6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kan man få lån med gjeld hos namsmannen?

De fleste banker gir deg ikke lån med gjeld hos namsmannen, men noen hos noen spesialistbanker er det mulig. Sjekk hvilke muligheter som finnes.
Fyll ut låneskjema

Når du har gjeld hos namsmannen, vil du også få betalingsanmerkninger. Dette vil dukke opp under kredittsjekk, og fortelle potensielle kredittgivere at du har misligholdt gjeld.

Dessuten kan det gjøre det vanskelig for deg å få abonnementer eller andre tjenester hvor man betaler etterskuddsvis. Skal du for eksempel leie en bolig vil utleier gjerne foreta en kredittsjekk av deg.

Du kan altså ikke øke gjelden din dersom du har gjeld hos namsmannen, men du kan innhente samtykke fra namsmannen til refinansiering av gjeld.

Husk at namsmannen driver inn gjeld på vegne av kreditorene dine, og refinansiering kan være en mulighet for at de får det de skal ha. Namsmannen er da gjerne løsningsorientert, og det kan lønne seg å ta kontakt med dem.

Står du i fare for tvangssalg eller lønnstrekk, bør du vurdere refinansiering. Vi gir gratis hjelp til å forhandle frem uforpliktende tilbud om refinansiering med sikkerhet i bolig. Skjema finnes her.

Har du gjeld hos namsmannen?
Betal ned gjeld og få et nytt lån med lavere rente, slik at du kan få kontroll på økonomien igjen. Vi forhandler refinansiering på vegne av deg, gratis og uforpliktende.

Kan jeg få lån selv om jeg har havnet hos namsmannen?

Dersom du skal få lån med gjeld hos namsmannen, så må det være et lån til refinansiering av gjelden du har. Du kan altså ikke øke gjelden din.

Normalt vil ikke ordinære banker gi lån til deg dersom du har gjeld hos namsmannen. Dermed må du søke hos en spesialistbank.

Dette er banker som tilbyr omstartslån. Dette er et refinansieringslån særlig tiltenkt deg med mye ugunstig gjeld, og som trenger å få kontroll over egen økonomi igjen.

Du kan få lånet selv om du har betalingsanmerkninger eller inkasso, men det forutsetter at du har ledig sikkerhet i bolig. I tillegg må du ha en fast inntekt og betjeningsevne å vise til.

Det trenger ikke å være din egen bolig du stiller som sikkerhet. Dersom du har et familiemedlem som kan hjelpe deg ved å være kausjonist, er dette også mulig.

Sikkerhet for lånet

Som nevnt, trenger du ledig sikkerhet i bolig for å kunne få et omstartslån. Du må ha ledig egenkapital utover 15 prosent av boligens verdi.

Det du har utover 15 prosent må da dekke gjelden du tenker å refinansiere, og mer enn dette.

Dersom du mangler sikkerhet selv, kan tilleggssikkerhet være en løsning for deg. Da kan banken ta pant i kausjonistens bolig.

Skal du søke refinansiering med kausjonist, er det viktig at dere stoler på hverandre. Når banken tar pant i boligen er dette en langsiktig forpliktelse for begge.

Dersom du misligholder lånet ditt, vil kausjonisten kunne bli ansvarlig for den delen av gjelden som de har kausjonert for.

I tillegg vil pant i boligen legge begrensinger på hva de kan gjøre med boligen sin. For eksempel står de ikke fritt til å selge, og sikkerheten deres er bundet opp dersom de ønsker å benytte denne til å øke eget lån.

Dette kan en utleggsforretning bety for deg

For å kunne avgjøre hvilken måte pengene skal kreves inn hos deg, må namsmannen opprette en utleggsforretning. Da vil det ofte bli oppført en betalingsanmerkning på deg.

Pengene du skylder kan bli krevd inn på følgende måter:

  • Utleggstrekk: et bestemt beløp blir trukket fra lønn, feriepenger eller trygd hver måned. Det er arbeidsgiver eller NAV som er ansvarlig for å utføre trekket før du får utbetalt.

