3 min lesetid
Sist oppdatert: 03 januar 2024

Hva er kassekreditt?

Kassekreditt er en type kreditt som gis til bedrifter, og kan brukes til uforutsette eller fortløpende utgifter.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Med kassekreditt får bedriften en innvilget låneramme som de kan disponere fritt til det som er viktig for virksomheten.

Kassekreditten gjør at bedriften til enhver tid kan kjøpe inn varer og ta investeringer på strak arm, uten å måtte vente på ubetalte fordringer.

Du betaler renter av det du bruker, i tillegg til et månedlig gebyr for å ha lånerammen. Dette er en lav prosentandel som avgjøres av størrelsen på kassekreditten.

Du kan betale tilbake kassekreditten du har benyttet over tid, men det lønner seg å betale ned så raskt du har mulighet. Benyttet kassekreditt setter du inn i budsjettet sammen med utgifter, og betaler som planlagt.

Trenger du bedriftslån?
Vi hjelper deg med lånetilbud. Gratis og uforpliktende tjeneste.
Månedsrente fra 2 %. Eks. Nom. Rente 24 % pr. år, effektiv rente 24 %, 100 000 kr o/ 1 år, kostnad 24 000 kroner, totalt 124 000 kr

Hvordan fungerer en kassekredittavtale?

Du kan søke om kassekreditt digitalt med bedriftens organisasjonsnummer, så lenge du har signaturrett alene, prokura alene eller er daglig leder. Du må også ha en form for eierskap i bedriften, avhengig av rollen din.

Når du har søkt om kassekreditt vil bedriften kredittsjekkes, for å finne ut om den er kredittverdig. Er alt i orden, vil du få tilbud digitalt. Du kan signere avtalen digitalt.

Det vil opprettes en konto i bankens nettbank. Der vil kreditten være tilgjengelig for deg. I en del tilfeller kan banken gi deg kassekreditt direkte i bedriftens regnskapssystem.

Når du bruker av kassekreditten fører du opp tilbakebetalingen i bedriftens månedlige regnskap, som du ville gjort med andre utgifter.

Hva koster det å bruke kassekreditt?

Du betaler renter av det du til enhver tid bruker av kassekreditten. Renter regnes månedlig, men du kan bestemme hvilket tempo du vil betale tilbake.

Hvor mye du må betale i renter avhenger av hvor god kredittscore din bedrift har.

I tillegg til renter, betaler du et månedlig gebyr for å ha kassekreditten. Størrelsen på dette avgjøres av hvor stor kredittrammen er.

Det er ingen bindingstid på kassekreditt, men du må naturligvis betale tilbake det du bruker av kreditten.

Under har vi en bedriftslånkalkulator du kan benytte deg av, slik at du kan få en pekepinn på hva kassekreditt kan koste deg.

Hva kreves for å få kassekreditt?

Det er ikke krav til pant i fast eiendom, varelager, driftstilbehør eller annet for å få kassekreditt. I stedet har man det som kalles for næringskausjon.

Med næringskausjon får banken sin sikkerhet i at en privatperson garanterer for at lånet kommer til å bli nedbetalt.

Næringskausjonen blir ikke tinglyst, og vil derfor ikke hefte privatpersonen. Altså vil den ikke påvirke egen mulighet til å få lån til bolig, bil eller forbruk. Dette skjer først ved mislighold eller dersom bedriften går konkurs.

Den som signerer avtale om næringskausjon må ha signaturrett alene, prokura alene eller være daglig leder. Garantisten må også ha en form for eierskap i bedriften.

I tillegg til næringskausjon, er det viktig at bedriften er kredittverdig for å få kassekreditt.

Hvorfor bør man ha kassekreditt?

Kassekreditt gir bedrifter ekstra likviditet gjennom måneden, slik at den kan håndtere kortsiktige utgifter eller investeringsmuligheter fortløpende.

Bedriften kan bruke kassekreditten til å betale for omløpsmidler, og betale tilbake når inntekter kommer.

For eksempel kan det gi bedriften muligheten til å ta et oppdrag hvor de vil trenge å kjøpe inn materialer eller dekke andre kostnader som kommer før inntekter kommer.

Eller om man ønsker å ha et fullt varelager rett før høysesong for varen man selger.

Er man en bedrift som lar kunden handle på kreditt, kan det også være gunstig med en avtale om kassekreditt. Slik at man slipper å miste kunden fordi man ikke er fleksibel nok.

Få tilbud på bedriftslån

Trenger bedriften din finansiering for å kunne investere eller komme seg ut av en vanskelig periode? Vi hjelper bedriften din med tilbud på bedriftslån.

Med et fleksibelt bedriftslån får du en nedbetalingsplan som du følger, men det er fullt mulig å innfri lånet før tiden.

Du kan søke om fleksibelt bedriftslån rett under teksten her. Så kommer vi tilbake til deg med et tilbud så raskt som mulig.

Det koster ingenting å søke om lån gjennom oss, og tilbud bedriften mottar er uforpliktende.

Lurer du på hvordan vi kan hjelpe bedriften din? Ta kontakt med Tjenestetorget Finans på telefon: 66 77 01 01 eller e-post: [email protected].

Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.
Fyll ut skjema og motta uforpliktende lånetilbud

Spørsmål og svar om kassekreditt

  • Hva er kassekreditt?

    Kassekreditt er en kredittavtale mellom en bank og en bedrift. Denne gir bedriften tilgang på et beløp som de kan forvalte fritt, og betaler renter av det de bruker. I tillegg til en månedlig provisjon.

  • Hvorfor bør man ha kassekreditt?

    Kassekreditt er en fleksibel finansieringsform som lar bedrifter håndtere kortsiktige utgifter og investeringer løpende.

  • Trenger man sikkerhet for å få kassekreditt?

    Man trenger ikke sikkerhet for å få kassekreditt. I stedet må man stille med næringskausjon, som innebærer at en sentral person i bedriften er garantist for at lånet blir tilbakebetalt selv om bedriften misligholder lånet eller går konkurs.