 260 000 kroner. Lånet blir på 1 960 000 kroner.

Kausjonist har ansvar for 260 000 kroner av lånet, dersom du misligholder det. De vil også være ansvarlig for misligholdskostnader dersom de selv misligholder det de garanterer for også.

Det går ikke noe automatikk i å frigjøre kausjonisten, de står som regel ansvarlig for garantisummen helt til boliglånet er nedbetalt. Men du kan snakke med banken om å frigjøre kausjonisten når du er innenfor 85 % belåningsgrad, men dette må kunne dokumenteres, eksempelvis via en e-takst.

Sjekk vår egenkapital-kalkulator for å finne ut hvor mye egenkapital du trenger for å kjøpe boligen du ønsker deg:

Mulige konsekvenser for kausjonist

Banken må ta rettslige skritt mot deg som låntaker, før kausjonistens ansvar blir aktualisert.

Har de da ikke råd til å dekke det de garanterer for, vil det kunne ende med salg av bolig eller eiendeler.

Dersom banken tror at kausjonisten ikke har råd til å kausjonere, har de plikt til å fraråde kausjonisten fra å gjøre det.

Kausjonist vil også få varsel fra banken dersom du misligholder lånet ditt i mer enn to måneder. Eller om du har bedt om betalingsutsettelse, eller det har blitt åpnet gjeldsforhandling.

Men da kan du være skyldig mye penger allerede. Vær åpen med kausjonisten med en gang du har betalingsproblemer.

Viktig med full tillit

Det er viktig å tenke gjennom om man ønsker, eller kan, være kausjonist. Når man binder opp sikkerhet i egen bolig, vil det kunne hindre deg i å for eksempel selge boligen, eller øke eget boliglån.

Kausjonist-rollen kan gå opp mot maks 10 år. Hvor raskt man frigjører kausjonisten avhenger av hvor raskt man klarer å få opp egenkapitalen i boligen.

Kausjonisten blir økonomisk ansvarlig dersom man ikke evner å betjene lånet. Etter at banken har tatt rettslige skritt mot deg, kan de kreve å få dekket den delen av lånet kausjonisten har garantert for.

Den som stiller som kausjonist vil få beskjed med en gang låntaker misligholder lånet sitt. Slik at man kan forsøke å avverge videre mislighold.

Det er to måter å opparbeide seg egenkapital i egen bolig. Det første er ved å betale avdrag på lånet. Den andre er at boligens verdi øker.

Medlåntaker eller kausjonist?

Det er lett å blande medlåntaker og kausjonist, men det er altså vesentlige forskjeller i ansvar for de to.

Medlåntaker har solidarisk ansvar for lånet. Det vil si at de er like ansvarlig for at lånet betales hver måned som det du er. Dette ansvaret vil gjelde for hele lånet.

Siden du ikke kan ta opp lån som vil gjøre at samlet gjeld vil overstige fem ganger egen inntekt, vil man kunne tilfredsstille kravene med en medlåntaker.

Ettersom man da har to inntekter man søker med. Husk at medlåntakers gjeld som også må regnes med.

Har du en medlåntaker som ikke skal bo i boligen du skal kjøpe, men ha en eierandel? Da må dere ta høyde for at de må skatte av overskuddet ved salg.

Om du bør ha medlåntaker eller kausjonist vil derfor avhenge av situasjonen din. Mangler du egenkapital, er det kausjonist som gjelder, mens om du mangler inntekt, er det medlåntaker som gjelder. I noen tilfeller har man også begge deler.

Vi hjelper deg med boliglån
Våre dyktige lånerådgivere forhandler boliglån på vegne av deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende for deg.

Ikke bare egenkapital som skal til

For å låne penger, finnes det flere krav, enten det er snakk om boliglån eller andre typer lån. Noen av dem er satt av myndighetene, mens banken kan ha egne krav i tillegg.

Her er noen krav for å få boliglån:

 • Du må ha fast inntekt. Ikke nødvendigvis fast jobb, du kan for eksempel være frilanser.

