6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hvordan er saksgang for inkasso?

Fått inkassovarsel og lurer på hvordan Saksgang inkasso foregår? Vi guider deg, slik at du unngår ubehagelige overraskelser.
Fyll ut låneskjema

Når en faktura ikke betales innen forfall, vil dette kunne lede til inkasso. Før saken sendes til inkasso, vil du motta et inkassovarsel med 14 dagers betalingsfrist.

Sendes kravet til inkassobyrået, vil det bli lagt ekstra kostnader på den ordinære gjelden.

Husk at du har ansvar for at varsel kommer frem til deg. Dersom inkassobyrået har sendt varsel på en forsvarlig måte til adressen du har oppgitt, har de oppfylt sine forpliktelser.

Vær derfor påpasselig med å melde inn adresseendringer ved flytting, og eventuelt omadressering av post.

Trenger du hjelp til å refinansiere inkasso? Vi hjelper deg, slik at du kan få betalt ned krav og sitte igjen med lån med lavere rente. Du kan lese mer om refinansiering med inkasso her.

Få gratis inkassohjelp
Vi forhandler refinansiering av inkassogjeld for deg. Forutsetter ledig sikkerhet i bolig og fast inntekt.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Saksgangen i inkasso steg for steg

Her kan du se hvordan en inkassosak foregår i korte trekk, vi går i dybden senere:

  • Du mottar en faktura eller blir forsøkt trukket ved forfall

  • Du kan motta purring dersom du ikke betaler ved forfall. Dette er ikke obligatorisk for kreditor, og de kan velge å sende kravet rett til inkasso.

  • Du mottar et inkassovarsel. Denne har minst 14 dagers betalingsfrist.

  • Du mottar betalingsoppfordring med frist på minst 14 dager, dersom inkassovarsel ikke betales

  • Mangler betaling fremdeles, kan det bli tatt rettslige skritt for å kreve inn pengene via forliksrådet eller namsmannen.

  • Ved rettslig inkasso kan betalingsanmerkning registreres på deg 30 dager etter rettslige tiltak ble igangsatt.

  • Saken sendes til forliksrådet, og utfallet her vil være rettskraftig

  • Inkassobyrået kan etter rettskraftig avgjørelse sende saken til namsmannen

  • Hos namsmannen vil det bli avgjort hvordan pengene drives inn. For eksempel ved trekk i lønn, eller ved tvangssalg.

  • Når kravet er nedbetalt i sin helhet, må kreditor slette betalingsanmerkningen din.

Faktura og purring

Faktura inneholder forklaring av hva som er kjøpt, hva prisen er og hvordan betaling skal foregå. Den vil også ha en betalingsfrist.

Kjøper du ting på nett, slik som abonnement på digitale tjenester, trekkes gjerne pengene automatisk. Dersom du ikke har penger på konto, vil da tjenesten ofte stoppe i stedet for at du får purring eller inkasso.

Det er altså ting du kjøper med etterskuddsvis betaling, slik som varer, strømabonnement eller mobilabonnement, som vil gi deg en faktura. Du har ansvar for at betalingene skjer, selv om du har avtalegiro.

Betaler du ikke faktura innen fristen, kan du motta en purring. Dette er en påminnelse om betaling, men kan inneholde et purregebyr. Fristen for å betale er minimum 14 dager.

Det er ikke obligatorisk for kreditor å sende deg en purring, og du kan risikere å få inkassovarsel i stedet.

Inkassovarsel før inkasso

Står kravet i fare for å bli sendt til inkasso, vil du motta et inkassovarsel. Kreditor er pliktig å sende inkassovarsel før saken sendes til inkasso. Denne skal ha minst 14 dagers betalingsfrist.

Det anbefales å betale inkassovarselet så raskt som mulig, for å unngå inkasso, men også økte kostnader.

Betaler du etter 14 dager er gått, vil det kunne legges inkassosalærer og forsinkelsesgebyr oppå det originale kravet.

Har du ikke mulighet til å betale det du skylder med en gang, bør du så raskt som mulig ta kontakt med kreditor for å prøve å finne en løsning. Enten det er utsatt betaling eller ved å dele opp beløpet.

Er det et større beløp som vil ta måneder å betale ned, kan du vurdere refinansiering. Dette vil gjøre at kravet betales ned i sin helhet, og du får et nytt lån med lavere rente.

Betalingsoppfordring

Når inkassovarselet ikke betales, vil saken sendes til inkasso. Da vil du motta en betalingsoppfordring fra inkassobyrået som har saken din.

Inkassobyrå må følge flere formkrav for betalingsoppfordringen. Blant annet med beløp, innsigelsesmuligheter og frist for betaling. Betalingsoppfordringen er skriftlig, og kommer som brev i posten.

