6 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Har du mottatt inkassovarsel?

Dersom man har mottatt inkassovarsel, kan det oppstå mange følelser og spørsmål. Kanskje du lurer på hva det betyr eller hvordan du bør håndtere det?
Fyll ut låneskjema

Et inkassovarsel sendes skriftlig enten via post eller en digital. Dette er et varsel man kan få dersom man ikke har betalt penger man skylder innen betalingsfristen, og at saken din kan gå til inkasso om du ikke betaler.

Inkassovarselet kan sendes ut med en gang betalingsfrist forfaller og har minst 14 dagers forfallsdato. Ønsker kreditoren å kreve purregebyr, må de vente minst 14 dager med å sende inkassovarsel. 

Det er ikke noe krav om at det må komme purring eller betalingspåminnelse først. Det det derimot er krav om, er at kreditor sender inkassovarsel før de sender saken til inkasso.

Hjelp til å bli kvitt inkasso og betalingsanmerkninger?
Et omstartslån er et refinanseringslån for deg med ledig sikkerhet i bolig, og kan hjelpe deg med å få ned lånekostnadene og bli kvitt betalingsanmerkninger og inkasso. Å motta tilbud er gratis og uforpliktende.

Dette kan du gjøre når du har mottatt inkassovarsel

Det beste du kan gjøre når du mottar et inkassovarsel er å betale det kravet gjelder, slik at saken ikke sendes til inkasso. Hvis du ikke har råd, er det viktig å få hjelp. Enten det er å refinansiere gjeld, forhandle med kreditorer eller kontakte gjeldsrådgiveren i kommunen.

Hvis du mener at kravet du har mottatt er feil, bør du få tatt kontakt med kreditor eller inkassobyrået så raskt som mulig. Underveis er det lurt å dokumentere kontakten, ved å ta kopi av brev eller notere ned de du har pratet med.

Innvendingene du eventuelt kommer med vil gjøre kravet såkalt omtvistet. Det vil si hvis de ikke blir vurdert som åpenbart grunnløse. Hvorvidt innvendingene er åpenbart grunnløse er opp til kreditor å vurdere. Når kravet er omtvistet, kan det ikke drives inn via ordinær inkasso.

Da må kreditor få en dom på kravet, fra for eksempel forliksrådet. Klager på inkassobyrå kan du sende inn hos Finansklagenemnda

De kan se om byrået har opptrådt riktig gjennom prosessen, deriblant om det finnes brudd på regler til gebyrer, tidsfrister og god inkassoskikk. De kan derimot ikke uttale seg om opprinnelig gjeld.

Hva skjer når saken sendes til inkasso?

Etter man har fått inkassovarsel, må det gå minimum 14 dager før inkassoselskapet kan sende deg en betalingsoppfordring. Denne skal ha 14 dagers betalingsfrist.

Noen selskaper driver også med egeninkasso, men de må også vente 14 dager etter inkassovarselet før de kan sende betalingsoppfordring. Samme gjelder med 14 dagers betalingsfrist på betalingsoppfordring.

Dersom man ikke kan betale kravet, bør du kontakte inkassoselskapet så fort som mulig, slik at dere kan bli enig om en nedbetalingsplan. Når man finner en løsning frivillig, kalles dette utenrettslig inkasso.

Hvis du ikke går i dialog med selskapet, og ikke betaler kravet, kan det bli snakk om rettslig inkasso. Da vil du få et varsel om at det blir startet rettslig prosess på saken din, og en betalingsfrist på 14 dager.

Med rettslige instanser er det snakk om forliksrådet, hvor det kan avsies en dom om dere ikke blir enig. Finnes det grunnlag for innkreving med tvang, kan namsmann kobles inn. Namsmann kan for eksempel velge å trekke deg i lønn til beløpet er betalt.

En annen konsekvens som følge av at man ikke betaler inkasso er at man etterhvert får betalingsanmerkning. Dette er noe alle som foretar en kredittsjekk av deg får beskjed om at du har, og forhindrer at du kan ta opp mer lån og kreditt.

Eneste måte å bli kvitt en betalingsanmerkning er å betale ned det kravet gjelder.

Krav til den som skal sende inkassovarsel

Når man mottar et inkassovarsel kan det være greit å vite at det er sendt ut i henhold til de regler som gjelder. Først kan vi si at det skal være tydelig at det er et inkassovarsel, og at det kommer til å bli sendt til inkasso hvis det ikke betales før forfall.