 • Du kan ikke ta opp lån som vil gjøre at din totale gjeld overstiger fem ganger egen inntekt

 • Det er krav om at du stiller minst 15 % egenkapital, enten i form av oppsparte midler eller tilleggssikkerhet i annen eiendom

 • Betjeningsevne: Økonomien din må tåle en tenkt økning i rente på 3 prosent, og minimum en rente på 7 prosent. Du må da også ha råd til grunnleggende behov.

 • Nedbetalingstid kan maksimalt være 30 år.

Du må vurdere hvor skoen trykker for din økonomi, ellers vil du kunne få fasit ved å søke om finansieringsbevis fra en bank.

Alternativ til boliglån med kausjonist

Det å være kausjonist vil binde opp noe av den ledige sikkerheten i kausjonistens bolig.

Ettersom det kan ta tid før man har tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig til å frigjøre kausjonisten, vil de da ha mindre spillerom for hva de kan gjøre.

For eksempel om de ønsker å kjøpe ny bolig på et tidspunkt, eller øke boliglån for å pusse opp, kjøpe bil eller noe annet.

Alternativ til lån med kausjon kan da være at man får forskudd på arv, dersom man har mulighet til det. Da slipper man å binde opp sikkerheten i boligen sin.

Eventuelt må man skru ned forventninger til hvor dyr bolig man kan kjøpe er. For eksempel vil man kunne finne rimeligere boliger dersom man søker seg utenfor bykjernen.

Eller sette inn et ekstra gir på boligsparingen, dersom man har mulighet til det. For mange er det veldig vanskelig å komme inn på boligmarkedet uten drahjelpen som en kausjonist gir.

Kausjonisten må ha ledig sikkerhet

Det må også være ledig sikkerhet i kausjonistens bolig for at de kan kunne stille sikkerhet. Det vil si at de trenger en god del mer enn 15 % egenkapital i deres bolig.

Med andre ord, en belåningsgrad godt under 85 %. Du kan lese mer om belåningsgrad i denne artikkelen.

For å vite verdien på boligen, kan det hende at man trenger en e-takst. Dette er noe man kan kjøpe av en eiendomsmegler.

Det er ikke alltid banken trenger det, så det kan være lurt å avvente med e-takst, til du har fått beskjed om å skaffe det.

Få boliglån-hjelp gratis

Skal du søke boliglån og har kausjonist? Vi hjelper deg med å forhandle boliglån på vegne av deg, helt uforpliktende og gratis.

Du søker enkelt via vårt søknadsskjema rett under teksten her. Om du ikke har funnet ut hvilken bolig du skal kjøpe enda, kan du også søke om finansieringsbevis i første omgang.

Våre lånerådgivere har bred erfaring med ulike lånetyper, og vet hva som skal til for å få lån med ulike utgangspunkt og forutsetninger.

Da får du oppfølgning underveis om det er noe du skulle trenge hjelp til. For eksempel om det er noe som mangler ved søknaden din.

Har du spørsmål om søknaden, boliglån eller noe knyttet til det å være kausjonist? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.

Spørsmål og svar om boliglån med kausjonist

 • Hvor mye kan jeg låne med kausjonist?

  Det vil avhenge av økonomien din, og hvor mye ledig sikkerhet kausjonisten kan stille. Selv om du låner med kausjonist, er det andre krav for å få få lån. Slik som at du ikke kan ta opp lån som gjør at samlet gjeld overstiger fem ganger egen inntekt. I tillegg må du kunne tåle en tenkt økning i rente på 3 prosent, og minimum 7 prosent rente.

 • Hvem kan stille som kausjonist?

  Det er ingen begrensning fra lovens side om hvem som kan eller ikke kan stille som kausjonist. Likevel pleier banken å foretrekke folk i nære relasjoner, slik som foreldre. Da dette anses å være langvarig og mindre risikofylt.

 • Hvor stor del av lånet har kausjonisten ansvar for?

  Kausjonisten er ansvarlig for den delen av lånet de garanterer for. Det vil avhenge av hvor mye egenkapital du har fra før, og hvor mye du ønsker å låne.