5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Kjøpe bolig sammen med flere? Se her

Med høye boligpriser, blir det å kjøpe bolig sammen med flere, en måte å få boliglån til sin første bolig. Dette bør du tenke på når du kjøper sammen med noen.
Fyll ut låneskjema

Ved å kjøpe sammen, kan man dele kostnader knyttet til bolig og boliglånet. Slik at man har høyere låneramme og mindre risiko for mislighold, ettersom utgifter er lavere per person.

Likevel er det andre ting som bankene kan se på, som kan bedømme om du kan kjøpe bolig sammen med flere. Dere bør i alle fall ha en klar tanke om avtale dere i mellom og en tydelig plan.

Det er ikke noen gitte begrensninger på hvor mange man kan kjøpe bolig sammen med, men banken vil nok se ekstra på hvem du kjøper sammen med.

Vi forhandler boliglån på vegne av dere
Helt gratis og uforpliktende tjeneste. Sjekk om dere kan få et tilbud.
Eks: Nominell rente: 5,44 %. 2 000 000 kr o/ 25 år. Effektiv rente: 5,64 %. Kostnad kr 1 684 770. Totalt kr 3 684 770

Ikke bare et økonomisk spørsmål

Er dere flere venner som tenker å kjøpe sammen, vil nok banken tenke seg ekstra om før de innvilger lån. Mens om dere er samboere som får med en eller flere foreldre, kan det være til hjelp for dere.

Der et kjærestepar i større grad deler det økonomiske, og planlegger for en framtid sammen, vil det å kjøpe med venner være noe midlertidig.

Særlig om man er ung, kan mye skje i løpet av kort tid. Enten noen finner en kjæreste de vil bo med, at vennskapet tar slutt eller kanskje noe skjer i ens karriere eller studier.

Dessuten, om man er medlåntakere, er alle solidarisk ansvarlig for lånet. Det vil si at alle er like ansvarlig for at lånet blir betalt fra måned til måned.

Om en av partene plutselig har betalingsproblemer, vil ikke banken nøye seg med at dere betaler bare halvparten den måneden.

Det at dere er flere om lånet er heller ikke en garanti. Det kan fortsatt være tilfelle at dere likevel ikke har nok egenkapital, eller betjeningsevne. Kanskje er det helt andre ting som må på plass først, for å kunne få boliglån.

Ansvar for lånet

Har man et lån hvor alle er solidarisk ansvarlig, vil det ikke ha noe å si hvor mye dere i mellom har avtalt å betale. Terminbeløpet må uansett inn.

Har man foreldre eller annen familie som ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet, er det viktig for dem å vite at de også er ansvarlig for lånet. Selv om de ikke bor i boligen.

Havner en av partene i en situasjon hvor de ikke kan betale for seg, er det nok viktig å ta dette opp med de andre som er ansvarlig for lånet.

Da kan dere bli enig om hva som kan gjøres. For eksempel om man avtaler at en av de andre legger ut en periode om de har mulighet til det. Hvis ikke må man vurdere salg, eventuelt leie.

Kjøper man leilighet i borettslag er det flere regler. For eksempel kan borettslaget nekte å ta inn kjøpere som ikke tenker å bo i leiligheten selv.

I tilfeller hvor man har separate låneavtaler, og bare er ansvarlig for sin del, kan det også være risikabelt. Hvis vedkommende misligholder sin del, kan det i verste fall ende med tvangssalg, om de andre ikke har mulighet til å kjøpe ut deres del.

Risikabelt å kjøpe sammen med en venn

Med det tøffe boligmarkedet vi har for tiden, er det flere som kjøper bolig sammen med en venn. Som med en kjæreste, har man da to inntekter og gjerne mer egenkapital. I tillegg til at man deler på kostnader sammen.

Akkurat som med en kjæreste, bør også venner avtale seg i mellom før de kjøper bolig sammen. Gjerne en samboerkontrakt som sier noe om alt fra selve kjøpet, og hva som skjer ved salg. I tillegg bør bruken også avtales her.

Kanskje dere får ulikt lån, som følge av ulik egenkapital, og dette bør gjenspeiles i avtalen. Husk at det er i skjøtet at eierandelen bestemmes.

Selv om det å kjøpe bolig sammen med flere er noe som er mulig, er det ikke sikkert banken har lyst til å gjøre det om det er tre venner som ønsker å kjøpe. Det vil gjerne være mer som kan gå galt om man er tre venner, fremfor to.

Dessuten, der kjærester gjerne deler rom, vil det kanskje ikke være noe man vil gjøre med en venn. Det blir fort dyrere med flere rom, og da spørs det om dere får noe ut av å være flere, med tanke på å dele utgifter.

Lag en avtale

Skal man kjøpe sammen, enten det er med kjæreste, familie eller sammen med en venn, bør dere lage en god avtale. Tommelfingerregelen er at om det er mer enn én person som kjøper bolig, bør det lages en avtale.

Får du og kjæresten med dere en av foreldrene deres som medlåntaker, vil banken gjerne kreve at medlåntakeren også eier en part av boligen.

Da er det flere ting som bør avtales. Skal for eksempel medlåntaker ha noen utgifter knyttet til lånet, dersom de skal få noe av gevinsten ved salg?

Visse ting avtales via låneavtalen og i skjøtet, men en samboerkontrakt for dere som skal bo sammen er også viktig. Her kan det for eksempel gå mer på utgifter knyttet til det daglige, og hva som skjer ved eventuelt samlivsbrudd.

Om medlåntaker ikke bor i boligen, vil det føre til at de må betale skatt av overskuddet de får ved salg. De som har bodd i boligen slipper det, så lenge de har bodd der et år av de siste to år.

Få gratis hjelp til å forhandle boliglån

Vi forhandler boliglån på vegne av dere, slik at veien til å få boliglån blir noe enklere. Våre lånerådgivere jobber hver dag med å forhandle lån for personer i ulike situasjoner, og finne løsninger for disse.

Tjenesten er helt gratis og uforpliktende. Dere kan søke med skjemaet rett under teksten, så setter vi i gang med arbeidet med å forhandle med bankene vi samarbeider med. Dere mottar deretter tilbud om det beste lånet vi klarte å få til for dere.

Det er ikke sikkert det å kjøpe bolig sammen, kan hjelpe mot høye boligpriser. Blant annet om dere ikke har nok egenkapital dere i mellom, eller om dere har mye gjeld eller ikke tilstrekkelig betjeningsevne.

Har dere spørsmål om det å kjøpe bolig? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 o1 o1 eller e-post: [email protected].

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.
Fyll ut låneskjema