Inkassovarselet må sendes skriftlig, som vil si på papir, men kan også sendes via elektronisk kommunikasjon som kan regnes å være på en forsvarlig måte. 

Eksempler på elektronisk forsvarlig kommunikasjon er digital postkasse som kunden selv har opprettet og har mulighet til at varsler om beskjeder sendes via sms eller e-post til kunden.

Man kan også sende det til en e-postadresse som man nylig har brukt til å være i kontakt med hverandre, og det fremstår som at det er skyldnerens egen e-postadresse.

En portal hvor det kreditor vanligvis kommuniserer med kunden/debitor. Brukeren må ha gitt samtykke til bruk av portalen, og det må være mulig for brukeren å be om å bli varslet om meldinger via sms eller e-post.

Har mottakeren først fått kjennskap til et inkassovarsel, har det ikke noe å si hvordan det ble sendt.

Andre krav er som nevnt at varselet kan tidligst sendes etter betalingsfristen har forfalt, og at den nye fristen er på 14 dager eller mer. 

Bryter kreditor det som regnes som god inkassoskikk, så kan innkrevingskostnadene bortfalle. Men det har altså ingenting å si for det du opprinnelig skylder.

Minst 14 dager før man kan kreve purregebyr

Det er ingen regler om hvor mange purringer som kan sendes ut, det er først når kreditor vil sende purring eller inkassovarsel med purregebyr, eller andre gebyr, at det blir strengere regulert. 

Som nevnt innledningsvis, er det slik at om kreditor vil kreve purregebyr av deg, må de vente minimum 14 dager etter betalingsfrist har forfalt med å sende purring eller inkassovarsel.

De kan kreve maks to purregebyr fra deg. Om de velger å sende to purringer eller et inkassovarsel og en purring er opp til dem. 

Sender kreditor betalingsoppfordring selv etter varsel, kan de kreve gebyr der også, etter satser fastsatt av staten gjeldende år.

Har du fått inkassovarsel og betalingsproblemer?

Hvis du har mye ugunstig gjeld, kan det være vanskelig å få betalt alt man er skyldig. Inkassovarselet eller en purring kan være en påminnelse på at man skylder penger fordi man har glemt å betale en regning.

Mens for andre kan inkassovarsel være et tegn på at ting rett og slett har gått litt for langt. Kanskje har man ikke glemt at man har regninger, men kanskje virker det nytteløs. Helt til det punktet hvor man heller prøver å fortrenge problemet og håpe det går bort av seg selv.

Det kan man med sikkerhet fastslå at ikke er tilfellet. Derfor gjelder det å ta grep så fort som mulig. Enten du velger å kontakte inkassoselskapet for å forhandle en plan for betaling, kontakter gjeldsrådgiver i kommunen, eller refinansierer.

Sistnevnte kan vi hjelpe deg med, men tradisjonelle refinansieringslån uten sikkerhet er ikke mulig dersom man har betalinsanmerkning eller pågående inkassosak. Dersom du enda bare har fått inkassovarselet, kan du fortsatt søke om refinansiering uten sikkerhet.

For deg med en bolig banken kan ta pant i, kan et omstartslån være løsningen. Dette kan du få selv om du har betalingsanmerkninger og inkassosaker, og det gir gjerne bedre rente enn usikret refinansiering.

Et omstartslån er et refinansieringslån som er spesielt tiltenkt deg med økonomiske problemer som følge av høy gjeld med høy rente. Typisk forbruksgjeld.

Du kan søke med skjemaet på siden her, så forhandler vi lån på vegne av deg med bankene og gir deg god veiledning underveis. Tjenesten vår er helt gratis, og lånetilbudene du eventuelt får er helt uforpliktende.

Fyll ut låneskjema

Ruben Skumlien
Ruben Skumlien
Ruben Skumlien er leder for omstartslån og seniorrådgiver hos Tjenestetorget Finans. Med mange års erfaring fra både eiendomsmeglerbransjen, samt Bank- og Finansbransjen, bistår han alle sine kunder med optimal låneløsning innenfor alle ulike lånesegmenter. Han bistår i tillegg med verdifull rådgivning i investerings- og kjøpsprosessen innen eiendom.