5 min lesetid
Sist oppdatert: 20 mars 2024

Krav til egenkapital ved boligkjøp

For å få innvilget boliglån, har Finanstilsynet satt krav om at du må stille med 15 prosent egenkapital av kjøpesummen, pluss omkostninger.
Fyll ut låneskjema

Skal du for eksempel kjøpe bolig som koster 3 millioner kroner, må du ha 450 000 kroner i egenkapital. I tillegg til å dekke 15 prosent av kjøpesummen, må egenkapitalen også dekke omkostninger.

Du kan benytte deg av vår egenkapital-kalkulator for å få en pekepinn på hvor mye egenkapital du må ha for å få låne penger.

Du kan i utgangspunktet ikke låne mer enn 85 % av kjøpesummen når du kjøper bolig. I tilfeller hvor du må låne mer, kalles det for topplån.

Det skal være særs gode grunner for at banken viker fra kravet om egenkapital. En løsning er å stille tilleggssikkerhet i bolig for å få boliglån.

Hvor mye egenkapital må du ha?

Kravet om å stille med 15 prosent egenkapital. Husk at i tillegg til å dekke kjøpesummen, så må egenkapitalen dekke omkostninger også.

Omkostninger ved boligkjøp kan typisk være:

 • Dokumentavgift på 2,5 prosent av kjøpesummen (gjelder eksempelvis ikke andeler i borettslag)

 • Tinglysningsgebyr

 • Eierskiftegebyr

 • Etableringsgebyr for lånet

Utenom etableringsgebyret, bør du finne informasjon om alle omkostninger knyttet til boligen i prospektet.

Andre krav til egenkapital

Det finnes flere typer lån med pant i fast eiendom. Under finner du en liten oversikt over egenkapitalkravet for ulike typer lån.

Type lån Egenkapital-krav Maksimal belåningsgrad
Lån til bolig 15 prosent 85 prosent
Rammelån/fleksilån/boligkreditt 40 prosent 60 prosent

Som du ser, så er det krav om egenkapital på 40 prosent for kjøp av sekundærbolig i Oslo. Grunnen til dette er at myndighetene ønsker å stagge prisutviklingen, og prioritere at folk får kjøpt primærboliger.

Mens rammelån er aktuelt for deg som allerede har kjøpt bolig. Har over 40 prosent egenkapital, altså under 60 prosent belåningsgrad, kan du få en låneramme med sikkerhet i bolig.

Denne lånerammen kan altså være på inntil 60 prosent av boligens verdi. Har du for eksempel 50 prosent belåningsgrad, kan lånerammen være 10 prosent av boligens verdi.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån
Tilbud du mottar er uforpliktende. Forutsetter 15 % egenkapital eller tilleggssikkerhet i bolig.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Ikke bare egenkapital som skal til for å få boliglån

Utlånsforskriften inneholder flere krav som setter rammer for bankenes utlånspraksis. Du vet jo at belåningsgraden ikke kan være over 85 % av boligens verdi. Derav 15 % egenkapital.

Disse kravene gjelder i tillegg til kravet om egenkapital:

 • Fast inntekt

 • Du kan ikke ha lån mer enn fem ganger egen inntekt

 • Økonomien din må tåle en tenkt økning i rente på 3 prosent, men minst 7 prosent rente.

Banken har en fleksibilitetskvote. Denne gjør at de kan vike fra kravene på 10 prosent av lånene de innvilger i løpet av et kvartal. I Oslo er kvoten på 8 prosent.

Verdt å merke seg er at denne kvoten ofte brukes på eksisterende kunder. Eksempelvis der hvor medlåntaker dør, og den gjenlevende ønsker å sitte igjen med lånet alene. Såfremt dette er økonomisk forsvarlig.

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Det finnes en måte å få låne mer enn 85 % av kjøpesummen når man skal kjøpe bolig.

Om du ikke kan stille 15 % egenkapital, må du kunne stille med tilleggssikkerhet. Da snakker man oftest om det som kalles for realkausjon.

Realkausjon er når en kausjonist stiller sikkerhet i egen bolig, for å kompensere for det du mangler i egenkapital.

Kausjonisten blir ansvarlig for den delen av lånet de garanterer for hvis du misligholder lånet ditt. Kausjonisten blir frigjort når du har nok egenkapital i boligen din på egenhånd, eller innen 10 år.

Det er derfor et stort ansvar for begge parter, og det er viktig at dere stoler på hverandre. Dessuten vil sikkerheten i kausjonistens bolig være bundet opp.

Har du mulighet til å få forskudd på arv, kan det være en måte for foreldrene dine å slippe å binde opp sikkerhet i boligen sin. For eksempel om de ønsker å bruke denne sikkerheten til noe annet, eller om de tenker å selge de nærmeste årene.

Få gratis boliglån-hjelp

Skal du kjøpe egen bolig? Enten du kjøper alene eller sammen med noen, kan vi hjelpe deg med å forhandle lån på vegne av deg med banker vi samarbeider med.

Alle våre tjenester er gratis og uforpliktende.

Du finner søknadsskjema rett under teksten her. En av våre dyktige lånerådgivere setter i gang arbeidet så raskt som mulig, før de til slutt kommer tilbake til deg med det beste tilbudet for deg.

Er du under 34 år, kan du søke boliglån for unge. Dette er ofte boliglånet med best rente hos banken. Noe som kan hjelpe deg med å betjene lånet.

Ta kontakt om du har spørsmål om boliglån, så hjelper vi deg så godt vi kan. Du finner oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema

Spørsmål og svar om egenkapital

 • Hva er egenkapitalkravet på?

  Det er krav om 15 prosent egenkapital av kjøpesummen når du skal kjøpe bolig, ettersom du som hovedregel ikke kan låne mer enn 85 % av kjøpesummen. Egenkapitalen må også dekke omkostninger, eksempelvis dokumentavgift.

 • Hva telles som egenkapital?

  Egenkapital er sparepengene du selv bruker til å kjøpe bolig. Enten det er oppsparte midler på en konto, eller om det er penger som kommer fra salg av bolig du har i dag. Har du ikke egenkapital, må du ha tilgang på sikkerhet i fast eiendom. Enten egen eller en kausjonists.

 • Når ble det krav om egenkapital?

  Kravet om 15 prosent egenkapital kom i mars 2012. Kravet var på 10 prosent før dette.

 • Hvorfor ble det krav om egenkapital?

  Finanstilsynet satt inn krav om 15 % egenkapital i et forsøk på å dempe prisveksten i boligmarkedet.

 • Hva gjør man om man ikke har egenkapital?

  Alternativet når man ikke har 15 prosent egenkapital når man kjøper bolig, er tilleggssikkerhet. Da stiller en kausjonist sikkerhet i sin bolig, for å kompensere for det du mangler av egenkapital.