6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Disse samboerfellene bør dere unngå

Å bli samboere er et stort steg for forholdet, og det blir både endringer og hensyn å ta. Her er samboerfellene dere bør se opp for når dere flytter sammen.
En av samboerfellene man bør være oppmerksom på er at man ikke sørger for å få dele boligen riktig mellom dere
Samboerfellene resulterer ofte i at den ene parten kommer betraktelig dårligere økonomisk ut av det ved et eventuelt brudd

Skal man oppsummere samboerfellene, så dreier det seg som regel om at den ene vil være betraktelig dårligere stilt ved samlivsbrudd, mens den andre vil ha dratt store fordeler av samboerskap.

Dette rammer oftest kvinner. Et typisk eksempel på en samboerfelle er at man leier boligen av den andre parten som eier den, og ender da i praksis med å betale ned boliglånet til samboeren og sitter igjen med lite eller ingenting ved et eventuelt brudd.

Husk at samboerfellene ikke bare blir aktuelt i forbindelse med samlivsbrudd, men også ved dødsfall. Som samboere uten felles barn, stiller man svakt i forbindelse med arv.

Det kan få økonomiske konsekvenser dersom forholdet varer i mange år, og man plutselig trenger egenkapital til en bolig på egenhånd uten å ha opparbeidet seg det i boligen.

Flytte sammen?
Vi hjelper dere med å forhandle boliglån. Gratis og uforpliktende tjeneste.

Kjøpe seg inn i bolig

Dersom den ene parten allerede har en bolig, er det kanskje en enkel og grei løsning for den andre parten å leie boligen.

Problemet med dette er at man ved et eventuelt brudd eller dødsfall vil sitte med betraktelig mindre enn om man hadde kjøpt seg inn.

Den som eier sitter på mer egenkapital som følge av leieinntekter, og får med seg verdiøkningen på boligen også.

Derfor vil det gjerne lønne seg for den som ikke eier å kjøpe seg inn i boligen til den andre.

Start med å finne ut hvor mye boligen er verdt ved å få tak i en e-takst fra megler. Deretter må dere finne ut fordelingen av eierandelene. Dere kan få en pekepinn på dette ved hjelp av kalkulatoren under.

Ta kontakt med banken dere er kunde hos i dag, eller benytt anledningen til å finne ut om dere begge kan få ned prisen på boliglånet hos en annen bank. Banken kan også hjelpe dere med å finne ut hvor stor eierandelene kan være.

Eierandel i boligen, samt fordeling av kostnader, bør skrives inn i en samboeravtale og tinglyses.

Husk dokumentavgiften

Det å overføre eierandel i selveierbolig vil medføre dokumentavgift. Denne er på 2,5 prosent av verdien på andelen. Borettslagsandeler er fritatt dokumentavgiften.

Dersom dere har ulik egenkapital, bør den med minst egenkapital ta mer av boliglånet dersom man ønsker å eie en større andel av boligen. Dersom de har økonomien til det.

Dersom planen er å kjøpe seg inn mer senere, så vil du måtte betale dokumentavgift på 2,5 prosent av beløpet.

Er planen på sikt er 50/50-fordeling mellom dere, kan dette være lurt å ha denne fremtidige utgiften i mente.

Tenker dere å kjøpe ny bolig sammen senere, vil den med minst egenkapital gjerne ha få bygget seg opp noe mer ved hjelp av nedbetaling av lånet samt verdiøkning. Det kan være et bedre tidspunkt å øke eierandelen til 50 prosent.

Når den ene parten er i hjemmeværende eller redusert stilling

Dersom dere har blitt enig om at en av dere skal være hjemmeværende eller jobbe redusert stilling, i forbindelse med barn, bør du være oppmerksom på flere ting.

Den som jobber mindre vil ikke bare ha mindre inntekt nå, de vil også ligge etter når det kommer til pensjon.

Ved å være hjemmeværende for å ta hånd om barn, vil man kunne hjelpe den andre til å tjene mer og ha bedre pensjonsopptjening.

Siden det å ta hånd om barn og hjem også er arbeid, er det heller ikke urimelig å bli kompensert for at man gjør dette mer enn den andre parten.

Enighet om kompensasjon kan være lurt å nedfelle i en samboeravtale, slik at det ikke blir grunnlag for konflikt senere.

