6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kan man få boliglån uten fast jobb?

Arbeidsmarkedet er i stadig endring, og kanskje er du frilanser, deltidsarbeider eller jobber i vikariat. Å eie egen bolig er naturligvis like viktig for deg, så her ser vi på mulighetene for å få boliglån uten fast jobb.
Fyll ut låneskjema

Med fast jobb, mener vi ordinær 100 % fast stilling hos en arbeidsgiver. Det er ikke slik at du nødvendigvis trenger en fast full stilling, men du likevel ha tilstrekkelig betjeningsevne og økonomi til å ha et lån.

Det kan for eksempel være snakk om at du har en signert arbeidskontrakt for en jobb du skal tiltre i. Eller som frilanser kan det være å vise til at foretaket har et kundegrunnlag for at du kan drive det videre med et lån. 

I tillegg til tilstrekkelig betjeningsevne og inntektsgrunnlag, må du kunne stille med egenkapital, eventuelt tilleggssikkerhet. Egenkapitalkravet er på 15 % av kjøpesummen.

Du må altså kunne bevise for banker at det er sannsynlig for at du klarer å betjene boliglånet, selv om du ikke har en 100 % stilling med fastlønn. Tilstrekkelig betalingsevne vil blant annet innebære at økonomien din tåler en økning i rente på 3 %, og minimum en rente på 7 %.

Hjelp til å søke boliglån uten fast jobb?
Vi forhandler boliglån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende. Før vi tar med søknaden din til banken, gir vi deg råd og hjelp til å finne det du trenger. Forutsetter tilstrekkelig egenkapital eller tilleggssikkerhet.

Flere krav for å få låne penger til bolig

Du trenger altså ikke ha fast ansettelse for å få kjøpe bolig.

Likevel er det flere krav du må oppfylle for å få boliglån:

  • Man må kunne stille med egenkapital tilsvarende 15 % av kjøpesummen. Eventuelt tilleggssikkerhet for å dekke det du i tilfelle mangler.
  • Man kan ikke ha gjeld over 5 ganger egen årsinntekt. Etter du har ganget årsinntekten med 5, trekker du fra all gjeld. Det du sitter igjen med kalles for låneramme.
  • Økonomien din må tåle en renteøkning på minst 3 %, og minimum 7 %.
  • Har du ikke fast jobb/fast ansettelse, vil banken se på historikk din for inntekt, samt potensialet for fremtidig inntekt.

I maks 10 % av innvilgede lånesøknader, kan bankene vike fra kravene. Det må likevel være forsvarlig å gi deg lån, altså må du ha en solid økonomi for å få lån.

Hvordan få boliglån som selvstendig næringsdrivende?

Som selvstendig næringsdrivende kan man ha varierende inntekt og derfor være en kunde med høyere risiko for banken. Man kan også få lavere kredittscore om man har et enkeltpersonsforetak.

I tillegg har man som selvstendig næringsdrivende ikke de samme ordningene som de i fast ansettelse har. For eksempel har man ikke rett på arbeidsledighetstrygd om man skulle miste inntekt.

Hvilken bransje du tilhører, vil også ha noe å si. Er det en bransje som det er sikkert at det finnes nok jobb i fremtiden, hvor tilpasningsdyktig er du for endringer og hvilke forsikringer finnes. Det handler i bunn og grunn om risiko.

Det som er viktig for bankene når de vurderer om du som selvstendig næringsdrivende kan få lån, er dokumentasjon. Det vil si oversikt over tidligere inntekter, som viser at foretaket du driver er noe du kan leve av. Har du et nyoppstartet foretak, vil det være utfordrende å vurdere fremtidig betjeningsevne.

Har du mye egenkapital, vil det naturligvis hjelpe deg med å få lån. Har du bolig fra før, får du mer sikkerhet i boligen din, desto mer du har betalt av lånet. Men dette er ingen erstatning for tilstrekkelig betjeningsevne.

Kan man få boliglån som student?

Selv studenter kan ha fast inntekt, men den kan være noe mer varierende. Ettersom det for eksempel kan være begrenset hvor mye tid man har til å jobbe eller hvor mange vakter man får.

I tillegg har man ofte studielån som en fast inntekt. Men dette blir jo også gjeld, og vil påvirke lånerammen din. Ettersom lånerammen er din egen inntekt ganget med fem, og trukket fra all gjeld.

Hvor langt du har kommet i studieløpet vil også ha noe å si. Studerer du på første året, kan det være noe usikkerhet knyttet til hvorvidt du fullfører eller ikke. Mens om du er på siste året vil du være nærmere arbeidslivet og en trygg fast inntekt.

Det er likevel ikke gitt at du får lån basert på dette, og du kan ha behov alternative løsninger, slik som foreldre som medlåntaker i en periode.

