5 min lesetid
Sist oppdatert: 03 januar 2024

Hva er næringskausjon?

Næringskausjon er en personlig garanti som benyttes i forbindelse med lån til bedrifter, hvor bedriften slipper å stille pant i varelager, fast eiendom, produksjonsmidler eller annet.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Kort fortalt er næringskausjon når en privatperson garanterer for at lånet eller kreditten blir nedbetalt, dersom bedriften skulle gå tom for midler eller gå konkurs.

Banken får da en trygghet i at du som garantist har tro på ditt selskap, og at det å søke om pengene er en god investering for virksomheten.

Med et fleksibelt bedriftslån har mulighet for ekstra likviditet om man trenger det. Noe som for eksempel passer godt for bedrifter som ønsker å investere i vekst, eller trenger noe ekstra for å komme seg gjennom en stille periode.

Trenger du bedriftslån?
Vi hjelper deg med lånetilbud. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Månedsrente fra 2 %. Eks. Nom. Rente 24 % pr. år, effektiv rente 24 %, 100 000 kr o/ 1 år, kostnad 24 000 kroner, totalt 124 000 kr

Næringskausjon i praksis

Her er noen kjappe punkter om hvordan næringskausjon fungerer:

 • Den som signerer avtalen må ha signaturrett alene eller prokura alene, eller være daglig leder

 • I tillegg stilles det krav til at den som signerer søknaden har en form for eierskap. Hvor stor andel aksjer du må eie, avhenger av rollen din i et selskap.

 • Næringskausjonen kan signeres digitalt.

 • Den som er garantist vil få beskjed så fort det har skjedd mislighold, i god tid før krav eventuelt sendes til inkasso.

 • Om lånet går til inkasso, vil lånet betales ned helt. Dersom bedriften ikke kan betale, vil garantisten bli ansvarlig.

 • Det er kun én person som kan være garantist. Det er likevel mulig å avtale innad i bedriften at man skal dele ansvaret.

 • Næringskausjonen blir ikke tinglyst og vil ikke hefte deg som privatperson.

Har du flere spørsmål om næringskausjon eller lån til bedrifter? Ta kontakt med oss her.

Næringskausjonen tinglyses ikke

Dersom du inngår en avtale om næringskausjon, er du kanskje bekymret for hvilke konsekvenser det får for privatøkonomien din.

Det er tross alt den som signerer avtalen som garanterer for at lånet blir betalt tilbake dersom bedriften ikke har mulighet.

Næringskausjon blir ikke tinglyst, og regnes derfor ikke som gjeld for deg. Det vil si om bedriften er registrert som AS.

Derfor vil det ikke påvirke din evne til å ta opp lån privat om bedriften er registrert som AS. For eksempel om du trenger boliglån, billån eller kreditt.

Dersom det er enkeltpersonforetak du driver, er du personlig ansvarlig for all gjeld som foretaket har pådratt. Gjelden blir derfor synlig i Gjeldsregisteret og vil påvirke lån du kan få privat.

Motta tilbud om fleksibelt bedriftslån

Trenger bedriften din finansiering til å investere i vekst, eller for å komme seg gjennom en vanskelig periode?

Sender du søknad om bedriftslån via oss, vil vi hjelpe deg med å få tilbud.

Det kreves næringskausjon for å søke, og ikke for eksempel pant i varelager, driftsmidler, eiendom eller lignende.

Husk at den som søker må være daglig leder, eller ha prokura eller signaturrett alene. I tillegg må du ha en viss andel av aksjene, avhengig av hvilken rolle du har i selskapet.

Har du spørsmål om fleksibelt bedriftslån? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så vil vi hjelpe deg så raskt vi kan.

Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Spørsmål og svar om næringskausjon

 • Hva er næringskausjon?

  Næringskausjon er noe en bank kan benytte seg av fremfor å ta pant i varelager, eiendom, driftsmidler eller annet. Da stiller en privatperson som garantist for at lånet blir nedbetalt dersom bedriften går tom for midler eller ikke evner å betale for seg.

 • Hvordan fungerer næringskausjon for enkeltpersonforetak?

  Har du enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for gjeld som foretaket pådrar seg. Denne gjelden vil derfor dukke opp i Gjeldsregisteret, og vil påvirke låneevne privat.

 • Hvordan fungerer næringskausjon for aksjeselskap?

  Næringskausjonen tinglyses ikke, så den vil ikke dukke opp som gjeld for deg som privatperson. Det vil derfor ikke påvirke din låneevne privat. Du er likevel ansvarlig for nedbetale brukt kreditt dersom bedriften ikke har muligheten.

 • Hvem kan stille som garantist?

  Den som signerer søknaden må enten være daglig leder eller ha signaturrett eller prokura alene. I tillegg er det krav om en viss andel i selskapet, som varierer ut fra hvilken rolle du har i selskapet.

 • Hva er prokura?

  Prokura er en form for fullmakt som gir en person, kalt prokurist, anledning til å opptre på vegne av et selskap. Den reguleres av lov om prokura, også kjent som prokuraloven.