Fordel skattefradraget riktig

Som gifte skattlegges dere sammen, mens som samboere skattlegges man hver for seg. Samboere bør derfor avtale hvor mye gjeld den enkelte er ansvarlig for. Har dere ikke avtale, kan fradraget fordeles likt mellom dere.

Eksempelvis kan man få fradrag knyttet til barn.

Om dere har felles lån, vil gjelden ofte være satt opp i skattemeldingen til en av dere. Det kan den andre tape mye på.

For man får skattefradrag på 22 prosent av rentene man betaler. Dette er da fradrag som bare vil tilfalle den ene parten dersom dere ikke endrer til riktig fordeling i skattemeldingen.

Desto mer renter du betaler på lån, desto mer skattefradrag går du glipp av ved å la lånet stå på kun en av dere.

I verste fall kan den ene parten stå igjen med restskatt, mens den andre får igjen på skatten. Noe som virker urettferdig når begge har vært med på å betale boliglånet.

Dersom man ikke har 50/50-fordeling kan man for eksempel forelegge en samboerkontrakt som dokumentasjon for ansvarsforholdet på lånet.

Skaff dere et godt boliglån
Vi hjelper dere med lånetilbud på nytt eller eksisterende boliglån. Gratis og uforpliktende tjeneste.

En god skriftlig samboerkontrakt hjelper med å unngå samboerfellene

Det virker kanskje rart å planlegge for samlivsbrudd, når man planlegger å være sammen resten av livet.

Men det er mye som kan skje gjennom et langt liv. Om det først kommer til et brudd, er det godt å ha en samboerkontrakt laget mens kjærligheten blomstret, enn å måtte krangle om de samme tingene når ting har gått surt.

Dette bør en samboerkontrakt inneholde:

  • Eierandel i bolig, annen eiendom, verdigjenstander og arv

  • Hva hver enkelt eier, og hva dere eier sammen

  • Hva som skjer med bolig og andre eiendeler ved eventuelt brudd

  • Hvordan dere deler faste felles utgifter, for eksempel strøm, kommunale avgifter, forsikring og lignende.

  • Hvor stor del av boliglån og annen gjeld hver er ansvarlig for

  • Kompensasjon dersom dere har avtalt at en av dere skal være hjemmeværende eller ha redusert stilling.

  • Hvordan forsikringsutbetalinger fordeles.

Det kan være lurt å få hjelp av en advokat til å sette opp og tinglyse en samboeravtale.

Gjensidig testamente og livsforsikring

Samboere uten felles barn arver ikke hverandre etter loven. Har dere felles barn er man med i arverekkefølgen, men noe begrenset.

Derfor kan det være lurt for samboere å skrive et gjensidig testament.

I et gjensidig testament skriver man at man skal arve hverandre dersom den andre dør.

Testamentet sier gjerne noe også om hvorvidt den som lever lengst skal få testamentere formuen fritt videre, eller om det skal bestemmes allerede nå.

På den måten kan man sikre hverandre økonomisk, slik at den som sitter igjen slipper store omveltninger ved at de ikke har råd til å sitte med boligen og utgifter alene, og må selge og flytte.

En livsforsikring gir en utbetaling til den gjenlevende parten dersom den andre går bort. Som samboere må dere oppgi til forsikringsselskapet at dere begunstiger hverandre.

Kjøpe bolig sammen? Vi hjelper dere med boliglån

Tenker dere å kjøpe bolig sammen eller at en av dere kjøper seg inn i den andres bolig? Vi hjelper med å forhandle boliglån på vegne av dere.

Alle våre tjenester er helt uforpliktende og gratis for dere, dermed har dere ingenting å tape på å la oss sjekke hvilke tilbud dere kan få.

Dere kan starte søknaden om boliglån her. Har dere boliglån fra før kan vi hjelpe dere med å sjekke om dere kan få et bedre tilbud fra en av bankene vi samarbeider med. Dere kan søke om begge deler i samme skjema.

Dersom dere har bestemt dere for å sette opp en samboeravtale, kan dere få tilbud fra flere advokater samtidig. Alt dere trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt skjema på vår søsterside.

Spørsmål om boliglån eller søknaden? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01, så hjelper vi dere.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.