Har du fått en signert arbeidskontrakt som tilsier oppstart om kort tid etter studiet, vil det være noe som kan hjelpe deg med å få lån.

Med nok egenkapital til boligen du ønsker deg, gjerne mer, vil det også kunne hjelpe deg betraktelig når du søker boliglån som student.

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Et av kravene for å få boliglån er å kunne stille med egenkapital tilsvarende 15 % av kjøpesummen. Det vil for eksempel si at om en bolig koster 2 millioner kroner, må du stille med 300.000 kroner. Lånet ditt blir da på 1,7 millioner.

Det er forståelig at ikke alle nødvendigvis har tilstrekkelig egenkapital, ettersom det er snakk om mye penger. Det finnes likevel noen ting som kan fungere som alternativer for manglende egenkapital.

Først og fremst er det tilleggssikkerhet. Det vil si en kausjonist, altså en tredjepart som garanterer for hele eller deler av lånet med sikkerhet i sin egen bolig.

Du som låntager må sørge for å ikke misligholde lånet ditt, ellers kan kausjonisten bli stilt til ansvar. I verste fall kan det komme til at de må selge boligen sin for å dekke det du skylder. Du kan lese mer om kausjonist-rollen her.

Et annet alternativ er at banker har mulighet til å lempe kravet i opptil 10 % av innvilgede lån hvert kvartal. Da vil du kunne låne mer enn 85 % av boligverdien uten å måtte stille sikkerhet for det. Dette forutsetter blant annet at du har særdeles god betalingsevne.

Vi forhandler boliglån på vegne av deg
Våre lånerådgivere ser etter den beste låneløsningen for deg og din situasjon. Vi forhandler på vegne av deg, helt gratis. Tilbud du eventuelt mottar er uforpliktende. Forutsetter tilstrekkelig egenkapital eller tilleggssikkerhet.

Hva trenger jeg for å søke om boliglån uten fast jobb?

Banken vil kunne hente ut informasjon om gjeld og inntekter fra Gjeldsregisteret og skatteregisteret. Men i tillegg til dette, bør du ha klar dokumentasjon på inntekt eller fremtidig inntekt. I alle fall om du jobber frilans, provisjonsbasert eller lignende.

Dokumentasjon kan for eksempel være tall fra regnskapet ditt. Eventuelt dokumentasjon på arbeid du kommer til å få i fremtiden. Eksempelvis at du blir fast leverandør av varer eller tjenester for noen over en viss periode.

I tillegg kan det være lurt å se om du kan gjøre tiltak for å bedre din kredittscore. Slik som å refinansiere dyr gjeld, og si opp ubrukte kreditter.

Har du en bolig fra før, kan det hende at du trenger en verdivurdering. Denne kan i så fall ikke være eldre enn 6 måneder. Denne vil hjelpe deg og banken med å se hvor mye sikkerhet, altså egenkapital, du har i boligen.

Finn noen som er villig til å sette seg inn i din situasjon

Det er mange flere faktorer å ta hensyn til når man søker boliglån uten fast stilling. Inntekten din kan være variabel, men det trenger ikke bety at du ikke klarer å betjene et boliglån. Derfor bør du finne en bank som vil sette seg inn i din situasjon.

For banker som skal vurdere å gi boliglån til folk uten fast jobb, handler det om sannsynlighet for at du klarer å betale ned det du skylder. I tillegg at du har en viss økonomisk fleksibilitet ved større endringer i økonomien.

Det kan handle om hvilken bransje du befinner deg i, og hvilke forsikringer for eventuelt inntektstap som finnes for deg. Eller kanskje du tar en mastergrad og med stor sikkerhet kommer til å få jobb i løpet av kort tid.

Søker du boliglån via Tfinans, vil vi hjelpe deg med å forhandle på vegne av deg. Vi vet hva som skal til og hva bankene ser etter. Derfor kan vi hjelpe deg med å finne den beste låneløsningen for deg og din situasjon.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Som du skjønner, er det mer arbeid med en søknad om boliglån, dersom du ikke har fast jobb. Sender du søknad gjennom oss, ser vi gjennom den for deg, og tar den med til bankene vi samarbeider med.

Der forhandler vi frem den beste avtalen mulig for din situasjon hos banker vi samarbeider med, og presenterer det beste tilbudet for deg. Dette gjør vi helt gratis, og tilbudet du eventuelt mottar er helt uforpliktende.

Våre dyktige lånerådgivere har bred erfaring med lån, og vet hva bankene ser etter i en søknad, og vil gi deg god oppfølgning underveis. Om noe informasjon mangler, vil vi for eksempel kontakte deg og gi deg råd om hvor du kan finne fram til det.

Dersom du har spørsmål om søknaden din underveis, kan du ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.