5 min lesetid
Sist oppdatert: 15 februar 2023

Hva er næringskausjon?

Næringskausjon er en personlig garanti som benyttes i forbindelse med lån til bedrifter, hvor bedriften slipper å stille pant i varelager, fast eiendom, produksjonsmidler eller annet.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Kort fortalt er næringskausjon når en privatperson garanterer for at lånet eller kreditten blir nedbetalt, dersom bedriften skulle gå tom for midler eller gå konkurs.

Banken får da en trygghet i at du som garantist har tro på ditt selskap, og at det å søke om pengene er en god investering for virksomheten.

Med et fleksibelt bedriftslån/kassekreditt har man likviditet tilgjengelig når man trenger det. Noe som for eksempel passer godt for bedrifter som selger varer og tjenester på kreditt, eller om man ønsker å ha mulighet til å gjøre kortsiktige investeringer fortløpende.

Du kan søke om kassekreditt med skjema øverst på siden. Så vil vi hjelpe deg med å innhente tilbud. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Næringskausjon i praksis

Her er noen kjappe punkter om hvordan næringskausjon fungerer:

 • Den som signerer avtalen må ha signaturrett alene eller prokura alene, eller være daglig leder

 • I tillegg stilles det krav til at den som signerer søknaden har en form for eierskap. Hvor stor andel aksjer du må eie, avhenger av rollen din i et selskap.

 • Næringskausjonen kan signeres digitalt.

 • Den som er garantist vil få beskjed så fort det har skjedd mislighold, i god tid før krav eventuelt sendes til inkasso.

 • Om lånet går til inkasso, vil lånet betales ned helt. Dersom bedriften ikke kan betale, vil garantisten bli ansvarlig.

 • Det er kun én person som kan være garantist. Det er likevel mulig å avtale innad i bedriften at man skal dele ansvaret.

 • Næringskausjonen blir ikke tinglyst og vil ikke hefte deg som privatperson.

Har du flere spørsmål om næringskausjon eller lån til bedrifter? Ta kontakt med oss her.

Bedriftslån med næringskausjon

Vi snakker om næringskausjon i forbindelse med to typer lån til bedrifter. De fungerer på samme måte, og har gjerne like vilkår, renter og betingelser.

Begrepene brukes gjerne litt om hverandre, men man kan si forskjellen ligger i hvordan bedriften velger å få den utbetalt:

 • Kassekreditt: Bedriften får en tilgjengelig kreditt som de kan hente ut penger fra etter behov. Det er fleksibel nedbetaling, og man må kun betale renter på det man tar ut.

 • Fleksibelt bedriftslån: Man velger å få utbetalt hele kreditten med en gang. Også her er det fleksibel nedbetaling, og man betaler kun renter av det man tar ut.

Hva din bedrift velger, kommer naturligvis an på behov. Bedriften setter inn kostnader for lånet i egne kalkyler, som med andre utgifter.

Muligheter for små og mellomstore bedrifter

Med ekstra likviditet har man mulighet til å ta muligheter for kortsiktige investeringer på strak arm.

Dersom man for eksempel driver en butikk og ønsker å ha nok varer tilgjengelig i forkant, slik at man ikke selger seg tom og går glipp av inntekter.

Eller i tilfeller hvor man har store kunder som ønsker å handle på kreditt, men du må fremdeles handle inn materialer for å få gjort jobben. Da blir renter en liten kostnad mot hva du kan tape på å ikke få jobben.

Kort oppsummert kan man si kassekreditt passer godt for bedrifter som har utgiften før de får inntekten.

Dersom man ikke har nok eiendeler til å ta pant i, kan en avtale med næringskausjon være et godt alternativ.

Næringskausjonen tinglyses ikke

Dersom du inngår en avtale om næringskausjon, er du kanskje bekymret for hvilke konsekvenser det får for privatøkonomien din.

Det er tross alt den som signerer avtalen som garanterer for at lånet blir betalt tilbake dersom bedriften ikke har mulighet.

Næringskausjon blir ikke tinglyst, og regnes derfor ikke som gjeld for deg. Det vil si om bedriften er registrert som AS.

Derfor vil det ikke påvirke din evne til å ta opp lån privat om bedriften er registrert som AS. For eksempel om du trenger boliglån, billån eller kreditt.

Dersom det er enkeltpersonforetak du driver, er du personlig ansvarlig for all gjeld som foretaket har pådratt. Gjelden blir derfor synlig i Gjeldsregisteret og vil påvirke lån du kan få privat.

Motta tilbud om fleksibelt bedriftslån

Ønsker du at bedriften din skal ha penger tilgjengelig når det trengs? For eksempel om du har kunder som handler på kreditt, ønsker å kunne ta investeringer ettersom mulighetene oppstår eller bare være klar for uforutsette utgifter?

Sender du søknad om bedriftslån via oss, vil vi hjelpe deg med å få tilbud. Det er da snakk om fleksibelt bedriftslån/kassekreditt.

Altså kreves næringskausjon, og ikke for eksempel pant i varelager, driftsmidler, eiendom eller lignende.

Husk at den som søker må være daglig leder, eller ha prokura eller signaturrett alene. I tillegg må du ha en viss andel av aksjene, avhengig av hvilken rolle du har i selskapet.

Har du spørsmål om kassekreditt/fleksibelt bedriftslån? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så vil vi hjelpe deg så raskt vi kan.

Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han jobber har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Spørsmål og svar om næringskausjon

 • Hva er næringskausjon?

  Næringskausjon er noe en bank kan benytte seg av fremfor å ta pant i varelager, eiendom, driftsmidler eller annet. Da stiller en privatperson som garantist for at lånet blir nedbetalt dersom bedriften går tom for midler eller ikke evner å betale for seg.

 • Hvordan fungerer næringskausjon for enkeltpersonforetak?

  Har du enkeltpersonforetak er du personlig ansvarlig for gjeld som foretaket pådrar seg. Denne gjelden vil derfor dukke opp i Gjeldsregisteret, og vil påvirke låneevne privat.

 • Hvordan fungerer næringskausjon for aksjeselskap?

  Næringskausjonen tinglyses ikke, så den vil ikke dukke opp som gjeld for deg som privatperson. Det vil derfor ikke påvirke din låneevne privat. Du er likevel ansvarlig for nedbetale brukt kreditt dersom bedriften ikke har muligheten.

 • Hvem kan stille som garantist?

  Den som signerer søknaden må enten være daglig leder eller ha signaturrett eller prokura alene. I tillegg er det krav om en viss andel i selskapet, som varierer ut fra hvilken rolle du har i selskapet.

 • Hva er prokura?

  Prokura er en form for fullmakt som gir en person, kalt prokurist, anledning til å opptre på vegne av et selskap. Den reguleres av lov om prokura, også kjent som prokuraloven.