5 min lesetid
Sist oppdatert: 24 januar 2023

Lån til sekundærbolig

Lån til sekundærbolig fungerer på mange måter likt som et vanlig boliglån, men er i stor grad for deg som har lite gjeld fra før. Her gir vi deg en guide til deg som vurderer å kjøpe sekundærbolig.
Fyll ut låneskjema

Et av kravene for å få lån er at du ikke kan ha gjeld over fem ganger egen inntekt. Derfor vil de færreste kunne kjøpe sekundærbolig om de ikke allerede har betalt ned avdrag på lånet på primærboligen i lang tid.

Du må så klart også ha økonomi til å betjene lånet. Nærmere bestemt må økonomien din være god nok til å tåle en tenkt økning i rente på 3 prosent, og minimum en rente på 7 prosent, og samtidig kan leve som normalt.

Ellers er kravet om egenkapital for sekundærbolig det samme som ved primærbolig. Det vil si 15 prosent egenkapital.

Trenger du hjelp til å forhandle lån til sekundærbolig, gjør vi det helt gratis for deg. Søk om boliglån via oss, så forhandler vi frem et uforpliktende tilbud på vegne av deg.

Hva er en sekundærbolig?

Dette er forskjellen på sekundærbolig og primærbolig:

  • Primærbolig er den boligen du har din folkeregistrerte adresse. Man kan bare ha én.
  • Sekundærbolig er alle andre boliger du eier, med unntak av fritidsboliger.

Det vil si at om du senere kjøper din andre bolig, og flytter til den, kan din gamle primærbolig bli en sekundærbolig. For eksempel om du velger å gjøre den om til utleiebolig.

I tilfeller hvor foreldre kjøper bolig sammen med barna for å hjelpe dem inn på boligmarkedet, vil den regnes som primærbolig for barna og sekundærbolig for foreldrene. Siden foreldrene ikke har adresse der, vil de måtte betale skatt av overskuddet, selv om boligen selges etter 1 år.

Skatt på primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig regnes ulikt, fordi man setter ulik formuesverdi.

Derfor er det viktig å tenke på hva boligen regnes som, før man tenker å kjøpe ny bolig. Særlig om man tenker å kjøpe utleiebolig, da dette vil påvirke leieinntekter.

Det er også mulig å kjøpe en sekundærbolig, selv om man ikke eier en primærbolig. Om man for eksempel leier en bolig eller har en annen bosituasjon. Poenget er at du ikke bor der selv. Da må banken kunne se at økonomien din tåler både lån til sekundærbolig samt leieutgiftene du har der du bor.

Tidligere særkrav ved kjøp av sekundærbolig i Oslo

Fram til 1. januar 2023 var det krav om minst 40 prosent egenkapital av boligens verdi, dersom du skulle kjøpe sekundærbolig i Oslo. Altså kunne du ha en belåningsgrad på 60 prosent.

Boligprisene i Oslo har hatt stor vekst, og det å ha et krav om 40 prosent egenkapital var et av tiltakene som var tenkt å stagge prisen. Ettersom det da vil kunne hindre store oppkjøp av sekundærboliger for utleie.

Regelen fantes for å sørge for at de som har vansker for å komme inn på boligmarkedet, i større grad også skulle få kjøpe en bolig.

Nå er kravet om egenkapital ved kjøp av sekundærbolig på 15 %, akkurat som resten av landet.

Et annet tiltak som finnes for å holde boligprisene i Oslo nede, er at bankene i Oslo har en lavere fleksibilitetskvote. I resten av landet kan banken fravike fra kravene i 10 prosent av innvilgede lån, mens i Oslo er det 8 prosent. Denne regelen består.

Selv om man ikke trenger 40 prosent av boligens verdi lenger, vil det å investere i en sekundærbolig likevel være mest aktuelt for de som har mye sikkerhet i egen bolig. Enten ved at boliglånet er nedbetalt eller man har betalt ned på lånet i lang tid.

Vi forhandler lån til sekundærbolig på vegne av deg
Sjekk hvilket tilbud vi kan forhandle frem for deg. Tjenesten er helt gratis og uforpliktende.

Lønner det seg å kjøpe sekundærbolig til utleie?

Vi putter stadig mer av pengene våre i boligmarkedet, fordi det blant annet anses å være trygt å investere der. Enten man hjelper barna inn på boligmarkedet, eller ønsker leieinntekter for å la boligen betaler seg selv.

Det å kjøpe utleiebolig er ikke noe som gir umiddelbar avkastning. Utgifter på boligen starter allerede med dokumentavgiften på 2,5 prosent av boligens verdi. I tillegg er det forsikringer, renter på lånet og kanskje noen oppgraderinger som må gjøres.

Boligen kan ende opp med å stå tom en stund før man får man får noe inntekt på en utleiebolig. Dessuten må man regne på hvor mye utgifter man kommer til å ha, for å sette leieprisen.

Men verdt å tenke på, er at om prisen for å leie blir høy, kan du få problemer med å finne leietaker. Leieprisen må gjenspeile boligens beliggenhet og standard. Det kan være lurt å undersøke hva andre boliger i området leies ut for.

Derfor kan det være en viss risiko knyttet til å låne penger til en sekundærbolig, selv om man tenker å leie den ut.

Få gratis hjelp til å forhandle lån til sekundærbolig

Skal du kjøpe en sekundærbolig, kan vi hjelpe deg med å forhandle lån. Våre lånerådgivere har langt erfaring med å finne de beste løsningene for folks ulike forutsetninger. Denne jobben gjør vi gratis, og tilbud du mottar er uforpliktende.

Med andre ord, har du ingenting å tape på å la oss forhandle lån til sekundærbolig på vegne av deg.

Å få kun 0,5 % lavere rente på et boliglån på 2 millioner kroner, vil utgjøre så mye som 10.000 kroner i året. Dermed vil du kunne gjøre det enda mer lønnsomt å investere i en sekundærbolig.

Du benytter deg enkelt av skjemaet rett under teksten for å søke. Så setter vi i gang med arbeidet så raskt som mulig. Vi presenterer det beste tilbudet for deg.

Skulle du ønske å sjekke om du kan få et bedre tilbud på ditt eksisterende boliglån, kan du også søke om å refinansiere boliglån. Dette er også gratis og uforpliktende.

Har du spørsmål om søknaden din? Ta kontakt med oss på e-post: [email protected] eller telefon: 66 77 01 01

Fyll ut låneskjema

Thomas Sagplads
Thomas Sagplads
Thomas Sagplads er daglig leder i Tjenestetorget Finans. Her hjelper han privatpersoner med å senke boliglånsrenten og realisere lånedrømmen. Dette gjør han med 20 års erfaring fra bank- og finansbransjen, med mange år i Nordea Bank. I tillegg kommer hans kompetanse innen juss fra Universitetet i Oslo godt med.