5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 oktober 2023

Guide til båtlån: Skipsregisteret

Skal du ta opp båtlån med skipspant, forutsetter det at den er registrert i Skipsregisteret. Det er også flere fordeler med at båten er registrert.
Fyll ut låneskjema

Skipsregisteret er et nasjonalt register som innebefatter Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), Norsk ordinært skipsregister (NOR) og Skipsbyggingsregisteret (BYGG). Skipsregisteret er en egen avdeling i Sjøfartsdirektoratet.

Her er hva som gjelder for ulike størrelser av fritidsbåter:

  • Er båten over 15 meter, er det lovpålagt å registrere den.

  • Er båten mellom 7 meter og 15 meter er det frivillig å registrere den.

  • Fritidsbåter inntil 15 meter kan også registreres i Småbåtregisteret.

Registreres båten, vil både du og panthavere få rettsvern. Noe som gir alle parter trygghet om noe skulle skje med båten eller lånet. Dette er en av grunnene til at det kreves registrering for lån med pant i båt.

Trenger du båtlån med pant? Vi guider deg gjennom hvordan du kan registrere båten og hva du må tenke på i forbindelse med båtlån.

Vi forhandler båtlån på vegne av deg
Enten du har funnet drømmebåten eller enda leter, kan vi hjelpe deg med å forhandle båtlånet. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Pant i båten forutsetter registrering

For båtlån med skipspant, altså pant i båten, er båten nødt til å være registrert. Dette er fordi båten er bankens sikkerhet. De må kunne selge den for å få igjen så mye som mulig av pengene sine, dersom lånet blir misligholdt.

Om båten ikke registreres, vil det for eksempel ikke være mulig å få full forsikring. Skipsregisteret er blant annet en trygghet mot tyveri, fordi den er vanskeligere å omsette når den registreres.

For deg er det en trygghet å ha forsikring, slik at du ikke risikerer å sitte igjen med lånet uten båten. Samtidig som at banken kan få igjen pengene sine dersom båten blir utsatt for tyveri eller ulykke.

Som nevnt, må båten må være over 7 meter for å kunne bli registrert. Båter som er under 7 meter er derfor ikke mulig å få finansiere med båtlån med pant.

Registrering av båter under 7 meter

Er det snakk om båter under 7 meter, er det ikke mulig å få den registrert i Skipsregisteret. For noen banker, kan det å registrere den i Småbåtregisteret gjøre at du får båtlån med pant i båten.

Båter som er registrert i Småbåtregisteret, vil gjerne finansieres til noe høyere rente.

I tilfeller hvor det er båtlån uten pant i båten som gjelder, er det enda høyere rente. Samtidig er gjerne prisen for små båter lavere enn for båter over 7 meter.

Verdt å merke seg at båtlån uten pant ikke er det samme som båtlån uten egenkapital.

En annen ting som kan være lurt, uansett hvilken størrelse båten er, det er å registrere båten i Securmark. Dette er et register for tyverimerking av båten.

Når båten er registrert i Securmark vil du få både skjult og synlig tyverimerking av båten. Dette er FG-godkjent, som gjør at noen forsikringsselskaper vil gi deg rabatt på forsikringen. Forsikring er en av forutsetninge for å få lån med pant.

Hvordan registrere en båt i Skipsregisteret

Det kan bli vanskeligere å selge båten uten registrering, er båten uregistrert men du trenger finansiering med pant, må registreringen skje først. For å registrere må du ha dokumentasjon for eierforhold.

Dersom det foreligger dokumentasjon for eierforhold, kan Skipsregisteret sette ut en kunngjøring. Dersom ingen andre melder seg, vil vedkommende få det som kalles registerhjemmel.

Hvis de nødvendige dokumentene ikke foreligger når du skal kjøpe båten, bør dere avtale at selger skal skaffe disse.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å sette i gang en rettslig prosess for å få hjemmel for at båten skal kunne registreres. Dette bør også være en kostnad selgeren står for.