  • Utleggspant: det blir tatt pant i eiendeler, som vil gjøre at disse eiendelene kan bli tvangssolgt, slik som fast eiendom og verdipapir. Det kan også bli tatt pant i bankkonto.

Dersom du ikke vil ha råd til grunnleggende livsopphold dersom det trekkes fra deg, vil det ikke bli trukket. Men saken er ikke over, og det vil bli gjort nye søk etter inntekt og verdier kontinuerlig.

Du kan stanse en utleggsforretning ved å betale ned kravet, eller blir vurdert til å være kvalifisert til å få gjeldsordning.

Få hjelp til å unngå lønnstrekk og tvangssalg
Refinansier gjelden med sikkerhet i bolig. Vi forhandler lån på vegne av deg. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Stoppe tvangssalg

Når du har en utleggsforretning åpen vil det bli vurdert om noe av det du eier kan gå til å betale tilbake noe av det du skylder. Namsmannen kan ta pant i eiendeler, og dette kalles for utleggspant.

Dersom du har verdier som allerede er tatt pant i, slik som bil og bolig, vil penger fra salget av disse gå til panthaverne før de går til de andre kreditorene.

Får ikke boliglånsbanken eller billånsbanken nok gjennom til å dekke kravet gjennom tvangssalget, vil du ha restgjeld. Denne kan drives inn av namsmannen, for eksempel via lønnstrekk.

Husk at det å selge bolig på tvangssalg ofte kan gi lavere pris enn ved ordinært salg. Om det å selge boligen er siste utvei, bør du helst unngå tvangssalg. Refinansiering kan hjelpe deg med å utsette, slik at du får solgt boligen ordinært.

Stoppe lønnstrekk

Et annet tiltak Namsmannen kan sette inn for at kreditorene skal få pengene du skylder dem, er å sette inn lønnstrekk.

Da trekkes lønnen automatisk via arbeidsgiveren din. Slik at du får mindre utbetalt i måneden. Arbeidsgiveren din kan ikke motsette seg dette.

Prinsippet her er at alt som kan gå til gjeld skal gå til gjeld. Økonomien din skal etter lønnstrekk kunne dekke grunnleggende livsopphold.

Dersom du får større utbetalinger. For eksempel gjennom arv eller gevinst, er dette også penger som vil måtte gå til kreditorene dine.

Dette vil også kunne gjelde inntil to år etter gjeldsorningsperioden, men da vil det være strengere krav. I praksis må din økonomiske situasjon være totalt endret som følge av utbetalingene.

Refinansiering mens du har gjeldsordning?

Har du fått gjeldsordning, kan du ikke ta opp noen nye lån eller kreditter. Selv ikke til refinansiering. Du må fortsette med ordningen helt til den er over.

Om du har muligheter til å unngå gjeldsordning ved hjelp av refinansiering, bør du derfor se på det så fort som mulig.

Med refinansiering kan du forsøke å stoppe lønnstrekk, tvangssalg eller andre tiltak som namsmannen kan igangsette.

Få hjelp til å forhandle refinansiering

Dersom du skylder penger og kravet har gått til Namsmannen, gjelder det å ta grep så fort du har mulighet til deg.

Vi hjelper deg med å forhandle omstartslån på vegne av deg, slik at du kan gjøre opp gjeld du har, og sitte igjen med et lån som er lettere å håndtere.

For å søke om omstartslån, forutsetter dette at du har fast inntekt, i tillegg til tilgang på ledig sikkerhet i bolig. Enten det er din egen bolig eller om du har kausjonist.

Du starter søknaden med skjemaet rett under teksten.

Med et omstartslån kan du unngå tvangssalg og gjeldsordning, slik at du heller kan betale ned gjelden og jobbe deg mot økonomisk kontroll igjen.

Alle våre tjenester er gratis og uforpliktende. Derfor har du ingenting å tape på å sjekke om vi kan hjelpe deg med refinansiering av gjelden din.

Har du spørsmål om omstartslån eller søknaden din? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01, så hjelper vi deg med dine spørsmål.

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.