3 min lesetid
Sist oppdatert: 03 januar 2024

Hva er arbeidskapital, og hvorfor er det viktig?

Arbeidskapital viser hvor mye kapital bedriften har tilgjengelig på kort sikt, etter bokført kortsiktig gjeld er betalt, og kortsiktige fordringer er innkrevd.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Med god arbeidskapital vil du kunne få bedre handlingsrom og muligheter til å gjøre lønnsomme valg.

Kort forklart: Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler (kontanter, varelager og bankinnskudd) og den kortsiktige gjelden.

Dersom arbeidskapitalen er positiv, vil det si at deler av omløpsmidlene er enten egenkapital eller langsiktig gjeld. Mens om den er negativ, er omløpsmidlene finansiert av kortsiktig gjeld.

Ved negativ arbeidskapital, tyder det på at selskapets likviditet er dårlig. Da er kortsiktig forpliktelser større enn midler bedriften har tilgjengelig, og det kan få problemer for driften.

Det betyr for eksempel av man kan slite med å betale leverandørene sine, og dermed ikke få varer eller utstyr som er nødvendig for driften.

Trenger bedriften finansiering?
Vi hjelper deg med tilbud på bedriftslån. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Månedsrente fra 2 %. Eks. Nom. Rente 24 % pr. år, effektiv rente 24 %, 100 000 kr o/ 1 år, kostnad 24 000 kroner, totalt 124 000 kr

Fordeler med å øke arbeidskapital

Arbeidskapitalen sier noe om hvor godt rustet bedriften er til å møte økonomiske forpliktelser.

God arbeidskapital gjør det enklere for bedriften å vokse, fordi dere har mer fleksibilitet ved økte utgifter.

Det kan eksempelvis være økte utgifter som følge av økt etterspørsel, og dere vil kunne imøtekomme denne etterspørselen.

Eller om dere har et prosjekt hvor pengene ikke kommer før ferdigstillelse, kan det fort påløpe uforutsette kostnader.

I tillegg vil leverandører og kreditorer se det som positivt at du har god arbeidskapital. Ettersom de da vil bedømme det som god styring og betalingsevne.

Arbeidskapitalen ligger til grunn når bedriften kredittvurderes. Noe som vil skje i forbindelse med lån eller innkjøp av varer.

Kommer du bra ut i en kredittvurdering kan dette gjøre at bedriften får bedre vilkår ved innkjøp og lån. Slik at dere kan optimalisere arbeidskapitalen.

Slik finner man arbeidskapitalen

Som nevnt er arbeidskapitalen differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld.

Her kan du friske opp hva begrepene betyr:

Omløpsmidler: det vil si eiendeler som kan bli til likviditet innen en måneds tid. Det er eiendeler som brukes i selskapets daglige drift. For eksempel varelager, kundefordringer, kontantbeholdninger eller lignende.

Kortsiktig gjeld: utgifter som skal betales på kort tid. For eksempel gjeld til leverandører, kortsiktig lån (for eksempel kassekreditt), avgifter som må betales eller annet.

Hvordan kan man bedre selskapets arbeidskapital?

Det å bedre arbeidskapital handler i stor grad om å få inn omløpsmidler og egenkapital. I tillegg kan det være å kutte kostnader. For eksempel ved å få bedre kjøpsbetingelser fra de du handler hos, eller bytte til leverandører som har bedre betingelser.

Følg opp fakturaene dine, og sørg for at kundene dine betaler når de skal. Samtidig bør du ikke vente med å fakturere, og heller gjøre det med god tid til overs. Kundene kan godt vente helt til forfallsdato med å betale.

Kassekreditt kan bedre arbeidskapitalen. Da har du mulighet til å ta investeringer for selskapet på strak arm. For eksempel om dere ønsker å starte et nytt prosjekt eller er på vei inn i høysesong, og ønsker å ha tilstrekkelig varelager for å møte etterspørselen.

Det kan for eksempel være mens du venter på penger fra kundene dine, men den daglige virksomheten krever at investeringer blir gjort fortløpende.

Motta tilbud på fleksibelt bedriftslån

Har bedriften din behov for fleksibelt bedriftslån? Søk via oss, og få tilbud.

Bedriften trenger ikke stille sikkerhet for lånet, men næringskausjon.

Den som søker må være daglig leder, eller ha prokura eller signaturrett alene. Du må også ha en viss andel av aksjene. Mengden er avhengig av rollen du har i selskapet.

Tjenesten vår er gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende. Du søker enkelt opp bedriftens organisasjonsnummer i søknadsskjemaet under, samt informasjon om den som søker.

Har du spørsmål om bedriftslån? Ta kontakt med oss på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected], så hjelper vi deg så godt vi kan.

Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud