5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Hva er topplån?

Et topplån er når lånet overstiger 85 prosent av boligens verdi, og banken mener det ikke finnes tilstrekkelig sikkerhet. Fordi risikoen er høyere, kan topplån ha høyere rente.
Fyll ut låneskjema

I Norge er det et krav om 15 % egenkapital når man skal kjøpe bolig. For mange er det vanskelig å spare opp, da boligprisene er høye flere steder i landet. Ofte kan en kausjonist være til hjelp for å oppfylle kravet til sikkerhet.

Om du får låne med kausjonist, regnes ikke det som topplån, selv om det overstiger 85 % av boligens verdi. For med kausjon, anser banken å ha tilstrekkelig sikkerhet til å gi deg et vanlig boliglån.

Det er altså i de tilfellene hvor banken ser bort fra kravet om 15 % sikkerhet, og gir deg lån som overstiger 85 %.

Hvordan dette løses, varierer fra bank til bank. Noen deler lånet i to, og gir deg høyere rente og lavere nedbetalingstid på delen som overstiger kravet. Mens andre banker tilbyr en og samme rente på hele lånet.

For å kvalifisere til topplån, må man ha betjeningsevne som kan rettferdiggjøre at banken gir deg høyere lånesum enn hva forskriften sier.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån
La oss finne den beste låneløsningen for deg. Helt gratis og uforpliktende tjeneste.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Derfor har topplån høyere rente

Når banken setter rente for deg, gjør de det basert på risiko knyttet til deg og din økonomi. Desto bedre økonomi du har, desto sikrere betaler vil du anses for å være.

Siden topplån går utover den delen som banken mener de har sikkerhet for. Kan de kompensere risikoen for å ikke få pengene sine igjen, ved å sette en høyere rente.

Eksempelvis har lån uten sikkerhet, også kalt forbrukslån, betydelig høyere rente, fordi banken ikke har noen som helst sikkerhet når de låner ut til deg.

Verdt å merke seg er at banken uansett ikke kan gi deg lån, dersom det er høy risiko for at du ikke klarer å betale den. Dette til tross for at du kan stille med kausjonist.

For å sjekke om du har tilstrekkelig betjeningsevne, ser man på om økonomien din tåler en renteøkning på 3 prosent, og da minimum 7 prosent. Da skal du klare å betjene lånet, men også andre faste og nødvendige kostnader.

Derfor må du ha 15 % egenkapital av boligens verdi

Kravet om egenkapital handler om risiko. Siden rente regnes ut basert på hvor stor risiko bankene tar med å gi deg lån, vil du kunne få lavere rente desto mer egenkapital du stiller.

Banker kan selge en bolig de har tatt pant i, for å få dekket det du skylder. Men det å selge en bolig er ikke nødvendigvis en garanti i seg selv for at de får tilbake alle pengene de har lånt bort.

Derfor er egenkapitalen med på å minske risikoen for tap. Noen har også kausjonist hvis de ikke har nok egenkapital til å få boliglånet. I disse tilfellene vil banken kunne få dekket det du skylder fra kausjonistens eiendom. Dette kalles også for tilleggssikkerhet.

Bankene har en kvote hvor de avvike fra regelen om egenkapital eller låneramme, men da skal det være særlige grunner til det. For eksempel at du har en veldig god betjeningsevne.

Ofte brukes denne kvoten til bankens eksisterende kunder. For eksempel i tilfeller med samlivsbrudd eller dødsfall, hvor den ene parten ønsker å ta over hele boliglånet alene, men ikke møter alle kravene.

Kan være særlig hjelp for deg under 34 år

Bankene har produkter som kan være til hjelp for å få personer under 34 år inn på boligmarkedet. Blant annet Boligsparing for ungdom (BSU) og Boliglån for unge (BLU).

For bankene er unge kunder mye verdt, fordi de gjerne ønsker å utvikle langvarige kundeforhold.

Kanskje kjøper man sin første bolig, og ender opp med å kjøpe større bolig etter hvert. Senere kan det kanskje bli et billån eller hyttelån.

Å prioritere unge når det kommer til å gi topplån er derfor noe bankene kan velge å gjøre. Gitt at de har tilstrekkelig tilleggssikkerhet og god betjeningsevne.

Prioriter topplånet

Topplån kan som nevnt ha høyere rente. På et vanlig boliglån kan du får avdragsfrihet, mens det normalt ikke gis på topplån. Et topplån har gjerne lavere nedbetalingstid også, slik at du raskest mulig skal komme innen for egenkapitalkravet.

Det vil si at lånet ditt må være under 85 % av boligens verdi. Etter hvert som du betaler ned på lånet, eier du mer av boligen selv. Dersom boligen stiger i verdi, er dette også noe som vil legges på din egenkapital.

Selv om du ønsker å bli ferdig med topplån så fort som mulig, enten for egen del eller kausjonistens del, er det viktig å tenke trygghet også.

Hvis du ikke har en bufferkonto, kan det være lurt å bygge opp dette fremfor ekstra innbetalinger på lån. Da sikrer du deg selv mot uforutsette utgifter, og kan fortsette å ha en trygg økonomi i dårligere perioder. Slik at du for eksempel ikke misligholder gjeld.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Dersom du skal kjøpe bolig, kan vi hjelpe deg med å forhandle boliglån på vegne av deg. Da ser vi på søknaden din og finner ut hvilke banker som har de beste løsningene for deg. Det kan for eksempel være et topplån.

Du søker enkelt om boliglån med skjemaet rett under teksten her. En av våre dyktig lånerådgivere vil sette i gang arbeidet så fort som mulig. Om vi trenger ytterligere informasjon, tar vi kontakt og kan hjelpe deg med å finne frem.

Tjenesten er helt gratis, og alle lånetilbud er uforpliktende. Våre rådgivere har også bred erfaring med alle typer lån, og jobber hver dag med å finne de beste låneløsningene for folk.

Har du spørsmål om søknaden din? Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01.

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema