5 min lesetid
Sist oppdatert: 08 april 2024

Hvordan refinansiere med inkasso

Har saken din gått til inkasso, får du ikke noe nytt lån. Selv om det er til refinansiering. Det finnes likevel et unntak som lar deg refinansiere med inkasso.
Fyll ut låneskjema

Når du har inkassogjeld, vil dette dukke opp under alle kredittvurderinger som foretas av deg. Dermed er det svært vanskelig å få til refinansiering av gjeld når du har inkasso. Det samme gjelder refinansiering med betalingsanmerkning.

Dette gjelder for nye lån uten sikkerhet, samt andre ordinære lån. Unntaket som lar deg få til refinansiering med betalingsanmerkning eller inkasso, heter omstartslån.

Omstartslånet er et lån til refinansiering med pant i bolig eller eiendom. Så om du kan stille med ledig sikkerhet i egen eller kausjonists bolig, kan du være kvalifisert til å få et slikt lån. Til tross for at du har inkasso eller betalingsanmerkning.

Det kan være vanskelig å få endene til å møtes når man har mye gjeld. Derfor vil et slikt lån ikke bare hjelpe deg med å bli kvitt inkassosak og betalingsanmerkning, men også sørge for at du får bedre rente. Slik at lånet er lettere å betjene.

Få hjelp til å bli kvitt inkassosaken
Med et omstartslån, kan du refinansiere gjeld med inkasso eller betalingsanmerkninger med sikkerhet i bolig. Vi forhandler på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende.

Skaff oversikt over gjeld og inkassosaker

Dersom du har flere lån eller inkassosaker, bør du skaffe deg oversikt over dette. Du skal ha mottatt inkassovarsel, dersom en sak har blitt opprettet. Har du disse fortsatt, kan du finne ut hvem som har sakene for gjelden din.

Finner du ikke inkassovarslene dine, kan du også sende en forespørsel til flere inkassobyråer samtidig, for at de skal kontakte deg med informasjon.

Da henter du ut e-postadressene til inkassobyråene fra Virke Inkasso sin nettside. Deretter legger du alle på «kopi» og sender en e-post hvor du etterspør informasjonen.

For å få oversikt over forbrukslån og kredittkort du har, kan du enkelt få oversikt ved å logge inn i Gjeldsregisteret.

Når du har oversikt, kan du legge sammen den totale gjelden du trenger å få refinansiert.

Tenker du i stedet å forhandle frem en nedbetalingsplan med kreditorene dine, kan det være lurt å lage et budsjett over hele den månedlige økonomien din. Slik at det blir lettere å vite hva du kan betale hver måned.

Dette menes med ledig sikkerhet i eiendom

Det er den delen av boligen som du eier selv, som kan brukes til sikkerhet for banken. Dette kalles også egenkapital. Forholdet mellom din egenkapital i boligen og lånet kalles for belåningsgrad.

I Norge er det krav om 15 % egenkapital når du kjøper bolig, som vil si at du har en belåningsgrad på 85 %. Skal du ha ledig sikkerhet i boligen, må du ha en belåningsgrad som er under 85 %.

Egenkapitalen din vil ha vokst ettersom du har betalt avdrag på lånet, men om boligen har steget i verdi, vil dette også legges på egenkapitalen. Motsatt skjer om boligen har sunket i verdi.

Du trenger altså ikke ta pant i en ferdig nedbetalt bolig for å få til refinansiering. Gjelden du ønsker å refinansiere må ikke gjøre slik at du får en belåningsgrad på over 85 %.

Dersom du ikke har tilstrekkelig sikkerhet i egen bolig, for å stille med sikkerhet for gjelden du vil refinansiere, kan refinansiering med kausjonist være en løsning. Da stiller en tredjepart med sikkerhet i sin eiendom, for å dekke det du mangler av sikkerhet.

Kausjonistrollen er en stor forpliktelse for begge parter, og er noe dere begge bør tenke godt gjennom før dere begir dere ut på. Du kan lese mer om kausjonist-rollen her.

Inkassosak kan føre til rettslige skritt

Om du ikke får betalt ned kravet innen fristen, kan inkassobyrået ta rettslige skritt mot deg. Det kan for eksempel bety betalingsanmerkning eller tvangsinndrivelse (eksempelvis tvangssalg).

Inkassobyrået kan ta saken din videre til Forliksrådet og/eller Namsmannen.

Er det slik at du har sagt deg uenig i kravet, vil kravet måtte tas via forliksklage til Forliksrådet. Der vil dere måtte prøve å komme fram til en løsning. Dersom dere ikke blir enige, kan Forliksrådet ha siste ordet og avsi en endelig dom.

Hvis kreditor har fått tvangsgrunnlag, kan de sende begjæring om utlegg til Namsmannen. Der har de flere virkemidler de kan ta i bruk for å få deg til å betale det du skylder.

Det kan for eksempel være trekk i lønn eller trygd. Eller det kan være tvangsdekning, altså salg av eiendom eller andre eiendeler for å dekke det du skylder.

For deg vil det være best om du får til en frivillig løsning. Enten om du tar kontakt direkte med kreditor for å forhandle, eller om du forsøker å få til refinansiering av inkassogjelden.

Ta grep så raskt som mulig

Sliter du med å betale gjelden fra måned til måned, og den ender opp hos inkassobyråer, er det fort for at snøballen vokser seg større. For med inkasso følger både renter og og salær.

Dessuten, har det først blitt inkassosak, er veien også kort til betalingsanmerkninger. Husk at inkassosaker og betalingsanmerkninger forsvinner først når gjelden hos den aktuelle kreditoren er nedbetalt.

Derfor kan du med andre ord belage deg på å leve lenge med dyr og ugunstig gjeld, om det er snakk om mye lån. Du mister også muligheten til å ta opp nye lån og kreditter. Dessuten kan det gå utover nye leieforhold, abonnement og jobbsøknader.

Sender du inn en søknad om refinansiering, kan det stoppe den negative utviklingen og gi deg kontroll over økonomien igjen.

Få hjelp til refinansiering av gjeld med inkasso

Hvis du vil få hjelp med refinansiere gjeld med betalingsanmerkning eller inkasso, kan vi hjelpe deg med det. Vi forhandler nemlig omstartslån på vegne av deg med bankene vi samarbeider med, helt gratis.

Dersom du vil søke om refinansiering via oss, gjør du dette i skjemaet rett under teksten.

Som nevnt må du kunne stille med sikkerhet i bolig. Enten din egen, eller refinansiering med kausjonist.

For mange kan dette være første steg på veien for å få økonomien på rett kjøl igjen, og en lettere hverdag. Tilbud du eventuelt mottar er også uforpliktende, dermed har du ingenting å tape på å se hvilket tilbud vi kan finne for deg.

Har du spørsmål om din søknad om refinansiering? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.