Da må det godtgjøres at det ikke er mulig å dokumentere eierforhold, og at registerhjemmel ikke kan oppnås på andre måter enn gjennom en rettslig prosess.

Få hjelp til å finne det beste båtlånet
Vi forhandler med banker vi samarbeider med, og presenterer det beste tilbudet for deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Finansiere båt med sikkerhet i bolig

Om du har ledig sikkerhet i boligen din, kan det å øke boliglånet være en rimelig måte å finansiere båtkjøpet ditt. Ettersom boliglånet har den laveste renten på markedet.

Når du tar pant i boligen din, fremfor båten, er det heller ikke noe krav til å registrere båten i Skipsregisteret. Med mindre den er over 15 meter. Det er likevel anbefalt, med tanke på blant annet tyverisikring og at den blir lettere å selge igjen.

Skal du kjøpe båt med sikkerhet i bolig, er det viktig at du har under 85 % belåningsgrad på boligen din. Det er prisen på båten som avgjør hvor langt under 85 % du må være.

I tillegg bør du sørge for at du blir kvitt økningen i boliglånet ditt på like lang tid som du ville brukt på et ordinært båtlån. Har du det noe lenger enn dette, vil rentene løpe lenger og kan ende opp med å bli dyrere totalt sett.

Vi kan hjelpe deg med å forhandle boliglån på vegne av deg, helt gratis og uforpliktende. Du finner skjema for refinansiering av boliglån her.

Sjekk Skipsregisteret før du kjøper brukt båt

Om båten er registrert, vil du lett kunne søke den opp på nettsiden til Skipsregisteret. Der vil du finne mer informasjon om båten. Blant annet kjenningssignal, skipsnavn, byggeverft og mer.

I tillegg vil du finne informasjon om eierforholdet til båten. Da vil du kunne se om det er samsvar med selger og eier, slik at du kan være trygg på at du ikke har med en stjålet båt å gjøre.

Er det heftelser på båten, vil det dukke opp her også.

Selve eierskiftet må også registreres i Skipsregisteret, ettersom man da får rettsvern for eierskapet sitt.

Båter under 7 meter kan være registrert i Småbåtregisteret. I Småbåtregisteret vil du også kunne se heftelser. Båter over 7 meter kan være registrert i både Småbåtregisteret og Skipsregisteret, eller bare en av dem.

Dersom båten ikke er registrert i Skipsregisteret eller Småbåtregisteret, kan du sjekke Løsøreregisteret om det er utlyst tvangspant i båten. Båter som er registrert i Skipsregisteret vil ikke være registrert i Løsøreregisteret.

Kjøpe båt? Tjenestetorget Finans hjelper deg å forhandle båtlån

Dersom du trenger båtlån, kan vi gjøre jobben med å forhandle med banken på vegne av deg. Dette er en helt gratis tjeneste for deg.

Våre dyktige lånerådgivere jobber hver dag med å finne de beste lånetilbudene som passer aller best til deres økonomiske situasjon og forutsetninger.

Søknaden finnes rett under teksten her, og vi setter i gang arbeidet så raskt som mulig. Når vi er ferdig med forhandlingen, presenterer vi det beste tilbudet for deg, som er helt uforpliktende.

Du kan søke båtlån uten egenkapital, men det gir deg lavere renter om du kan stille med noe egenkapital.

Dermed har du ingenting å tape på å la oss gjøre jobben for deg. Desto bedre lånet er, desto mer kan du kose deg på sjøen med god samvittighet.

Du trenger ikke vite hvilken båt du ønsker å kjøpe, men i stedet få et finansieringsbevis. Da vet du hvor mye du kan kjøpe båt for, og hvor mye dette koster deg.

Fyll ut låneskjema

Thomas Johnsen
Thomas Johnsen
Thomas Johnsen er leder for Kjøretøy / Forbruk / Bedriftsfinansiering. Seniorrådgiver og spesialist på alle typer lån til privat og næringskunder. Han har over 15 års erfaring fra bank og finans.