Betalingsoppfordringen har minst 14 dager frist for betaling. Også her vil det legges ekstra kostnader på beløpet ditt, dersom du betaler etter de 14 dager har gått.

Det er egne satser for hvor mye man kan kreve at du skal betale i utgifter til inkassobyrå eller advokat. Det vil bli bestemt ut fra hvor stort beløpet ditt er, og om det er snakk om egeninkasso eller via inkassobyrå.

Forliksrådet

Når en betalingsoppfordring ikke betales innen fristen på 14 dager, kan inkassobyrået sende deg et varsel om at saken din kan gå til rettslig inkasso. Det er mulig å unngå, dersom du viser samarbeidsvilje.

Da vil du måtte møte opp i forliksrådet for å en rettskraftig avgjørelse. Her vil du kunne bli pålagt å betale det du skylder.

Møter du ikke opp, vil det bli avsagt en uteblivelsesdom.

Misligholder du gjelden videre, kan saken din gå videre til namsmannen for rettslig innkreving.

Det er også mulig at saken sendes videre til tingretten, og eventuelt høyere opp. Dette gjelder først og fremst ved større omtvistede beløp.

Bli kvitt inkasso
Refinansiering med sikkerhet i bolig betaler ned kravet, og du får et lån med lavere rente. Vi forhandler på vegne av deg. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Eksempel: Nominell rente: 7,15 % Effektiv rente: 7,97%, lån 2.000.000,- o/25 år, kostnad 2.298.261,- Totalt 4.408.261,-

Namsmannen gjennomfører utleggsforretning

Begjæring om utlegg kan først tas til følge når namsmannen har tvangsgrunnlag. Dette kan kreditor få i forliksrådet, dersom kravet er gyldig.

Da gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Dette kan innebære ulike tiltak.

En av dem er utlegg i lønn, det vil si lønnstrekk. Da blir arbeidsgiver eller NAV pålagt å trekke deg i lønn, og betale dette til kreditor.

Namsmannen kan også ta pant i eiendeler, altså utleggspant. Dette kan være verdisaker, eiendom og andre ting, og pantet gir pantehaver rett til å kreve eiendelen blir lagt ut for tvangssalg.

Tas det pant i konto, kan pantehaver kreve at pengene blir overført til seg.

Ved utleggsforretning vurderes det hvor mye du skal ha å leve for ut fra forskrift om livsoppholdssatser.

Dersom du ikke har inntekt eller eiendeler det kan kreves utlegg fra, avsluttes utleggsforretningen. Men foreldelsesfristen bortfaller, og ny foreldelsesfrist er på 10 år.

Det vil si at i 10 år kan kreditor sende inn ny begjæring om utlegg.

Hvordan bli kvitt inkasso

Skal du bli kvitt inkasso, må kravet betales ned i sin helhet. Har du ikke mulighet til dette, må du kontakte kreditor for å prøve å komme til enighet om en nedbetalingsplan.

Det er dyrt og stressende å ha krav hos inkasso, og du bør ta tak så raskt som mulig, for at det ikke skal forverre seg.

Refinansiering er en måte å betale ned kravet i sin helhet. Da får du et nytt lån, som i tillegg gir deg lavere rente. Da kan det bli enklere å bli gjeldfri raskere.

Skal du refinansiere inkassogjeld, må du gjerne søke hos en spesialistbank. Disse tilbyr refinansiering med sikkerhet, og man kan få lånet selv om man har betalingsanmerkning eller inkasso.

Kravet er at du kan stille med tilstrekkelig sikkerhet i bolig, enten din egen eller en kausjonists. I tillegg må du ha en fast inntekt og betjeningsevne å vise til.

Vi hjelper deg med refinansiering av inkasso

Dersom du har fått inkassovarsel og ikke har mulighet til å betale det du skylder med en gang, bør du vurdere å refinansiere før det blir verre.

Gjelden blir dyrere desto lenger du venter med å betale den. Blir du enig med kreditor om en nedbetalingsplan, er det bra, men du vil gjerne kunne få lavere rente ved å refinansiere.

Da kan du få mer til overs hver måned, slik at du for eksempel kan betale inn ekstra på lånet og bli raskere ferdig.

Du finner skjema for omstartslån rett under teksten her. Vi tar jobben med å forhandle frem lånet på vegne av deg med banken, og kommer tilbake til deg med det beste tilbudet.

Alle våre tjenester er både gratis og helt uforpliktende. Dermed har du ingenting å tape på å la oss hjelpe deg med din inkassosak.

Har du spørsmål om refinansiering? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.
Fyll ut låneskjema